Lurker.land - tag #dmowski

Zobacz: https://lurker.land/post/KB7lyGfLO
Data dodania: 5/15/2022, 11:59:15 PM
Autor: pentakilo

W dzisiejszych czasach zapewne byłby onucą

#dmowski #patriotyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/vSH2BvtuO
Data dodania: 5/13/2022, 8:15:05 PM
Autor: jfe

Warto pamiętać o dokonaniach obydwu panów
Obrazek z książki Henryka Pająka "Ponura prawda o Piłsudskim". Zwłaszcza opis postaci Marszałka jest słuszny i prawdziwy.
#dmowski #piłsudski


Zobacz: https://lurker.land/post/IpS63Dgok
Data dodania: 5/4/2022, 7:44:48 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski wychowawcą narodu polskiego

Nie zrozumie istoty polityki Dmowskiego, ani sekretu jej powodzenia ten, kto nie zda sobie z tego sprawy, że Dmowski w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej robił przede wszystkim jedno: prowadził naród. W owej chwili osobliwej, gdy pękła solidarność państw zaborczych i gdy starły się one ze sobą w straszliwej wojnie, naród polski nie był bezwładną masą, ale szedł świadomie, czynni i sprawnie w jednym kierunku: pod komendą Dmowskiego przeciwko Niemcom. Grupki, które w tej postawie i w tym działaniu narodu nie uczestniczyły, były nie tylko drobną mniejszością; były one wręcz poza narodem. Szły wbrew jego instynktowi, sumieniu i miały charakter rebelii przeciwko temu, co naród uważał za nakaz obowiązku.

Tajemnicą sekretu powodzeń akcji Dmowskiego i zwycięstwa jego polityki był fakt, że Dmowski stał na czele potężnej organizacji politycznej, która swoim bezpośrednim lub pośrednim wpływem ogarnęła niemal cały polski naród, docierając do najbardziej zapadłych zakątków kraju i do wszystkich warstw ludności i była w stanie kierować polską opinią publiczną, oraz dyktować postawę i czynne działanie wszystkim co ważniejszym ośrodkom społeczeństwa. Rdzeniem tej organizacji był Liga Narodowa, założona w roku 1893 przez Dmowskiego, który dokonał przewrotu w starszej, bo założonej w roku 1887 tajnej organizacji, noszącej nazwę Ligi Polskiej. Liga Narodowa była organizacją elitarną, grupującą czołowych działaczy i polityków, przewinęło się przez jej szeregi około tysiąc ludzi. Stworzyła ona szereg organizacji pomocniczych spośród których najważniejszą było jawne Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe we wszystkich trzech zaborach.

https://e-civitas.pl/assets/2020/11/dmowski_w_paryzu__ScaleWidthWzgyMF0.jpg
Jędrzej Giertych
#dmowski #jgiertych #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/idgQfbdAD
Data dodania: 5/3/2022, 6:33:34 PM
Autor: jfe

Piłsudski działał w służbie Niemców
Najmocniejszym argumentem potwierdzającym niemiecką agenturalność Piłsudskiego jest jego współpraca z hrabią Harrym von Kesslerem. Kessler w swoich pamiętnikach zapisał rzecz następującą:

"Na zapytanie Muhlsteina czy Piłsudski dał mi zobowiązanie na piśmie, że nic nie planuje przeciwko Niemcom potwierdziłem mu, że chodziło tylko o oświadczenie ustne w formie słowa honoru. Ponadto Piłsudski oświadczył mi już w roku 1915, że nie życzy sobie ani cala terytorium pruskiego; ale nie może wykluczyć, że jeśli alianci ofiarują mu na przykład Prusy Zachodnie (Pomorze) to nie będzie mógł odmówić. W sposób oczywisty czuł się on potem związany danym mi słowem honoru, że nie będzie żądać ani cala pruskiego terytorium".

Istnieje też raport ze spotkania w dniu 1 listopada 1918 roku pomiędzy Kesslerem a Wielkim Księciem Maksymilianem Badeńskim dotyczącym rozmowy odbytej w Magdeburgu w dniu 31 października pomiędzy Kesslerem a Piłsudskim. Według niego, gdy Kessler przypomniał Piłsudskiemu rozmowę z roku 1915 w schronie wojennym w Korminie na Wołyniu, ten odpowiedział "Co wtedy powiedziałem, podtrzymuję i teraz"

Tego Niemcy w rozmowach z Piłsudskim trzymali się przez całą wojnę: zgadzali się wyłącznie na odbudowę Polski w granicach zaboru rosyjskiego, a chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jakie wyszłoby z tego kadłubkowate państewko (czekające oczywiście w przyszłości na zgniecenie przez Niemców w imię Mitteleuropy). Mało tego, Józef Piłsudski zachowywał się jak zwykły sabotażysta. Po rozmowie z Kessierem w dniu 9 listopada w berlińskim hotelu Continental zaczął dążyć do obalenia Komitetu Narodowego w Paryżu i zlikwidowania jego miejsca w obozie alianckim jako przedstawicielstwa Polski walczącej z Niemcami. Fragment wspomnień Leona Wasilewskiego:

