Lurker.land - tag #cytaty

Zobacz: https://lurker.land/post/SbBldfgcz
Data dodania: 5/4/2021, 6:52:40 PM
Autor: barcafan

#cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/Q2-LJcaaf
Data dodania: 5/4/2021, 2:24:05 PM
Autor: poliniak_z_polin

#cytaty #konserwatyzm


Zobacz: https://lurker.land/post/vJFajFfK3
Data dodania: 5/3/2021, 8:49:12 PM
Autor: borok

Bronek, spłać kredyt i weź się za (uczciwą) pracę…
Czy jakoś tak...

#polityka #polska #heheszki #gownowpis #cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/e0HYssJng
Data dodania: 5/3/2021, 2:39:24 PM
Autor: borok

Pwt 28

Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. 2 Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. 3 Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. 4 Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. 5 Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. 6 Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. 7 Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. 8 Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. 9 Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami. 10 Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały. 11 Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. 12 Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. 13 Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. 14 Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #Słowo


Zobacz: https://lurker.land/post/8VfrTzbwx
Data dodania: 5/2/2021, 7:02:31 AM
Autor: borok

1 J3

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #mocsłowa


Zobacz: https://lurker.land/post/OpLEZVJLl
Data dodania: 4/30/2021, 8:22:56 PM
Autor: borok

J 14

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #Słowo #mocslowa #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/tYTu2jG97
Data dodania: 4/28/2021, 4:57:28 PM
Autor: headcrab

#gownowpis #dawkins #cytaty #plandemia #covid1984


Zobacz: https://lurker.land/post/KicRyYv12
Data dodania: 4/25/2021, 10:18:19 AM
Autor: borok

1 J 3

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo


Zobacz: https://lurker.land/post/KxllkpfoJ
Data dodania: 4/25/2021, 10:06:16 AM
Autor: borok

Ps 118

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, †
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo


Zobacz: https://lurker.land/post/ipRFBgU4v
Data dodania: 4/24/2021, 9:20:53 PM
Autor: borok

Ps 116

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #Słowo


Zobacz: https://lurker.land/post/ONFIgop6x
Data dodania: 4/24/2021, 8:41:40 PM
Autor: borok

Dz 9

Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. «Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!» I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana.

Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: «Przyjdź do nas niezwłocznie».

Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: «Tabito, wstań!» A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą.

Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #Słowo


Zobacz: https://lurker.land/post/-BXINY-tf
Data dodania: 4/24/2021, 8:21:16 PM
Autor: dust_mephit

Jabłko i grzech, tak musi być
Wojna i śmiech - zaraz po nich
Zieleń i brąz, płomień i dym
Żebrak i król w koronie

Wieki temu starożytni postulowali istnienie pewnego prawa, które znajduje potwierdzenie na wielu płaszczyznach- Prawa Rodzaju. Tak tak, biblijna Księga Rodzaju czerpie właśnie z tych korzeni. Taoizm z kolei tak się podjarał zajebistością tego odkrycia, że usytuował koncepcję ying i yang praktycznie w centrum swojej filozofii. Z tej reguły można wyciągnąć prosty wniosek. Akt tworzenia jest wynikiem tańca dwóch przeciwnych biegunów- harmonią przeciwieństw. Układ w którym tej polaryzacji zabraknie, wytraca swoją energię- umiera.

Ktoś mógłby wobec tego zadać pytanie, jaki cel mają osoby, którym zależy na zacieraniu różnic między płciami w naszej kulturze? Odpowiedź wydaje się prosta. Te same siły widocznie polaryzują jednak ludzi na polu światopoglądowym. Wiadomo, natury nie oszukasz i popędy muszą znaleźć w końcu ujście gdzie indziej. W innym wypadku, układ o tak złożonej i silnej dynamice wytracałby energię bardzo długo.

Poniżej w ramach ciekawostki, myśl hermetyzmu zawarta we fragmencie Kybalionu.

RODZAJ
„Rodzaj jest we wszystkim; wszystko ma swój męski i żeński pierwiastek; rodzaj ukazuje się na wszystkich płaszczyznach” – Kybalion.

Siódme wielkie prawo hermetyzmu – prawo rodzaju – zawiera prawdę, że rodzaj ukazywany
jest we wszystkim, że pierwiastek męski i żeński jest zawsze obecny i aktywny we wszystkich fazach zjawisk, na każdej płaszczyźnie życia. W tym miejscu dobrze jest zwrócić uwagę, że rodzaj, w znaczeniu hermetycznym, i płeć, w ogólnie przyjętym znaczeniu, to nie jest to samo.

