Lurker.land - tag #bigtech

Europejscy wydawcy pozywają Google – powtarza się australijski scenariusz.

Zobacz: https://lurker.land/post/2tVo9z5K9
Data dodania: 2/15/2022, 8:32:10 PM
Autor: jacman

https://android.com.pl/news/461167-google-oskarzone-o-monopol-w-ue/amp/
#google #ue #bigtech


Bunt Kanadyjczyków spodobał się sporej części Amerykanów

Zobacz: https://lurker.land/post/UH0Jfgu59
Data dodania: 2/12/2022, 2:04:37 PM
Autor: clistwood

Między Republikanami a korporacjami, które zdominowały Internet, iskrzy w USA coraz mocniej. Bo idzie nie tylko o władzę, lecz także o strach podpowiadający, że ten kto kontroluje wirtualny świat wykreuje przyszłość wedle ideologii, w którą wierzy.
Myślę, że w ostatecznym rozrachunku nie może być sytuacji, w której garstka firm tak bardzo kontroluje wypowiedzi polityczne w tym kraju, i cenzuruje, i próbuje narzucić ortodoksję (ideową – przyp. aut.) – ogłosił w poniedziałkowym wywiadzie udzielonym Fox News Digital republikańskich gubernator stanu Floryda, Ron DeSantis. Tak zgłaszając swój akces do krucjaty, jak ruszyła w Stanach Zjednoczonych przeciwko GoFundMe. Historia, która właśnie nabiera tempa, prezentuje się jak wzorcowe potwierdzenie tezy regularnie wbijanej przez Lenina do głowy współpracownikom. „Nie ma i nie może być rewolucji bez kontrrewolucji” – ów ostrzegał. Przy czym należy tu zauważyć, iż rewolucyjne zmiany zachodzące w USA od ponad stu lat stają się trendami kształtującymi przyszłość całego Zachodu. Dlatego warto bacznie je śledzić.
#USA #Canada #bigtech #konwójwolności #polityka?
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8355158,kanada-protesty-gofundme-zbiorka-kierowcy-big-tech-usa-republikanie.html


Parlament Europejski przegłosował zatwierdzenie wstępnego projektu ustawy, która ma na celu ograniczenie inwazyjnych praktyk reklamowych stosowanych przez Big Tech

Zobacz: https://lurker.land/post/szBjvKMpV
Data dodania: 1/24/2022, 7:49:10 PM
Autor: jacman

https://mobirank.pl/2022/01/23/zakaz-targetowanych-reklam-w-europie/
#ue #bigtech #prawo


Rosja zamierza oswoić zagranicznych gigantów technologicznych.Albo ulegną, albo wypad.

Zobacz: https://lurker.land/post/BNcLkM0WT
Data dodania: 11/24/2021, 1:56:15 AM
Autor: jacman

https://www.telepolis.pl/wiadomosci/wydarzenia/rosja-grozi-google-owi-tiktokowi-facebookowi-apple-owi-i-discordowi
#bigtech #Rosja #polityka


Jan Białek. GLOBALNY SYSTEM KONTROLI. Rozmowa z autorem książki TECH.

Zobacz: https://lurker.land/post/iU0fKR4kG
Data dodania: 11/8/2021, 7:19:05 AM
Autor: wiktor

Dlaczego świat pogrąża się w chaosie? Obecnie na świecie odbywa się planowana od pięćdziesięciu lat operacja przejścia do świata post-industrialnego. Przechodzimy od kontroli produkcji do kontroli człowieka.