Kiedym wyjeżdżał do Paryża, Komendant w dłuższej rozmowie ze mną (dnia 6 lutego 1919 roku) udzielił mi instrukcyj, podkreślając przy tem, że mnie, jako zupełnie swojemu człowiekowi, mówi i to, czego nie mówił innym członkom Delegacji. A więc uważał, że musimy w Paryżu dążyć przede wszystkiem do zlikwidowania Komitetu Narodowego, ażeby zniszczyć w ten sposób wszelkie pozory istnienia jakiejś drugiej władzy polskiej – zagranicznej – obok władzy krajowej.

"Krajowej", a więc tej stworzonej przez Niemców, na czele której stał ich agent Piłsudski. Wspomniana przez Wasilewskiego akcja łączy się z wysłaniem przez Piłsudskiego w dniu 21 grudnia 1918 roku listu do Romana Dmowskiego, którego motywem, wbrew propagandzie, nie była chęć porozumienia z Dmowskim, lecz intryga zmierzająca do obalenia roli przywódcy endecji.
https://teologiapolityczna.pl/assets/cms/ContentImage/2021/z23064345VJozef-Pilsudski.jpg
#piłsudski #dmowski #historia #polska #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/urJImqq1U
Data dodania: 4/29/2022, 6:44:12 PM
Autor: jfe

Przykład rządów sanacyjnych
12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski. Wincenty Witos przebywający w tym czasie na wygnaniu wspominał: "Całe dni i noce radio mówiło tylko o Piłsudskim. Jego czyny i zasługi podnoszono do dziesiątej potęgi, doprowadzając do przesady a nawet śmieszności. (…) Mikołajczyk i Gruszka przybyli do mnie 16 maja. Pierwszy opowiadał, że śmierć Piłsudskiego zrobiła bardzo niewielkie wrażenie w społeczeństwie, cała żałoba jest sztucznie robiona i podtrzymywana. W Poznańskim jest raczej radość, która się nawet ujawnia na zewnątrz".

W związku z informacją o śmierci Piłsudskiego doszło również do nieprzyjemnego incydentu związanego z Gazetą Warszawską - naczelnym organem Stronnictwa Narodowego (SN), które dopuściło się zdaniem obozu sanacyjnego obrazy czci marszałka Piłsudskiego. Stanisław Kozicki, ówczesny redaktor pisał:

"Gdy przyszła do redakcji wiadomość o śmierci Piłsudskiego, pierwsze dwie strony numeru były już złamane, a na pierwszej stronie była informacja o pobycie w Warszawie ministra francuskiego Lavala i o jego odjeździe. Był też zamieszczony jego portret, przedstawiający go wyglądającego z okna wagonu i żegnającego uśmiechem gospodarzy żegnających go na peronie. Połowę gotowej już strony przeniesiono na stronę następną, a na to miejsce zamieszczono informację i komunikaty rządowe itp. dotyczące śmierci Piłsudskiego. (…) Nieopatrznie zostawił Feliks Jordan - redaktor nocny - na pierwszej stronie śmiejącego się Lavala. To właśnie uznano za umyślny dowcip redakcji, że obok wiadomości o śmierci dyktatora pozostawiono uśmiechającego się Lavala"

Gdy nastepnie Roman Dmowski napisał chłodny w treści artykuł o Piłsudskim, posłużyło to władzom za pretekst do konfiskaty numeru i zawieszenia pisma. Na redakcje spadły liczne represje, które argumentowano, jako demonstracje radości z tego, że Piłsudski zmarł, inna wersja podkreślała, że nie poświęcono temu wydarzeniu całej strony. https://static.kronikidziejow.pl/media/uploads/media_image/original/wpis/114/Rzady-Sanacji.jpg
#polska #historia #dmowski


Polscy Żydzi szczuli i atakowali Romana Dmowskiego w czasie jego dyplomatycznej walki o wskrzeszenie niepodległej Polski.

Zobacz: https://lurker.land/post/m0NI7_EiF
Data dodania: 4/26/2022, 3:31:55 PM
Autor: jfe

http://retropress.pl/mysl-narodowa/dmowski-na-konferencji-pokojowej/
#dmowski #historia #żydostwo


Zobacz: https://lurker.land/post/AFueHmtJr
Data dodania: 4/25/2022, 11:34:55 AM
Autor: jfe

Piękne słowa Romana Dmowskiego o szacunku do pracy.