Słowo „rodzaj” wywodzi się z łacińskiego określenia „rodzić; prokreować; tworzyć; stwarzać;
produkować”.
[…]
Przedmiotem rodzaju jest tworzenie, produkowanie, wytwarzanie etc., a jego manifestacje
widoczne są na każdej płaszczyźnie istniejących zjawisk. Trudno jest udowodnić to poprzez
naukę, gdyż nauka jeszcze nie rozpoznała w tym prawa o uniwersalnym zastosowaniu. Jednakże niektóre dowody pochodzą z naukowych źródeł. Przede wszystkim odnajdziemy wyraźną manifestację prawa rodzaju wśród cząstek, jonów czy elektronów, stanowiących podstawę materii i znanych przez współczesną naukę, które łączą się, tworząc atom, do niedawna uważany za ostateczny i niepodzielny.

Ostatnie twierdzenia nauki mówią, że atom złożony jest z wielu cząstek, elektronów czy
jonów (różne autorytety nazywają je inaczej) obracających się dookoła siebie i wibrujących
intensywnie i na wysokiej częstotliwości. Lecz towarzyszące temu stwierdzenie mówi, że ułożenie atomu zależy od zgromadzenia cząstek negatywnych dookoła pozytywnej – cząstki
pozytywne zdają się wywierać pewien wpływ na cząstki negatywne, sprawiając, że przyjmują
one określone ułożenia i tym samym „tworzą”, „generują” atom. Jest to zbieżne z najstarszymi
naukami hermetycznymi, które zawsze identyfikowały męski pierwiastek rodzaju z „pozytywnym”, a żeński z „negatywnym” biegunem tak zwanej elektryczności.

Poświęcimy teraz chwilę tej identyfikacji. Umysł społeczeństwa utworzył całkowicie błędne
postrzeganie, jeśli chodzi o jakości tak zwanego „negatywnego” bieguna naelektryzowanej
bądź namagnetyzowanej materii. Terminy „pozytywny” i „negatywny” stosowane do opisu
tego zjawiska są przez naukę używane w zły sposób. Słowo „pozytywny” oznacza coś prawdziwego i silnego, podczas gdy „negatywny” oznacza nierzeczywistość bądź słabość. Nic
bardziej błędnego. Tak zwany „negatywny” biegun baterii jest w rzeczywistości biegunem, w
którym dokonuje się tworzenie czy produkcja nowych postaci energii. Nie ma w nim nic
„negatywnego”. Największe autorytety nauki używają obecnie słowa „katoda” zamiast „negatywny”.
Słowo „katoda” wywodzi się z Greki i oznacza „zejście; ścieżkę tworzenia etc.”. Z bieguna katody wyłania się rój elektronów czy cząstek; z tego samego bieguna wychodzą te cudowne „promienie”, które zrewolucjonizowały naukowe koncepcje na przestrzeni ostatniej dekady. Biegun katody jest matką wszystkich dziwnych zjawisk, które sprawiły, że stare podręczniki stały się bezużyteczne, a wiele powszechnie przyjmowanych teorii zostało wyrzuconych na śmietnik naukowych spekulacji. Katoda, czyli biegun negatywny, jest matczynym pierwiastkiem zjawiska elektryczności i najsubtelniejszej postaci materii, jaka jest obecnie znana nauce. Widzisz, że mamy podstawy, by odrzucać używanie terminu „negatywny” w naszym rozważaniu tego przedmiotu i by zastępować go słowem „żeński”. Przemawiają za tym same fakty i nie jest w tym wypadku konieczne odnoszenie się do nauk hermetycznych.

Będziemy zatem używać słowa „żeński” zamiast „negatywny”, gdy będzie mowa o tym biegunie aktywności.

