Lurker.land - tag #dawkins

Zobacz: https://lurker.land/post/tYTu2jG97
Data dodania: 4/28/2021, 4:57:28 PM
Autor: headcrab

#gownowpis #dawkins #cytaty #plandemia #covid1984


Rewolucja znowu pożera własne dzieci. Richard Dawkins, słynny wojujący ateista został pozbawiony tytułu "Humanisty Roku'' przez "transfobię".

Zobacz: https://lurker.land/post/0MQOpTMdZ
Data dodania: 4/21/2021, 9:11:00 AM
Autor: poliniak_z_polin

#bekazlewactwa #dawkins #ateizm #lgbt #4konserwy
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-20/znany-naukowiec-pozbawiony-honorow-po-25-latach-za-komentarz-o-osobach-trans/


Zobacz: https://lurker.land/post/It6TG7ZNZ
Data dodania: 3/23/2021, 6:10:58 PM
Autor: headcrab

https://www.youtube.com/watch?v=ODNa-eLizvw

#dawkins #ateizm #film #religia


Debata Lennox vs Dawkins

Zobacz: https://lurker.land/post/HKgW3rzOf
Data dodania: 1/6/2021, 9:38:34 AM
Autor: 12358

https://youtu.be/zF5bPI92-5o
Chyba nie muszę pisać o czym ta debata. #niewiemczybylo #ateizm #wiara #debata #dawkins #lennox


Zobacz: https://lurker.land/post/UQ3gWAuO1
Data dodania: 8/30/2020, 5:46:41 PM
Autor: dust_mephit

Tak odnośnie wpisu @ElSniffSniff i dyskusji, która się pod nim wywiązała, przypomniał mi się fragment książki pt. "Samolubny gen" R. Dawkinsa.

"Wzorem Maynarda Smitha, rozmaitym kosztom czy stratom, jaki uzyskiwanym korzyściom przypiszemy umowne, hipotetyczne wartości. Dla uogólnienia moglibyśmy zastosować symbole algebraiczne, ale dzięki liczbom analiza będzie łatwiejsza do prześledzenia. Przyjmijmy, że zysk genetyczny, jaki przypada na każdego z rodziców w wyniku zakończonego powodzeniem wychowania potomka, wynosi +15 jednostek. Koszt wychowania jednego dziecka, w którym zawiera się koszt całego przeznaczonego dla niego pokarmu, czasu spędzonego na opiece nad nimi wszelkiego ryzyka podjętego dla jego dobra, niech wynosi -20 jednostek. Koszt ten ma wartość ujemną, ponieważ jest „wpłacany” przez rodziców. Ujemny jest również koszt czasu straconego w przedłużających się zalotach. Niech wynosi on -3 jednostki.

Wyobraźmy sobie populację, w której wszystkie samice są nieprzystępne, a wszystkie samce wierne. Jest to idealne społeczeństwo złożone z przykładnych małżonków.W każdej z par zarówno samiec, jakiś samica osiągają ten sam zysk. Zyskują po +15 za każde wychowane dziecko oraz dzielą między siebie po równo koszty jego wychowania (-20), które wynoszą przeciętnie po -10 za każde dziecko. Obydwoje płacą po -3 punkty kary za stratę czasu w długich zalotach. Przeciętny zysk sumaryczny przypadający każdemu z rodziców za udane wychowanie dziecka wynosi więc +15-10-3 =+2.

Przypuśćmy teraz, że w populacji pojawia się jedna łatwa samica. Wiedzie się jej bardzo dobrze. Nie ponosi kosztów wynikających ze straty czasu, ponieważ nie wdaje się w długie zaloty. Skoro wszystkie samce w populacji są wierne, może liczyć na to, że obojętne z kim się połączy, znajdzie w nim dobrego ojca dla swoich dzieci. Jej przeciętny zysk z każdego dziecka wynosi +15 -10 = +5, to jest o 3 jednostki więcej niż jej nieprzystępne rywalki. Geny na łatwość zaczną się więc rozprzestrzeniać.