Przy legionach rzymskich, idących na podbój nowych ziem dla imperium, istniały ciała cywilne, zwane kolegiami, złożone najmniej z trzech członków (tres faciunt collegium), a zwykle liczące ich więcej. Zadaniem kolegiów było cywilizować podbite ziemie, czyli organizować w nich pracę. Bo cywilizacja to praca. Toteż, gdy inne wielkie imperia, powstałe z podboju, rozsypywały się tak, że śladu po nich nie pozostawało, Rzym wprawdzie zginął jako potęga polityczna, ale jego praca, jego cywilizacja pozostała. Na niej zbudowała się cywilizacja całej Europy.

Kościół prowadzący dzieło szerzenia cywilizacji szedł tymi samymi drogami. Czymże były rozsiane po całej Europie klasztory benedyktyńskie, jak nie ogniskami i szkołami pracy, przerabiającej barbarzyńców w cywilizowanych ludzi. Duch, kierujący tym dziełem, przeniknął już w wiekach średnich do organizacji miejskich, cechów, które uczyły pracę szanować, kochać, ambicję swą wkładać w jak najdoskonalsze jej wykonanie i być dumnym z jej wyników.
Ten duch zbudował wielką cywilizację europejską, święcącą na wszystkich polach triumfy pracy. Bez niego nie byłoby nie tylko postępu gospodarczego, ale i europejskiej nauki, sztuki i bogatego piśmiennictwa wielkich narodów. (…)

Kultem pracy, szacunkiem do niej i zamiłowaniem w niej żyła i karmiła się cywilizacja europejska jeszcze w trzeciej ćwierci dziewiętnastego stulecia, aczkolwiek od długiego już czasu działały czynniki ten kult rozkładające. Ja sam w moich młodych latach znałem jeszcze ten typ rzemieślnika, który - brew panującym zasadom ekonomii politycznej - wolał stracić na danej robocie, byle nie wypuścić ze swojego warsztatu tzw. fuszerki, byle móc być dumnym ze swego wyrobu. Trzeba zauważyć, że ten stosunek do pracy podniósł pracownika jako człowieka: dawał mu poczucie własnej wartości, godności osobistej, wytwarzał w jego duszy nie pychę, nie próżność, ale szlachetną dumę, czerpiącą swą siłę ze źródła rzeczywistego, prawdziwego, a nie z urojeń, z reklamy i kłamstwa.

#dmowski #polska #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/13N_htos4
Data dodania: 4/22/2022, 3:07:12 PM
Autor: kamikaze

Doktor Leszek Sykulski ostro o ukrainofilii

#geopolityka #takaprawda #dmowski #polska #enviadorcontent

https://streamable.com/i3r89i


Zobacz: https://lurker.land/post/MCKtJWiJL
Data dodania: 4/18/2022, 8:25:51 PM
Autor: jfe

Dmowski i Piłsudski

Ludzi prostodusznych są miliony, ludzi zdolnych do głębszego myślenia jest niewielu. Dla prymitywnego człowieka złowić złotą rybę w basenie - to efektowne osiągnięcie, ale myśl, że ktoś tę rybę wpierw mozolną pracą wyhodował, przerasta jego pojęcie. Akcja Piłsudskiego miała cechy efektowne, romantycznie teatralne i przez to przemawiała do umysłów i uczuć rzesz, dla których polityczne myślenie jest sprawą zbyt trudną. Piłsudski jest bożyszczem polskich półinteligentów. Akcja Dmowskiego była akcją nieefektowną, szarą, wymagającą zrezygnowania z teatralnych gestów i patosu, wolną od blagi, wolną od podkładu ambicji i pychy, wymagającą skromności i poświęcenia. Mogą ją zrozumieć tylko ludzie naprawdę mądrzy - albo ludzie obdarzeni mocnym i przenikliwym, bezinteresownym narodowym instynktem. To strategia Dmowskiego, która ustawiła naród polski frontem przeciw Niemcom, dała nam zwycięstwo i wyzwolenie.

Na zachodzie, w przeciwieństwie do wschodu, Piłsudski nie dążył do granic etnograficznych. Jego postawa wobec Pomorza i Śląska była rezygnacyjna, jego postawa wobec Poznańskiego co najmniej chwiejna. Jego system był jednostronnie antyrosyjski. Polska byłaby w nim nieuchronnie skazana na rolę wasala niemieckiego. W istocie, to do czego Piłsudski zmierzał sprowadzało się do ustanowienia w środkowo-wschodniej Europie panowania niemieckiego, w którego ramach Polska otrzymałaby ograniczony zakres wolności na szczupłym terytorium swoich dzielnic centralnych. Był to porządek odpowiadający szerzej zakrojonym aspiracjom niemieckim - i odpowiadający także dążeniom tych kół angielskich, które życzyły sobie tego, by Niemcy, wyparte z oceanów i kolonij, miały swobodne ujście dla swojej energii w Europie Wschodniej.

