Lurker.land - tag #brukseli

Zobacz: https://lurker.land/post/CT3qLBLyO
Data dodania: 5/1/2021, 10:46:32 PM
Autor: gpspox

W #Brukseli dyskutowaliśmy o zapobieganiu rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym. #terroryzm #internet #UniaEuropejska #UE #bezpieczenstwo #sluzbyspecjalne #polityka