Tematem książki Tech. Krytyka Środowiska Technologicznego. jest problematyka wdrażania do 2040 roku nowych technologii i powstającego w związku z tym ewolucyjnego środowiska technologicznego oraz problematyka mechanizacji człowieka i środowiska naturalnego.
Współczesna ekspansja technik doprowadziła do wytworzenia nowego technologicznego środowiska, które jest coraz bardziej dynamiczne, ekspansywne i staje się w coraz większym stopniu realnym środowiskiem i kontekstem życia człowieka. Środowisko to wchłania przestrzeń środowiska naturalnego, by na przestrzeni kolejnych dwóch dekad poprzez techniki informatyczne, robotykę i biotechnologię wytworzyć własne, syntetyczne formy życia, zagrażające ludzkiej cywilizacji.
Zrozumienie tej problematyki jest niezwykle istotne, ponieważ najbliższe dekady ekspansji środowiska technicznego wytworzą kontekst życia na Ziemi, który bezpowrotnie zmieni człowieka i całe środowisko naturalne.
Środowisko techniczne przejmie przestrzeń środowiska naturalnego i żyjącego w nim człowieka prowadząc do dramatycznych zmian racjonalizacji, standaryzacji i następnie mechanizacji całego świata.
https://www.taniaksiazka.pl/tech-krytyka-rozwoju-srodowiska-technologicznego-jan-bialek-p-1040901.html

https://www.youtube.com/watch?v=lAmxNNomf0o

#janbialek #techksiazka #polityka #historia #futurologia #bigtech


Trump robi konkurencję Facebookowi... Giełda oszalala...

Zobacz: https://lurker.land/post/sWiF6ReDu
Data dodania: 10/23/2021, 10:36:42 AM
Autor: bejdak

Wiem, że tytuł jak na onet... Ale nie mogłem się powstrzymać...

https://www.money.pl/gielda/trump-stworzy-konkurencje-dla-twittera-kurs-spolki-oszalal-6696507072301664a.html

#informacje #ciekawostki #finanse #giełda #socialmedia #bigtech #trump


Nawalny boleśnie przekonuje się, że w świecie poza pieniądzem nie liczą się żadne zasady... Google i Apple usuwają aplikacje Nawalnego

Zobacz: https://lurker.land/post/Ht6dI15a-
Data dodania: 9/17/2021, 4:44:45 PM
Autor: bejdak

https://kresy.pl/wydarzenia/apple-i-google-usunely-ze-sklepow-aplikacje-nawalnego/

#wydarzenia #informacje #ciekawostki #bigtech


Horror bycia moderatorem Facebooka. Wyznania moda z PTSD

Zobacz: https://lurker.land/post/nCA1a4vHB
Data dodania: 7/22/2021, 9:59:32 AM
Autor: puech

https://youtu.be/watch?v=cHGbWn6iwHw
#facebook #psychologia #wyznanie #socialmedia #bigtech #moderacja


Zobacz: https://lurker.land/post/TptnYkgqd
Data dodania: 7/7/2021, 1:08:18 PM
Autor: wiktor

Dom jest miejscem, w którym zdarza się wiele wypadków. Niektóre osoby doznają obrażeń, czasem nawet śmiertelnych w wyniku nieuwagi lub gorszego samopoczucia. Bywają też osoby będące ofiarami przemocy domowej. Są też tacy, którzy targnęli się na swoje życie i nie byli w porę odratowani.

Czy w trosce o ludzkie zdrowie i życie nie powinno się w każdym pomieszczeniu prowadzić stałego monitoringu, który powiadamiałby w porę odpowiednie służby? Przecież ludzie i tak już posiadają telewizory smart z kamerami, urządzenia takie jak Alexa, Siri czy Assistant.

Wystarczyłoby tylko dostarczyć odpowiednie urządzenia tym osobom, których jeszcze na to nie stać, a odpowiednie algorytmy zadbają o bezpieczeństwo domowników.

#bigtech #1984 #rewolucjamarksistowska #internetofthings #internetrzeczy #ingsoc


Twitter: Doktor Basiukiewicz wymaga izolacji od społeczeństwa

Zobacz: https://lurker.land/post/-fqZ_e1wk
Data dodania: 5/28/2021, 7:43:25 AM
Autor: wiktor

https://dorzeczy.pl/kraj/186293/konto-dra-basiukiewicza-na-twitterze-zostalo-zawieszone.html

Jak sądzicie? Którą z poniższych zasad naruszył pan doktor?
Ja myślę, że zawiesili go za publikowanie nagiej prawdy oraz szerzenie nienawiści do głupoty. Możliwe też, że zamieścił prywatne zdjęcia wirusa.