Jędrzej Giertych
#dmowski #polska #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/XKkuWo_rJ
Data dodania: 4/17/2022, 6:01:01 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski i przyczyny antysemityzmu

Klęski, które w przeszłości spadały na Żydów, były zawsze wywołane przez jedną z trzech przyczyn. Do jednych dawał powód jawny bunt Żydów przeciw władzy, przeciw państwu lub ich atak na ludność, wśród której żyli. Tak było w Rzymie za Trajana. Inne pociągał za sobą zbytni wzrost ich potęgi i ich polityka, wyraźnie przeciwna celom państwa i panującego Kościoła. Temu zawdzięczali swe wypędzenie z Hiszpanii. Inne wreszcie sprawiał odruch mas, ich instynkty, dyktujące im odrazę do przybyszów tak obcych, tak odrębnych, tak obrażających ich uczucia, pojęcia, wierzenia; ludów, które czuły, że są przez nich nienawidzone i krzywdzone. Tu mamy źródło licznych pogromów żydowskich we wszystkich krajach najpierw Bliskiego Wschodu, a potem Europy, gdzie się formowały większe ich skupiska.
Wielkim grzechem Żydów była zawsze nie tylko fałszywa ocena położenia, w którym się znajdowali, ale również fałszywe pojęcie o sobie i brak zrozumienia tego, co ich odróżnia od wszystkich innych ludów świata.

#dmowski #żydostwo


Zobacz: https://lurker.land/post/Ab9XGnd3R
Data dodania: 4/15/2022, 5:47:33 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski o zaborze pruskim

W oderwaniu ziem polskich od Prus tkwiła dla nas decyzja o przyszłości Polski. Było ono dla tej przyszłości o wiele ważniejsze, niż ustanowienie niezawisłego formalnie państewka z pozostawieniem tych ziem w rękach niemieckich. I było ono pilniejsze. Państwo polskie w tej czy innej postaci, na mniejszym lub większym obszarze, prędzej czy później musiało się zjawić na nowo. Tymczasem z oderwaniem ziem zaboru pruskiego kwestia się przedstawiała: teraz albo nigdy. W tej sprawie wybiła już, jak mówią Anglicy, jedenasta godzina. Pozostawienie tych ziem po wojnie w rękach pruskich byłoby postawieniem nam nimi krzyża. Tego mogli nie rozumieć tylko ci, którzy całkiem nie znali położenia tych ziem przed wojną, którzy nie wiedzieli o sile i organizacji niemczyzny. Lekceważyć zaś ich los mogli tylko ci, którzy nie mieli pojęcia o tym, co to jest Polska.

https://pamietajskadjestes.pl/uploads/places/wielkopolskie/chludowo/popiersie-romana-dmowskiego-1547671860/photo-1-1547671968.jpg
#dmowski #zabory #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/OcXZbzRqj
Data dodania: 4/13/2022, 1:20:26 PM
Autor: jfe

Mentor Romana Dmowskiego, Jan Ludwik Popławski na łamach czasopisma "Głos", rok 1887.

"Wolny dostęp do morza, posiadanie całkowitej głównej arterii wodnej kraju - Wisły, to warunki konieczne prawie istnienia naszego. Całe to porzecze Bałtyku od Wisły aż do ujścia Niemna, tak niebacznie kiedyś roztrwonione wraz ze Śląskiem przez państwo polskie, musi być odzyskanym przez narodowość polską. Wyrzeczenie się tego przyrodzonego dziedzictwa i nieszczęśliwe majaki <<podbojów na wschodzie>> były przyczyną naszego upadku politycznego, i dzisiaj w pracy odrodzenia te błędy przeszłości przygniatają nas swym ciężarem i wstrzymują w pochodzie ku lepszej przyszłości. Nasi politycy marzą jeszcze o Wilnie i Kijowie, ale o Poznań mniej dbają, o Gdańsku zapomnieli prawie zupełnie, a o Królewcu i Opolu nie myślą zgoła. Czas już zerwać z tą tradycją, która pasowała na bohaterów Jeremich Wiśniowieckich, a na pastwę niemieckim katom oddawała Kalkszteinów, czas już po tylu wiekach błąkania się po manowcach wrócić na starą drogę, którą ku morzu trzebiły krzepkie dłonie wojów piastowskich.

https://dzienniknarodowy.pl/wp-content/uploads/2019/03/Webp.net-resizeimage-7.png
#dmowski #polska #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/xDbUvlmWN
Data dodania: 4/11/2022, 7:14:56 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski o żydowskich pośrednikach

Im dalej leży rynek od miejsca produkcji, tym większa jest różnica pomiędzy ceną towaru, którą pobiera wytwórca, a tą, którą płaci spożywca. Przy wymianie na wielką odległość spożywca, zwłaszcza pierwotniejszy lub różny cywilizacyjnie, nie ma pojęcia o tym, jak się towar wytwarza i co jego wyrobienie kosztuje, wytwórca zaś nie wie, jak jego spożywca wygląda, nawet kto nim jest i co płaci za towar. Panem położenia, który wie obie rzeczy jest pośrednik, który często znajduje się w tak przyjaznych dla siebie warunkach, że może jednemu i drugiemu dowolne ceny dyktować. Pośrednicy w obecnym handlu światowym stali się strefą zgarniającą największe z rozkwitu gospodarczego zyski.

