Lurker.land - tag #cytaty

Zobacz: https://lurker.land/post/fSrUTRb9r
Data dodania: 6/28/2022, 11:51:38 PM
Autor: opel

"Kobiety zrozumieć nie możesz to pijesz. A jak się napijesz to ona cię nie rozumie. Małżeństwo to jest sytuacja bez wyjścia"

Stach Japycz, Ranczo
#cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/bLl-zgHzl
Data dodania: 6/28/2022, 2:00:59 PM
Autor: szymonpl

#cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/86pZKPm1o
Data dodania: 6/28/2022, 8:29:27 AM
Autor: pentakilo

Dwie kultury w jednym państwie to konflikt równie pewny, jak dwie rodziny w jednym mieszkaniu.

#cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/baS8eeNCK
Data dodania: 6/26/2022, 7:10:03 PM
Autor: borok

Łk 9

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/i3y_XQATF
Data dodania: 6/26/2022, 6:45:03 PM
Autor: borok

Ga 5

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/-ucB3l2gb
Data dodania: 6/26/2022, 5:50:02 PM
Autor: borok

Ps 16

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Refren.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.

Refren.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/I9x-mr3Zk
Data dodania: 6/26/2022, 5:28:49 PM
Autor: borok

1 krl 19

Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie».

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».

On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?»

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/8eGOrkxlR
Data dodania: 6/24/2022, 9:58:24 PM
Autor: borok

– Czy potrafiłby pan obliczyć przekrój kuli ziemskiej?
– Nie umiałbym, proszę panów – odpowiedział Szwejk – ale i ja bym panom też mógł zadać zagadkę. Jest dom o trzech piętrach, każde piętro ma osiem okien. Na dachu są dwa dymniki i dwa kominy. Na każdym piętrze mieszkają dwaj lokatorzy. A teraz powiedzcie, panowie, którego roku umarła babka stróża?

#cytaty

https://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2015/04/szwejk.jpg


Zobacz: https://lurker.land/post/bd44_Ekf-
Data dodania: 6/19/2022, 5:02:33 PM
Autor: borok

Łk 9

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/rAbiu0AAZ
Data dodania: 6/19/2022, 2:44:18 PM
Autor: borok

Ga 3

Bracia:
Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/gEVZsTxLi
Data dodania: 6/19/2022, 11:43:58 AM
Autor: borok

Ps 63

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/t4oEsuY8t
Data dodania: 6/19/2022, 7:46:55 AM
Autor: borok

Za 12

Tak mówi Pan:
«Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.

W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/3wOvnkkZC
Data dodania: 6/15/2022, 5:07:14 PM
Autor: szymonpl

#polityka, #gospodarka #cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/fIyIPvcCu
Data dodania: 6/12/2022, 10:49:42 PM
Autor: borok

J 16

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #Ewangelia


Zobacz: https://lurker.land/post/HKFM90Wwi
Data dodania: 6/12/2022, 10:48:54 PM
Autor: borok

Rz 5

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/wEh3DSWxZ
Data dodania: 6/12/2022, 10:47:26 PM
Autor: borok

Ps 8

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Refren.

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/iDz6HL2Z3
Data dodania: 6/12/2022, 11:16:09 AM
Autor: pentakilo

Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.

George Orwell - Rok 1984
#cytaty #dystopia


Zobacz: https://lurker.land/post/SgAgFcoMQ
Data dodania: 6/7/2022, 9:47:37 PM
Autor: emrys_vledig

#zwiazki #janpawel2 #kosciolkatolicki #ciekawostki #malzenstwo #cytaty

Dlatego przedślubne pary muszą bardzo uważać, aby ta sfera intymności, która zarezerwowana jest wyłącznie dla małżonków, pozostała nietknięta jak najdłużej. Nagość tych miejsc została pobłogosławiona przez Boga dla ogromnej akceptacji własnej cielesności, co owocuje w dalszym etapie wychowaniem swoich własnych dzieci w tej największej, wypływającej ze Stwórcy, miłości. W narzeczeństwie, czy szerzej: przed przyjęciem sakramentu małżeństwa, nagość dozwolona być może tylko w przypadku okolic znanych z antropologii św. Anzelma, czyli w przypadku kobiet - górnych części ciała, w tym piersi (wszyscy przecież wiemy, że odsłonięcie narządów rodnych jest grzechem przeciw świętości małżeństwa powołanego do pełni miłości cielesnej, a w tym rozmnażania).

Karol Wojtyła "Miłość i odpowiedzialność", 1960.


Zobacz: https://lurker.land/post/b1-_gU0Y4
Data dodania: 5/31/2022, 1:53:08 PM
Autor: szymonpl

#cytaty #polityka


Zobacz: https://lurker.land/post/ewttp106E
Data dodania: 5/12/2022, 8:51:49 PM
Autor: pentakilo

#cytaty #lepper


Zobacz: https://lurker.land/post/-_SAYRTCO
Data dodania: 5/12/2022, 12:29:13 PM
Autor: organista

#cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/fGvX1ybSm
Data dodania: 5/11/2022, 2:45:53 PM
Autor: pentakilo

#cytaty #twain


Zobacz: https://lurker.land/post/UJcUsrcdz
Data dodania: 5/11/2022, 1:17:41 AM
Autor: verum

#cytaty #takaprawda


Zobacz: https://lurker.land/post/ocQ6VWbeC
Data dodania: 4/24/2022, 9:23:10 AM
Autor: dyrygent

Alternatywy 4:
"jest taki piękny rosyjski zwyczaj: żeby wyjść trzeba najpierw troche posiedzieć"

#cytatyzfilmu #cytaty


Zobacz: https://lurker.land/post/k_sc5Wht9
Data dodania: 4/17/2022, 4:16:43 PM
Autor: dust_mephit

#przypomnienie #georgecarlin #cytaty

https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aogxwNn_700bwp.webp