Lurker.land - tag #bozecialo

Zobacz: https://lurker.land/post/pklnKO8Bk
Data dodania: 6/17/2022, 2:52:05 PM
Autor: wigilius

W której klasie podstawówki jest fotosynteza? LOL
#bekazlewactwa #lewackalogika #heheszki #4konserwy #bozecialo


Boże Ciało - Q&A

Zobacz: https://lurker.land/post/dH_9GntYb
Data dodania: 6/16/2022, 11:11:50 AM
Autor: wiktor

CHRYSTYANIZM PRZEDSTAWIONY ZEWNĘTRZNIE

BOŻE CIAŁO

P: Coto jest za Święto Bożego Ciała

O: Święto Bożego Ciała jesito dzień poświęcony czci szczególniejszéj Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza Codziennie obchodzi się to święto odprawianiem ofiary mszy świętej tak że uroczystość Eucharystyi jest ciągłą tak jak i Trójcy Swiętéj jednak Kościół ustanowił święto oddzielne poświęcone uczczeniu Je zusa Chrystusa obecnego na ołtarzach naszych

P: Czy to święto jest bardzo dawne

O: Święto Ciała i Krwi Pańskiej jest tak dawne jak Kościół lecz święto szczególne sięga dopiero trzynastego wieku

P: Dlaczego zostało ustanowione

O: Ustanowione zostało
1. dla wynagrodzenia Zbawiciela za zniewagi wyrządzone mu przez bezbożników i odszczepieńców
2. dla ożywienia pobożności Chrześcian ku Przenajświętszemu Sakramentowi Nabożeństwo Bożego Ciała najpiękniejsze ze wszystkich ułożone zostało przez świętego Tomasza z Akwinu

P: W jakiéj epoce święto Bożego Ciała stało się powszechném

O: Święto Bożego Ciała stało się powszechném w Kościele 1311 roku po Koncylium powszechném w Vienne

Najuroczystszą częścią tego święta jest processya w której w tryumfie jest obooszonym Pan nasz Jezus Chrystus

P: Co czynić powinniśmy by Go uczcić
O: Powinniśmy

1. towarzyszyć processyi z zebraniem ducha i pobożnością
2. dziękować Zbawicielowi za nad zwyczajną dobroć iż pozostajo z nami i zwidza nasze ulice i place
3. błagać Go o przebaczenie za nasze nieuszanowa nia i za nasze niewdzięczności względem Niego
4. modlić się o nawrócenię tych którzy Go obrażają nawet w tym dniu jeszcze Postanawiam miłować Boga nad wszystko a bliźniego mojego jak siebie samego dla miłości Boga a na dowód tej miłości będę oddawal drugimi należny poklon przez całą oktawę Bożego Ciała

źródło:
KATECHIZM WYTRWAŁOŚCI CZYLI WYKŁAD HISTORYCZNY DOGMATYCZNY MORALNY I LITURGICZNY RELIGII OD POCZĄTKÓW ŚWIATA AŽ DO DNI NASZYCH PRZEZ Księdza J GAUME KANONIKA W NEVER S KRÓTKI

https://books.google.pl/books?id=zPA_AAAAcAAJ&pg=PA197&dq=%C5%9Bwi%C4%99to+bo%C5%BCego+cia%C5%82a&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiT-ujpzbH4AhVkwosKHcLJBRQQ6AF6BAgJEAI#v=onepage&q&f=false

#corpuschristi #katolicyzm #bozecialo #procesjabozegociala #cialochrystusa


Zakończenie oktawy Bożego Ciała - skąd zwyczaj święcenia wianków?

Zobacz: https://lurker.land/post/wx4ZzBlA4
Data dodania: 6/10/2021, 3:39:21 PM
Autor: kwarcpl

Zakończenie oktawy Bożego Ciała to dzień święcenia wianków z wonnych ziół, młodych gałązek drzew i kwiatów polnych. Wieniec w starych pojęciach Słowian był godłem cnoty, symbolem dziewictwa i plonu. Wianki z ruty i kwiatów mogły nosić na głowach tylko dziewczęta.

https://www.niedziela.pl/artykul/54711/Skad-zwyczaj-swiecenia-wiankow

#wiara #religia #kosciolkatolicki #swieta #bozecialo


Spycimierz: tradycja dywanów kwiatowych na Boże Ciało może znaleźć się na Liście UNESCO

Zobacz: https://lurker.land/post/Huh0UnlaF
Data dodania: 6/3/2021, 12:59:48 PM
Autor: kwarcpl

Tradycja dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała z Spycimierza w diecezji włocławskiej, która od trzech lat figuruje na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, ma teraz szansę znaleźć się również na światowej liście UNESCO. 30 marca 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, złożył w imieniu społeczności parafii w Spycimierzu wniosek o wpis procesji na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Procesja Bożego Ciała, która odbywa się w Spycimierzu, ma unikatowy charakter, ze względu na zwyczaj układania kwietnych dywanów.