Przed wojną światową na Nalewkach warszawskich wyrósł wyłącznie żydowski przemysł galanteryjny i tzw. noryberski (guziki, spinki, sprzączki, sznurowadła, grzebyki, lusterka, portmonetki, itp) obliczony na rynki rosyjskie. Czasami w jednym domu było trzydzieści fabryczek tego towaru. Otóż w tym handlu Nalewek z Rosją różnica między ceną towaru w wytwórni, a ceną sprzedażną w Rosji czasami przekraczała 1000%. Agent handlowy, Żyd, brał od właściciela takiej miniaturowej fabryczki, również Żyda, tandetne paski damski (skórzane), po 3 ruble 75 kop. za tuzin, a gdzieś tam w Saratowie sprzedawano je po 3 ruble 75 kop. za sztukę.

Toteż właściciel fabryczki był ostatnim nędzarzem, gdy dochody podrzędnego agenta, który wyrób do Rosji wywoził, mogły śmiało rywalizować z dochodami dyrektorów największych przedsiębiorstw przemysłowych.

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-672625.jpg
#dmowski #żydostwo #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/XZ9Xd1dAd
Data dodania: 4/8/2022, 8:55:50 AM
Autor: jfe

Nadeszły niespokojne czasy, dlatego warto rozkręcić tag #dmowski Pan Roman o zdrajcach:

Narody nie składają się z równowartościowych członków. Węzły krwi i węzły moralne, łączące człowieka z narodem, są bardzo różnej siły. Człowiek często formalnie należy do jednego narodu, a serce jego tkwi w innym, jeżeli w ogóle tkwi gdziekolwiek. Ogromna część pokolenia ubiegającego dziś okresu wychowała się na socjalizmie, pod sugestiami wrogimi narodowej organizacji życia. Ogromna część żyjących dziś ludzi tkwi w organizacjach międzynarodowych pod sugestiami i rozkazami, płynącymi nie z ojczystego środowiska, nie od narodu.

Wielu żyje i napycha sobie w tych trudnych czasach kieszenie w służbie zainteresowanych obrońców tego wszystkiego, co dziś upada. Iluż ludzi w całej Europie zawdzięcza lepszą od innych materialną egzystencję i kariery polityczne temu, że się wynajęli Żydom…Iluż z nich powiada sobie: cóż z tego, że sprawa, której dziś bronię, będzie przegrana? ja osobiście tymczasem nie przegrywam, a jeżeli przyjdzie czas, że mnie życie wyrzuci za nawias, to nie wyjdę z niczym…

Metternichy dzisiejsze muszą mieć chyba jakieś międzynarodowe laboratorium, w którym siedzą specjaliści, wypracowujący dla różnych krajów różne pomysły najskuteczniejszego wykolejania ich naturalnego w obecnej dobie rozwoju. Tam się rodzić muszą te ciekawe projekty rozmaitych organizacji, pozornie nowych, a w istocie starych i wytartych idei prawno-politycznych, posunięć taktycznych, przewrotów, które nie wnoszą nic nowego, a tylko są obroną przeciw temu, co życie nowego niesie….Są tacy, co powiadają, że to jest laboratorium po prostu żydowskie.

https://muzeumkutno.com/wp-content/uploads/2020/10/Dmowski.jpg
#polska #4konserwy #jfe


Prof. Adam Wielomski: Roman Dmowski i "Myśli nowoczesnego Polaka"

Zobacz: https://lurker.land/post/y6CeKyFxq
Data dodania: 4/2/2022, 2:57:22 PM
Autor: rulker

Świeży wykład Prof. Wielomskiego
#dmowski #wielomski #polska #narodowcy
https://youtu.be/fhYpzbZVFDc


Zobacz: https://lurker.land/post/apA8My5aN
Data dodania: 3/30/2022, 8:28:28 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski, poza szeregiem publicystycznych opracowań natury politycznej, posiadał na koncie również powieść. Wydana w roku 1930 o nazwie "Dziedzictwo" opisuje zmagania głównego bohatera, Zbigniewa Twardowskiego, z całą gamą przedstawicieli różnych wrogich Polsce lat 30. środowisk, na czele z masonerią i międzynarodowym żydostwem. Dynamiczna fabuła połączona ze zgrabnie przemycanymi obserwacjami Dmowskiego dotyczącymi spraw światopoglądowych, relacji damsko-męskich, podejścia do tematu patriotyzmu i walki o polskość. Gorąco polecam.
https://obc.opole.pl/dlibra/show-content/publication/edition/11594?id=11594
http://wmeritum.pl/wp-content/uploads/2014/01/544840_639863902704255_721575654_n.png
#dmowski #książki #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/ioDct5jXi
Data dodania: 3/29/2022, 12:45:45 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski

Tam, gdzie możemy pomnożyć swe siły i swą pracę cywilizacyjną, wchłaniając inne żywioły, żadne prawo nie zabrania nam tego, ale czynić to mamy nawet obowiązek. Bo mamy obowiązek żyć i wydobywać się na wierzch. Nie znaczy to, żebyśmy mieli chętnie wchłaniać wszelkie żywioły, które znajdujemy na drodze. Organizm narodowy powinien dążyć do wchłaniania tylko tego, co może przyswoić i obrócić na powiększenie wzrostu i siły zbiorowej. Spośród Żydów tylko niewielką część musimy wchłonąć i przerobić bez wielkiej szkody dla siebie. Pozostali mają zbyt wyrazną, zbyt skrystalizowaną przez dziesiątki wieków życia cywilizowanego indywidualność, ażeby dali się w większej liczbie przyswoić tak młodemu jak nasz, formującemu dopiero swój charakter narodowi. W charakterze tej rasy, która nigdy nie żyła życiem społeczeństw naszego typu, tyle się nagromadziło i ustaliło właściwości odrębnych, obcych naszemu ustrojowi moralnemu, wreszcie w naszym życiu szkodliwych, że zlanie się z większą ilością tego żywiołu zgubiłoby nas, zastępując elementami rozkładowymi te młode, twórcze pierwiastki, na których budujemy swą przyszłość.

https://www.owp.org.pl/images/stories/2016/11.11.2016P-1.JPG
#żydzi #dmowski #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/yGqSF2g7U
Data dodania: 3/25/2022, 8:20:02 AM
Autor: jfe

Aż się nie mogę doczekać otwarcia, ciekaw jestem zwłaszcza tego gabinetu politycznego i pamiątek.
https://bialystok.tvp.pl/53176408/muzeum-romana-dmowskiego-powstaje-w-drozdowie-kolo-lomzy
#dmowski #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/aSLbIVVTJ
Data dodania: 3/24/2022, 5:44:51 PM
Autor: poliniak_z_polin

Niewola wychowuje niewolników. Niewolnicy bywają albo ulegli i posłuszni, albo zbuntowani. Zbuntowani umieją tylko szukać zemsty na swych panach, ale ani walczyć o wolność, ani żyć w wolności nie umieją; pozostają zawsze niewolnikami. W naszym kraju niewola tak długo trwała i tak była ciężka, że wytworzyła liczne zastępy niewolników - i uległych, i zbuntowanych. Iluż to mieliśmy ludzi, co umieją się tylko kłaniać, tylko szukać łaski czy to u jednego pana, czy u innego, który na jego miejsce przyszedł! Ilu takich, co się zaprzęgali do służby innemu panu, żeby się zemścić na poprzednim! Ilu wreszcie, którzy nie umieli myśleć o Polsce, jedno o tym, jakby Moskalom zaszkodzić! Wszystko to niewolnicy, mniejsza o to, że w połowie zbuntowani. I, jako niewolnicy, nie byli zdolni do tworzenia wolnej Polski.

Roman Dmowski

#cytaty #dmowski #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/O9I_jGVkL
Data dodania: 3/20/2022, 7:50:55 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski twardo i celnie o życiu w zaborze pruskim. Wielki Polak.

Zabór pruski wykształcił nowy gatunek Polaka, który nie mógł przyjąć wykołysanego przez poezję, wyidealizowanego w długim cierpieniu pojęcia ojczyzny, przedstawianego symbolicznie w postaci niewiasty rozpiętej na krzyżu, pięknej, czystej nieskalanej. On sobie powiedział: ojczyzna to my - my ze wszystkimi naszymi zaletami i wadami, z naszymi potrzebami, interesami i dążeniami; praca dla ojczyzny to nie kapłaństwo, ale dzieło samozachowania, to gromadzenie zasobów dla swej zbiorowości, a więc i dla siebie; walka za nią - to nie poświęcenie bezinteresowne, ale zwykły obowiązek tego, kto ma ochotę do życia. Tak pojąwszy ojczyznę, nie mógł on widzieć patriotyzmu w płaczu i załamywaniu rąk nad nią, bo byłby to płacz i załamywanie rąk nad sobą samym, czyli wstrętne niedołęstwo. Patriotyzm jego wobec krzywd budzi jedno tylko uczucie - chęć oporu, a męski charakter, zaprawiony w twardym życiu, czyni go zdolnym do tego oporu, do nieustannej, codziennej walki o prawa i interesy narodu. I oto szczęk bojowy stał się muzyką powszednią tego społeczeństwa, i okazało się, że ten trzezwy, wyrachowany, realny Poznańczyk, śmiejący się z wysokiej deklamacji patriotycznej wytrwalszy jest w walce o dobro narodu, zdolniejszy do ofiar, niż legiony sentymentalnych patriotów łamiących ręce nad rozpiętą na krzyżu niewiastą - Polską. Jego Polska nie jest jakimś ideałem odświętnym, zawieszonym wysoko, poza sferą interesów życia, ale dobrem realnym, powszednim, którym się co dzień żyje i za które co dzień trzeba walczyć.