Przemoc: niedozwolone jest grożenie użyciem przemocy żadnej osobie ani grupie osób. Niedozwolone jest również wyrażanie pochwały dla przemocy. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących gróźb karalnych i wyrażania pochwały dla przemocy.

Terroryzm / brutalny ekstremizm: niedozwolone jest grożenie aktami terroryzmu lub brutalnego ekstremizmu ani ich promowanie. Dowiedz się więcej.

Dziecięca pornografia: na Twitterze niedozwolone jest udostępnianie dziecięcej pornografii pod żadną postacią. Dowiedz się więcej.

Nadużycia/nękanie: niedozwolone jest angażowanie się w ukierunkowane nękanie innych osób ani nakłanianie kogokolwiek do takich działań. Obejmuje to wyrażanie pragnienia lub życzenia by ktoś doświadczył fizycznej krzywdy. Dowiedz się więcej.

Zachowanie nacechowane nienawiścią: niedozwolone jest promowanie przemocy wobec innych, grożenie im ani ich nękanie z powodu rasy, przynależności etnicznej, kasty, pochodzenia, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności czy choroby. Dowiedz się więcej.

Samobójstwo lub samookaleczenie: niedozwolone jest promowanie samobójstwa lub samookaleczenia ani zachęcanie do nich. Dowiedz się więcej.

Nieodpowiednie treści, w tym przemoc graficzna i treści dla dorosłych: niedozwolone jest publikowanie nadmiernie brutalnych multimediów ani udostępnianie treści przepełnionych przemocą lub treści dla dorosłych w ramach transmisji na żywo, w zdjęciach profilowych lub nagłówkach. Zabrania się również udostępniania multimediów przedstawiających przemoc/napaść seksualną. Dowiedz się więcej.

Nielegalne lub regulowane prawnie towary lub usługi: niedozwolone jest korzystanie z naszej usługi w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu lub w celu wspierania nielegalnych aktywności. Obejmuje to sprzedaż, kupowanie lub ułatwianie transakcji dotyczących nielegalnych towarów lub usług, a także niektórych rodzajów regulowanych towarów lub usług. Dowiedz się więcej.
Prywatność
Informacje osobiste: niedozwolone jest ujawnianie ani publikowanie informacji osobistych innych osób (takich jak prywatny numer telefonu i adres) bez ich upoważnienia i wyraźnej zgody. Zabrania się również grożenia ujawnieniem informacji osobistych lub zachęcania innych do tego. Dowiedz się więcej.

Prywatne materiały: niedozwolone jest publikowanie czy udostępnianie prywatnych zdjęć lub filmów przedstawiających osobę trzecią, które zostały utworzone lub rozpowszechnione bez jej wyraźnej zgody. Dowiedz się więcej.

Autentyczność
Manipulacja platformą i spam: niedozwolone jest korzystanie z usług Twittera w sposób sztucznie zwiększający lub ograniczający przepływ informacji ani angażowanie się w zachowania, które modyfikują lub zakłócają sposób korzystania z Twittera przez innych użytkowników. Dowiedz się więcej.

Integralność obywatelska: niedozwolone jest korzystanie z usług Twittera w celu wpływania na wybory czy inne procesy obywatelskie lub ich zakłócania. Obejmuje to publikowanie lub udostępnianie treści, które mogą uniemożliwić uczestnictwo lub wprowadzać w błąd co do tego, kiedy, gdzie lub w jaki sposób należy uczestniczyć w procesie obywatelskim. Dowiedz się więcej.

Naśladownictwo: niedozwolone jest naśladownictwo osób, grup lub organizacji mające na celu wprowadzenie innych w błąd, ich zdezorientowanie lub oszukanie. Dowiedz się więcej.