https://www.niedziela.pl/artykul/68789/Tradycja-dywanow-kwiatowych-na-Boze-Cialo

#wiara #chrzescijanstwo #katolicyzm #bozecialo


Boże Ciało – niezłomna polska tradycja i jej rola w życiu Polaków

Zobacz: https://lurker.land/post/P9Mkb4loF
Data dodania: 6/11/2020, 8:40:04 AM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #bozecialo #swieta #swietakoscielne #kosciolkatolicki #tradycja #swiatrolnika

Boże Ciało to jedna z uroczystości liturgicznych o najdłuższej tradycji. W Polsce obchodzona ze szczególną wzniosłością, a procesje jej towarzyszące co roku gromadzą niezliczoną liczbę wiernych chcących uczcić Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Pomimo regionalnych różnic w obchodzeniu uroczystości, wszystkie łączy jedno – procesje do czterech ołtarzy symbolizujących ewangelie według Łukasza, Marka, Mateusza i Jana. Jak tradycja ta, będąca na ziemiach polskich nieprzerwanie od wieków, będzie wyglądała w nowej, pandemicznej rzeczywistości?

Boże Ciało – niezłomna polska tradycja i jej rola w życiu Polaków

Boże Ciało pełni dla Polaków szczególną rolę

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem, przypada w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W Polsce święto to zostało wprowadzone na synodzie w Krakowie w 1320 roku. Tradycja procesji w trakcie których przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem obecna jest w Polsce już od XV wieku.

Przez wieki pełniła szczególną rolę, umacniając społeczności w wierze w Chrystusa, a szczególnego znaczenia nabrała po okresie rozbiorów. Polacy manifestowali w ten sposób nie tylko swoje przywiązanie do wiary, ale także przynależność narodową. Nie złamała tego nawet II wojna światowa. Natomiast w okresie Polski Ludowej władza zabraniała niejednokrotnie uczestnictwa i organizacji procesji. Stanowiło to element próby złamania wiernych i odebrania im tożsamości. Mimo tych haniebnych zabiegów nie udało się w Polsce wykorzenić tej pięknej tradycji.

Boże ciało w wielu odsłonach

O sile i pięknie tradycji związanych z obchodami Bożego Ciała świadczy niewątpliwie różnorodność, z jaką jest obchodzone. Różni się drobnymi zwyczajami nie tylko w zależności od regionu Polski, ale nawet poszczególnych diecezji czy parafii. Każda z nich może pochwalić się swoim własnym i niepowtarzalnym sposobem na uświęcanie tego dnia. Kraków, jako miasto w którym początek ma to święto w Polsce, od samego początku słynął z barwnych procesji. Do pewnego momentu w uroczystościach brali udział sami królowie Polski. Po dziś dzień największa i najpiękniejsza procesja bez wątpienia zaczyna się na Wawelu, a kończy w Kościele Mariackim. W Warszawie z kolei za najważniejszą z procesji można uznać tę, którą prowadzi Prymas Polski.

Procesje na wsiach nie odstają swoją podniosłością tym z głównych miast. Do dzisiejszego dnia w wielu regionach Polski wierni biorący czynny dział w procesji, na przykład niosąc święte obrazy, zakładają stroje ludowe. Bez wątpienia najbardziej rozpowszechnionym zwyczajem jest zabieranie przez wiernych do domu gałązek z brzozy, którymi uprzednio przystrojone były ołtarze. Ich ozdabianie jest przepiękną tradycją która umacnia społeczności i pozwala wspólnie przeżywać Boże Ciało. Święto to angażuje także najmłodszych – na przykład dziewczynki dumnie niosące koszyki z płatkami kwiatów, które sypią w trakcie drogi do kolejnych ołtarzy. Szczególnie piękną modyfikację tego zwyczaju praktykuje się w Spycimierzu, gdzie powstają od prawie 200 lat dywany kwiatowe. Z kolei uwite i poświęcone wianki niesione do domów mają zapewnić ochronę domowników, ale także zwierząt gospodarskich.

Jak będzie wyglądać Boże Ciało w dobie pandemii?

Coroczne świętowanie w tym roku niestety będzie musiało przybrać inną formę, dostosowaną do czasów, z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Biskupi zdecydowali się zaapelować o organizację w miarę możliwości procesji tylko wokół kościołów, zachęcają mimo wszystko do uczestnictwa w nich – oczywiście z zachowaniem wszystkich wytycznych sanitarnych.

Wsie i mniejsze miejscowości, gdzie liczba mieszkańców pozwala na zorganizowanie tradycyjnych procesji z jednoczesnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dostały od zwierzchników kościoła zielone światło na ich organizację. Jako wierni nie powinniśmy dopuścić, aby koronawirus osłabił tradycję, której nie zniszczyły nawet zabory i wojna. Sprawmy, więc aby Boże Ciało pomimo przeciwności zostało godnie uświetnione.