#jfe #dmowski
https://img.wprost.pl/img/roman-dmowski/78/87/2157a787948810cd63a91c407ccb.jpeg


Zobacz: https://lurker.land/post/pu5VkvgdT
Data dodania: 2/20/2022, 6:37:29 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski o nurcie żydowskim

Ludność żydowska jest niezaprzeczalnie pasożytem na ciele społecznym tego kraju, który zamieszkuje. Ale w tym właśnie jej charakterze szukać należy objaśnienia rozpatrywanego zjawiska. Ciało zdrowe, silne, którego wszelkie czynności odbywają się normalnie według wskazanego przez prawa przyrody porządku, jest najmniej odpowiednim siedliskiem dla rozwoju pasożytów.

Przykładem tego Wielkie Księstwo Poznańskie, w którym rozwój kulturalny klas ludowych i za nim idące usamodzielnienie ekonomiczne dalej się posunęło, niż w jakiejkolwiek innej części Polski, i w którym procent ludności żydowskiej z roku na rok maleje. Tam, gdzie ludność miejscowa ma swobodę poruszania się, gdzie rozwija samodzielną czynność gospodarczo-społeczną, łączy się w stowarzyszeniach dla celów ekonomicznych, gdzie się racjonalnie organizuje przemysł i handel, tam pasożytnicza masa żydowska niewiele ma do roboty i musi powoli ustępować.

https://historia.org.pl/wp-content/uploads/2013/12/Roman-Dmowski.jpg
#żydzi #dmowski #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/5Qi7cIh28
Data dodania: 2/18/2022, 3:19:45 PM
Autor: jfe

Nieopisaną stratą dla Polski była bierność Stronnictwa Narodowego w 1938 roku. Gdyby śmielej wyrażało swój sprzeciw, istniała szansa zmieść politykę Becka z powierzchni ziemi. Naród polski byłby wówczas stanął u boku zagrożonej Czechosłowacji. Czesi nie byliby wtedy uznali swej sprawy za z góry beznadziejnie przegraną i byliby wytrwali w oporze. Konferencji w Monachium alboby nie było, albo Czesi by się jej uchwałom nie poddali. Jedno z dwojga: albo Hitler byłby się cofnął, co oznaczałoby załamanie całej polityki agresywnej niemieckiej, albo druga wojna światowa byłaby wybuchła o rok wcześniej. Nie bilibyśmy się wtedy sami, ale razem ze świetnie uzbrojoną Czechosłowacją, oraz z jej sojuszniczkami Jugosławią i Rumunią. A Niemcy mieliby za sobą o rok mniej na zbrojenia i przygotowania. Całe dzieje byłyby się inaczej potoczyły.

Państwa środkowoeuropejskie, składające się na system wersalski byłyby się ostały jako samodzielny czynnik polityczny, zarówno niezależny od Sowietów, jak i nie zdany wyłącznie na łaskę i przychylność mocarstw zachodnich. Klęska Niemiec byłaby zapewne nastąpiła dość szybko i system wersalski, który zapewniał Polsce i jej zakarpackim sąsiadom pełną niezależność, byłby z wojny wyszedł zwycięsko. Jedną z ostatnich wypowiedzi politycznych Dmowskiego - uczynioną ustnie - było stwierdzenie, że „rzeczą równie dla nas ważną jak granica polsko-niemiecka jest nietykalność Czechosłowacji i jej granicy z Niemcami"

Jędrzej Giertych
https://capitalbook.com.pl/public/assets/k%2CMzI4MDc4MjUsNDYxNzgx%2Cf%2CJG3.jpg
#dmowski #jedrzejgiertych #iiwojnaswiatowa


Zobacz: https://lurker.land/post/axU9tKFEg
Data dodania: 2/15/2022, 1:56:08 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski i Hitler
Tęczowe bydło lubi smrodzić w internecie memami/cytatami dotyczącymi patrzenia przez Dmowskiego przychylnym okiem na rosnący w siłę ruch nazistowski. Trzeba wyjaśnić tu ważną rzecz; przed Hitlerem owszem, wśród Niemców istniało zjawisko antysemityzmu (jak i w całej Europie), natomiast Żyd, zwłaszcza finansista, stanowił ważne ogniwo polityki niemieckiej (pruskiej) na wschodzie. Tak właśnie widział to Roman Dmowski - szanse niemieckiej ekspansji na wschód ulegną zmniejszeniu, gdy rozejdą się drogi Niemiec (Prus) i Żydów. W jego oczach zwycięstwo w wyborach Hitlera równałoby się obniżeniu pozycji międzynarodowej Niemiec przez utratę poparcia ze strony Żydów, swoich dotychczasowych sojuszników w walce z Polską również tych amerykańskich, którzy kręcili nosem na samego Dmowskiego w czasie paryskiego kongresu).