Gdyby sukces łatwych samic był tak wielki, że zaczęłyby dominować w populacji, również w obozie samców zaczęłyby następować zmiany. Jak dotąd monopol miały samce wierne. Teraz jednak, jeśli w populacji pojawi się samiec kobieciarz, zaczyna mu się wieść lepiej niż jego dochowującym wierności rywalom. W populacji, w której wszystkie samice są łatwe, zyski samca kobieciarza są rzeczywiście obfite. Zdobywa +15 punktów, jeśli dziecko udało się odchować, a on nie poniósł żadnych kosztów. Brak kosztów wyrażony jest głównie w postaci swobody odejścia i kojarzenia się z następnymi samicami. Każda z nieszczęsnych, porzuconych przez niego żon trudzi się, samotnie wychowując dziecko, płacąc całkowity -20-punktowy koszt, chodź nie ponosi przynajmniej strat w wyniku przedłużających się zalotów. Zysk netto łatwej samicy, gdy natrafi na samca kobieciarza, wynosi więc +15 -20 = -5; zysk samego kobieciarza natomiast +15. W populacji, w której wszystkie samice są łatwe, geny na bycie kobieciarzem będą się rozprzestrzeniać błyskawicznie.

Jeśli liczba kobieciarzy powiększy się tak znacznie, że zaczną dominować w męskiej części populacji, łatwe samice znajdą się w poważnych tarapatach. Każda nieprzystępna samica będzie miała znaczną przewagę. Z jej spotkania z samcem kobieciarzem nic nie wynika. Ona nalega na długie zaloty, on odmawia i oddala się w poszukiwaniu innej samicy. Żaden z partnerów nie ponosi kosztów marnowania czasu. Nikt też nic nie zyskuje, ponieważ nie dochodzi do spłodzenia dziecka. W populacji, w której wszystkie samce są kobieciarzami, zysk netto samicy nie-przystępnej wynosi zero. Jest to raczej niewiele, ale i tak więcej niż -5, czyli przeciętny wynik uzyskiwany przez samicę łatwą. Nawet jeśli łatwa samica zdecydowała się opuścić swoje młode po porzuceniu jej przez kobieciarza, i tak obciążają ją koszty wytworzonego jaja. Tak więc geny na nieprzystępność zaczną się znów rozprzestrzeniać w populacji.

By dopełnić tego hipotetycznego cyklu wydarzeń, gdy liczba samic nieprzystępnych wzrośnie tak, że zaczynają dominować, samce kobieciarze, którym tak dobrze szło z łatwymi samicami, są coraz bardziej przyparci do muru. Kolejne samice nalegają na długie i żmudne zaloty. Kobieciarze chodzą od samicy do samicy i wszędzie powtarza się ta sama sytuacja. Zysk netto samca kobieciarza, gdy wszystkie samice są nieprzystępne, wynosi zero. Gdy w populacji pojawi się wierny samiec, nieprzystępne samice będą się kojarzyć jedynie z nim. Jego zysk netto wy-nosi +2, czyli więcej niż zysk kobieciarza. Geny wierności zaczną się więc rozprzestrzeniać. Tak oto po wykonaniu pełnego cyklu powróciliśmy do punktu wyjścia.

Podobnie jak w przypadku analizowania zachowań agresywnych, przedstawiłem rozwój wydarzeń tak, jakby zachodziły tu nieustanne oscylacje. Można jednak dowieść, że w rzeczywistości do żadnych oscylacji by nie doszło. System dążyłby do osiągnięcia stanu stabilnego."

Ale co wydarzy się w tej hipotetycznej sytuacji, kiedy łatwa samica nie ponosi kosztów związanych z wychowaniem dziecka po porzuceniu przez samca kobieciarza? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#ksiazki #cytaty #dawkins


Zobacz: https://lurker.land/post/lHvEXsFx-
Data dodania: 8/26/2020, 6:14:24 PM
Autor: 12358

#ewolucjonizm #ateizm #dawkins #gang #murzyni #humorobrazkowy


Zobacz: https://lurker.land/post/NoprUjHb1
Data dodania: 5/17/2020, 2:13:07 PM
Autor: 12358

@Gwiazda_Poranna #filozofia #teologia #dawkins #craig #ateizmurojony https://youtu.be/CBTbWdGR1MY


intelektualne ramie wojującego ateizmu :)

Zobacz: https://lurker.land/post/xzWnPrgHG
Data dodania: 9/29/2019, 10:08:08 AM
Autor: 12358

"Nic to coś", logiczne prawda? #ateizmurojony #dawkins #filozofia #ateizm #logika