Ostatnie twierdzenia nauki mówią, że twórcze cząstki czy elektrony są żeńskie (nauka mówi: „są one złożone z negatywnej elektryczności” – my mówimy, że są złożone z żeńskiej energii). Cząstka żeńska zostaje odłączona, a raczej opuszcza cząstkę męską, i zaczyna nowe działanie. Aktywnie szuka zjednoczenia z cząstką męską, kierując się naturalnym impulsem tworzenia nowych form materii lub energii. Jeden pisarz posunął się do użycia stwierdzenia: „z własnej woli zaczyna od razu szukać związku”. To rozłączenie i jednoczenie tworzy podstawę większej części działań chemicznego świata. Kiedy żeńska cząstka jednoczy się z męską, rozpoczyna się określony proces. Żeńskie cząsteczki gwałtownie wibrują pod wpływem męskiej energii i bardzo szybko krążą dookoła niej. Rezultatem są narodziny nowego atomu. Jest on tak naprawdę stworzony ze związku męskich i żeńskich elektronów lub cząstek, lecz kiedy one się jednoczą, atom uzyskuje nową jakość – posiada określone właściwości, lecz nie wykazuje już właściwości wolnej elektryczności. Proces odłączenia czy separacji żeńskich elektronów nazywany jest „jonizacją”. Te elektrony lub cząstki są najbardziej aktywnymi pracownikami natury. Powstając ze swoich związków czy połączeń, ukazują różne zjawiska światła, ciepła, elektryczności, magnetyzmu, przyciągania, odpychania, chemicznego powinowactwa i jego przeciwieństwa itp. zjawisk. I to wszystko powstaje z działania prawa rodzaju na płaszczyźnie energii.

Rola pierwiastka męskiego zdaje się polegać na kierowaniu określonej wrodzonej energii ku pierwiastkowi żeńskiemu, tym samym rozpoczynając aktywność procesu tworzenia. Lecz pierwiastek męski jest tym, który zawsze wykonuje właściwą pracę tworzenia – i dzieje się
tak na wszystkich płaszczyznach. A jednak, żaden z tych pierwiastków nie jest w stanie operować energią bez pomocy drugiego. W niektórych formach życia te dwa pierwiastki są
połączone w jednym organizmie. Z tego powodu wszystko w organicznym świecie ukazuje
oba rodzaje – męskość istnieje w formie żeńskiej, a żeńskość jest obecna w formie męskiej.
Nauki hermetyczne mówią dużo na temat działania tych dwóch pierwiastków rodzaju przy
tworzeniu i ukazywaniu różnych postaci energii etc., lecz nie będziemy wchodzić w te szczegóły
w tym miejscu, gdyż nie jesteśmy w stanie poprzeć tych twierdzeń naukowymi dowodami,
ponieważ nauka jeszcze nie dotarła tak daleko. Lecz podany przykład zjawiska elektronów
czy cząstek pokazuje, że nauka jest na dobrej drodze i przykład ten da również ogólny obraz zasad rządzących tym prawem.

#filozofia #hermetyzm #cytaty #starozytnosc #tworzenie


Zobacz: https://lurker.land/post/74NqIgE9t
Data dodania: 4/24/2021, 7:50:25 AM
Autor: siewca

Ewangelia Jana 3:12,13:

(12) Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? (13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy.

#biblia #cytaty #slowonadzis #solascriptura


Zobacz: https://lurker.land/post/6XueK0ZE8
Data dodania: 4/23/2021, 10:55:30 PM
Autor: borok

W damskiej ubikacji jest napisane "gupi Kaowiec"

#przemyslenia #heheszki #cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/ohK7cDtyA
Data dodania: 4/23/2021, 5:01:41 PM
Autor: dust_mephit

https://4.bp.blogspot.com/_oBSd3MWHoxU/SuTEJMG9d0I/AAAAAAAAAEM/Q5yVrZ4lBZ4/S150/kanji_mushin.jpg

"Od mężczyzn oczekiwano, żeby mieli gotującą się krew i byli porywczy. Dziś porywczość uważana jest za niedorzeczną. Dzisiejsi mężczyźni wykorzystują niepohamowanie swego języka, jedynie po to, by uniknąć wysiłku i odpowiedzialności. Chciałbym, aby młodzi ludzie z powagą rozważyli ten stan rzeczy. Mnich Tannen zwykł powiadać: „Ludzie przestali cokolwiek rozumieć, gdyż kapłani nie nauczają już doktryny Mushin. To, co nazywamy Mushin, to prosty i nieskazitelny duch. Godne to uwagi". Z kolei Pan Sanenori powiadał: „Droga znajduje się jedynie w centrum w oddechu, w którym nie ma już miejsca na brud i zepsucie". Jeśli jest to prawdą, to istnieje tylko jedna Droga. Jednak nikt nie jest w stanie zrozumieć od razu tej oczywistej prawdy. Czystości nie zyskuje się bez wysiłku. Chiński znak „gen" może być czytany po japońsku jako „maboroshi" i oznacza „złudzenie". Hinduskich magików w języku japońskim określa się Gen shi sushi, czyli „iluzjoniści". W doczesnym życiu ludzie są marionetkami. Dlatego też używa się również znaku „gen", chcąc zasugerować złudny charakter wolnej woli. Brzydzić się złem i wieść prawe życie okazuje się rzeczą niezmiernie trudną. To nader zdumiewające, ale liczne błędy biorą się z przekonania, iż najważniejsze, to być bezwzględnie logicznym i stawiać prawość ponad wszystko. Istnieje wyższa droga niż prawość, lecz odkrycie jej nie jest rzeczą prostą i wymaga głębokiej mądrości.

