Lurker.land - tag #cesarz

Dwa zamachy na cesarza Wilhelma I Hohenzollerna. Dlaczego Otto von Bismarck tak bardzo się z nich cieszył?

Zobacz: https://lurker.land/post/uySL2oFBv
Data dodania: 4/23/2022, 2:12:02 PM
Autor: lcoyote

#historia #zamachy #niemcy #bismarck #cesarz #ciekawostki
https://wielkahistoria.pl/dwa-zamachy-na-cesarza-wilhelma-i-hohenzollerna-dlaczego-otto-von-bismarck-tak-bardzo-sie-z-nich-cieszyl/


Zobacz: https://lurker.land/post/FNr_upkwt
Data dodania: 12/30/2020, 6:55:34 PM
Autor: retopology

Książę Akishino, aktualny pretendent do Chryzantemowego Tronu.

#japonia #cesarz #sukcesja #tron #chryzantemowytron #tradycja


Zobacz: https://lurker.land/post/VZfjQvBY9
Data dodania: 8/6/2020, 11:34:35 PM
Autor: klassurbanipal

Cesarze za pryncypatu (autorem tych wspaniałych podobizn jest Daniel Voshart).

Pryncypat był formą rządów w okresie Cesarstwa Rzymskiego wprowadzona po 27 roku p.n.e. przez Oktawiana Augusta. Władza skupiona była w rękach cesarza przy zachowaniu pozorów instytucji republikańskich. Cesarz był princepsem, „pierwszym obywatelem republiki”, piastującym jednocześnie funkcje imperatora, przywódcy senatu, prokonsula zarządzającego 18 prowincjami, najwyższego kapłana, trybuna ludowego i cenzora ustalającego listy senatorów. Pryncypat nie był dziedziczny, ale władca miał możliwość wyznaczenia swego następcy. Pryncypat trwał w Rzymie aż do rządów Dioklecjana (284-305 n.e.).

#rzym #cesarz #pryncypat #antyk #starozytnosc #wladza #portret


Zobacz: https://lurker.land/post/M6OE64Ne5
Data dodania: 7/16/2020, 12:18:23 AM
Autor: klassurbanipal

Cesarz rzymski Marcus Aurelius Antoninus Augustus Elagabalus (204-222 n.e.), znany jako Heliogabal (rekonstrukcja: Haroun Binous).

Młody cesarz, który rządził między 14, a 18 rokiem życia nie zapisał się pozytywnie na kartach historii Rzymu. Urodził się jako Warius Awitus Bassjanus w mieście Emesa w Syrii, w rodzinie najwyższych kapłanów boga słońca Baala, zwanego w semickim narzeczu „Elah-Gabal”.

Heligabal jako władca był niezrównoważony emocjonalnie i okrutny. Mimo sprzeciwu mieszkańców miasta wprowadził w Rzymie kult boga słońca. Dokonywał czystek etnicznych. Wysocy urzędnicy byli traceni, a w ich miejsce wchodzili ludzie bez żadnego doświadczenia – często z odległych rejonów imperium i na dodatek atrakcyjni fizycznie. Widywano cesarza w rydwanie zaprzężonym w nagie młode dziewczyny. Ponadto Heliogabal miał dość specyficzne poczucie humoru: podawał gościom potrawy z wosku, drewna lub kości słoniowej, wrzucał w tłum węże. Heliogabal zajmował się głównie rozrywkami i orgiami, a praktyczną władzę w kraju sprawowały jego matka i babka. Ostatecznie znienawidzony cesarz przypłacił życiem swój los. Według relacji Kasjusza Diona, gdy Heliogabal zdał sobie sprawę z nadciągającego puczu, zamknął się w skrzyni. Została ona jednak zrewidowana. Heliogabalowi i jego matce odcięto głowy, ciała rozebrano i włóczono po mieście, by wreszcie wrzucić do rzeki.

#cesarz #rzym #imperium #emocje #walka #rozrywki #dziewice


Chcą usunąć pomnik rzymskiego cesarza. Konstantyn Wielki ofiarą "Black Lives Matter".

Zobacz: https://lurker.land/post/SjzV2MrK9
Data dodania: 7/2/2020, 10:38:42 PM
Autor: klassurbanipal

Posąg cesarza Konstantyna Wielkiego stojący przed katedrą York Minster w uznaniu zakończenia prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim przez Konstantyna, może zostać usunięty w związku z popieraniem przez cesarza niewolnictwa – informuje "The Telegraph".

#rzym #konstantyn #cesarz #cesarstwo #york #czarni #blacklivesmatter


Zobacz: https://lurker.land/post/iNTSiYgUY
Data dodania: 10/25/2019, 11:01:06 PM
Autor: klassurbanipal

Różne typy rzymskich legionistów z prowincji zachodnich w III wieku n.e. (rys. Raffaele Ruggeri).

Słynny pancerz segmentowy (lorica segmentata) wychodził już z użycia. Wciąż popularne były kolczugi (lorica hamata) i pancerze łuskowe (lorica squamata). Najczęstszym hełmem był typ Niederbieder, który ewoluował ze słynnych hełmów imperialno-galijskich (najbardziej znanych w popkulturze dzięki filmom). Ochrona policzków stała się większa, bez otworów na uszy, jednak zapewniała także ochronę podbródka. Innym type hełmu był upowszechniający się stożkowy Spangenhelm, który w kolejnych stuleciach zdominował pola bitew. Słynne prostokątne i wypukłe 'scutum' zostawało zastępowane przez tarcze płaskie – okrągłe lub w kształcie elipsy, które wcześniej nosiła kawaleria, nie legioniści. Wychodziły z użycia też 'pilum' – charakterystyczne dla legionistów oszczepy. Krótki miecz 'gladius' (choć ten termin w klasycznej łacinie oznacza po prostu miecz) został zastąpiony przez długi miecz 'spatha' (wcześniej używany przez kawalerię, teraz także przez legionistów). Nagolennice stały się krótsze – nie osłaniały kolana. Nastapiły także istotne zmiany w modzie – powszechne były długie wąskie spodnie oraz krótkie tuniki z długimi rękawami 'tunica manicata'.

Kolejno stoją:

  1. Eques, Cohors II Raetorum CR Antoniana Severiana, Germania Superior, 250 n.e.

  2. Legionista, Legio III Flavia, Severiana Alexandriana, Harzhorn 235 n.e.

  3. Legionista, Legio VII Gemina, Tarraconensis, połowa III wieku,

  4. Legionista, Legio III Augusta, Africa Proconsularis, 287-297 n.e.

  5. Legionista, Legio I Adiutrix, Panonia, 275 n.e.

#rzym #legion #legiony #antyk #gladius #scutum #cesarz