Dzięki temu zmniejszyłoby się zagrożenie Polski od strony Niemiec, plus utraciłyby one poparcie dla swej koncepcji "pokojowej rewizji" traktatu wersalskiego (dozbrojenie armii i odmrożenie marynarki). Dmowski po prostu wierzył, że siła Niemiec związana jest w dużej mierze z poparciem, jakiego udzielają im Żydzi i uzależnione od nich ośrodki demoliberalne.

Dopiero mając taką perspektywę można zajrzeć do korespondencji Dmowskiego dotyczącej osoby Hitlera, np w marcu 1932 roku pisał do swojego przyjaciela

"Chciałbym, żeby Hitler zwyciężył w Niemczech, ale tego, zdaje się, nie będzie".

Albo w marcu 1933 roku w liście do Karola Raczkowskiego:

"Powtarzałem przez całą zimę westchnienie <<Smutna jest dusza moja aż do wiosny>>. Zima, jakkolwiek bardzo przyzwoita, groziła mi ciągle, że pociągnie mnie do odpowiedzialności za zeszłoroczne wygrzewanie się w Algierze. Wczoraj i dziś, słońce świeci i jest ciepło, więc zaczynam się rozweselać. Nadto poczciwy Hitler pracuje nad umontowaniem mojego dobrego humoru"

Bądz publiczna wypowiedz z marca 1933 roku

"Dziś, gdy hitlerowcy są u władzy, trzeba stwierdzić, że wykazali oni o wiele większą siłę i konsekwencję w przeprowadzaniu swego programu wewnętrznego, niż tego można było się jeszcze niedawno spodziewać. Zarówno stanowisko ich względem Żydów i masonerii, jak walka z rozkładem moralnym świadczy, że celem ich polityki jest wzmocnienie węzłów wewnętrznych, prowadzących do uczynienia narodu niemieckiego trwałą i silną strukturą.

https://radomskie.info/wp-content/uploads/2022/01/1-672625.jpeg

#dmowski #4konserwy #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/VWdQE4d4a
Data dodania: 2/12/2022, 5:42:51 PM
Autor: jfe

Kwestia ruska utonie w morzu rosyjskim, Rosja Ukrainy się nie wyrzeknie, gdyż bez Ukrainy nie byłoby Rosji. Oderwanie od niej Ukrainy to odcięcie jej od spichrza, który w latach nieurodzaju karmi centralne gubernie, to odcięcie jej także od Morza Czarnego, którędy prowadzi droga nie tylko do Konstantynopola, lecz także na Kaukaz, do Baku, do nafty. Cała >>samostijna Ukraina>> to humbug i w dodatku humbug wyrobu austriacko-niemieckiego. Polski interes polega na tym, żeby Rosja nigdy nie przekroczyła Zbrucza, nigdy nie przeszła przez dzisiejsze słupy graniczne od strony Podola i Wołynia.

Roman Dmowski
https://www.aan.gov.pl/tworcyniepodleglosci/assets/images/skan740-2000x3180-800x1272.jpg
#dmowski #jfe #ukraina


Zobacz: https://lurker.land/post/h7sWw39Fi
Data dodania: 2/8/2022, 7:58:15 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski na wieczór

Niech w Afryce Południowej siedzą niepodzielnie Hotentoci, w Ameryce – Indianie, w Australii – te półmałpy, co czepiają się po drzewach, żyją surowymi owocami i porozumiewają się przy pomocy prawie nieartykułowanych dźwięków, a tymczasem rasy naszego, wyższego typu co tworzą cywilizację, co przekształcają powierzchnię ziemi w ten sposób, iż może ona sto razy tyle ludzi pomieścić, niech te rasy duszą się w przeludnionej Europie, nie rozszerzając poza jej granice swego panowania i swej cywilizacji i czekając, aż się zbliży „żółte niebezpieczeństwo”, aż przyjdą ze wschodu barbarzyńcy, którzy nasz typ życia zniszczą. To będzie pięknie, sprawiedliwie i humanitarnie.

Główna trudność tkwi w samym charakterze dzisiejszego ustroju ekonomicznego, wysuwającego na czoło życia żywioły niższe moralnie, szerzące rozprzężenie obyczajowe, i w wielkim na życie współczesne wpływie Żydów, którzy właściwym swej rasie bezwstydem zarażają dziś szybko społeczeństwa europejskie. Gdyby Polska nie miałaby tylu Żydów, nigdy by nie było rozbiorów.

https://www.prezydent.pl/storage/image/core_files/2021/10/13/cee85cc613aa8d2b07f46d2903142f9f/jpg/o822404729.jpg
#4konserwy #jfe #dmowski