W porównaniu z tą drogą, zasady logiki okazują się pozbawione sensu. I choć człek niedoświadczony nie ma o niej pojęcia, to istnieje sposób na odkrycie PRAWDY, nawet jeśli nie udało się mu dojść do niej samemu. Droga ta polega na rozmowie z drugą osobą. Często zdarza się, że ktoś - nawet niedoskonały - może udzielić mądrych rad, albowiem potrafi spojrzeć na całą sytuację z zewnątrz. Podobnie jak osobnik, który w grze Go „ma tę przewagę, że jest widzem". Powiada się, że możliwe jest także dostrzeżenie własnych błędów poprzez „wejrzenie w głąb siebie" i medytację. Ale i w tym przypadku efekt jest lepszy, gdy porozmawia się z innymi ludźmi. Ponad naszą własną zdolność oceny uda się nam wznieść tylko wtedy, gdy nauczymy się z pożytkiem słuchać innych oraz studiować księgi. Zawsze wzbogacamy się, korzystając z doświadczenia Przodków. Opowiedziano mi, jak pewien mistrz Miecza w podeszłym już wieku rzekł, co następuje: „Samuraj musi ćwiczyć przez całe życie"."

Tsunetomo Yamamoto, "Hagakure"

#ksiazki #cytaty #samuraj #droga


Zobacz: https://lurker.land/post/ZafkQ9o5N
Data dodania: 4/20/2021, 9:45:05 PM
Autor: immortal_emperor

"Bo to zła kobieta była" - Franz Maurer

#cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/TlbNSGk3a
Data dodania: 4/18/2021, 7:11:03 PM
Autor: dust_mephit

Decyzje, które podejmujesz i działania, które za tym idą, są odbiciem tego kim naprawdę jesteś.
Nie uciekniesz przed sobą.

https://www.youtube.com/watch?v=XSVYkf7A9Y8

#droga #cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/RDpksgrHY
Data dodania: 4/18/2021, 5:57:47 PM
Autor: postironicznypoweruser

Po cóż kłamać, prawda też mało przypomina rzeczywistość.

#cytaty


Szersza perspektywa: Twoje Prawo do krytycznego spojrzenia

Zobacz: https://lurker.land/post/ZN9A5Cds0
Data dodania: 4/17/2021, 1:16:38 PM
Autor: gpspox

https://pubmedinfo.org/szczepionka-choroby/ #cytaty #szczepionki #krytyka


Zobacz: https://lurker.land/post/R3YJcObKN
Data dodania: 4/13/2021, 8:37:20 AM
Autor: 12358

#cytaty #biblia #wihajstermem #twojabiblia


Zobacz: https://lurker.land/post/fVHOoNMZr
Data dodania: 4/7/2021, 8:25:05 PM
Autor: postironicznypoweruser

https://demotywatory.pl/uploads/201304/1366726511_g8wklv.jpg
#cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/xfpXrnp9S
Data dodania: 4/7/2021, 11:31:22 AM
Autor: headcrab

#polityka #pis #cytaty #gownowpis


Zobacz: https://lurker.land/post/0LlUR42XF
Data dodania: 4/7/2021, 11:30:03 AM
Autor: headcrab

#ateizm #religia #cytaty #gownowpis


Zobacz: https://lurker.land/post/Wy3Kl71vK
Data dodania: 4/7/2021, 10:11:14 AM
Autor: enviador

#cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/Xv2vEk0HK
Data dodania: 3/28/2021, 9:25:39 PM
Autor: headcrab

#polityka #cytaty #tusk #covid19