Edytowane i nieautentyczne multimedia: niedozwolone jest udostępnianie edytowanych czy nieautentycznych multimediów, których treść mogłaby komuś zaszkodzić, bez wyraźnego oznaczenia ich rodzaju. Ponadto możemy oznaczać Tweety zawierające edytowane i nieautentyczne multimedia, aby pomóc użytkownikom zrozumieć ich pochodzenie i zapewnić dodatkowy kontekst. Dowiedz się więcej.

Prawa autorskie i znaki towarowe: niedozwolone jest naruszanie praw własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich i znaków towarowych. Dowiedz się więcej o naszej polityce dotyczącej znaków towarowych i polityce dotyczącej praw autorskich.

Egzekwowanie Zasad i odwołania
Dowiedz się więcej o metodach egzekwowania przestrzegania Zasad Twittera i poznaj możliwe konsekwencje naruszenia lub próby obejścia tych Zasad, a także sposób odwoływania się od naszych decyzji.

Reklamy stron trzecich zawarte w treściach wideo
Nie wolno przesyłać, udostępniać ani wyświetlać w naszych serwisach żadnych treści wideo zawierających reklamy stron trzecich, takie jak reklamy w trybie „pre-roll” lub sponsorowane treści graficzne, bez naszej uprzedniej zgody.

Informacja: Mając na uwadze nasz cel promowania konstruktywnej, publicznej rozmowy, od czasu do czasu możemy zmieniać nasze Zasady. Aktualna wersja Zasad Twittera jest zawsze dostępna na stronie https://twitter.com/rules.

#cenzura #bigtech #basiukiewicz #twitter #zasadyspołeczności


GATES, MONSANTO, BIG-TECH – PLANOWANY ”WIELKI GŁÓD” I DYSTOPIJNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI ŻYWNOŚCI

Zobacz: https://lurker.land/post/VHF414B25
Data dodania: 4/21/2021, 1:31:59 PM
Autor: lcoyote

#gates #monsanto #bigtech #glod #przyslosc
https://globalna.info/2021/04/20/gates-monsanto-big-tech-planowany-wielki-glod-i-dystopijna-wizja-przyszlosci-zywnosci/


Zobacz: https://lurker.land/post/FNWeNt5pn
Data dodania: 4/6/2021, 11:42:27 AM
Autor: rogerthat101

"Człowiek, który zgadza się z każdą korporacją, uważa, że jest częścią ruchu oporu"
https://www.youtube.com/watch?v=P4CotEMBoa0
#usa #heheszkipolityczne #polityka #bigtech


Facebook, Google i Twitter oskarżone o udział w spisku i wzniecaniu epidemii

Zobacz: https://lurker.land/post/MCB25_1Rt
Data dodania: 3/25/2021, 7:22:01 PM
Autor: xmar

Prezes Facebook Inc. Mark Zuckerberg, Sundar Pichai – dyrektor naczelny spółki macierzystej Google Alphabet Inc. i dyrektor generalny Twitter Inc. Jack Dorsey, złożyli zeznania na posiedzeniu komisji ds. energii i handlu Izby Reprezentantów, poinformował Reuter.

Ustawodawcy rozpoczęli przesłuchanie od skrytykowania mediów społecznościowych za podgrzewanie nastrojów w czasie styczniowej demonstracji na Kapitolu i udział w rozpowszechnianiu dezinformacji o szczepionkach.

https://cai24.pl/swiat/26989/facebook-google-i-twitter-oskarzone-o-udzial-w-spisku-i-wzniecaniu-epidemii/

#swiat #polityka #prawo #facebook #bigtech


Facebook zgadza się płacić News Corp za treści w Australii

Zobacz: https://lurker.land/post/0bsqVt49_
Data dodania: 3/16/2021, 10:05:10 AM
Autor: l3stko

News Corp podpisał trzyletnią umowę dotyczącą dostarczania wiadomości Facebookowi w Australii, kończąc bitwę między dwoma imperiami należącymi do miliarderów, obserwowanymi na całym świecie jako możliwy wstęp do regulacji dla big techów.

https://www.ft.com/content/3743eba8-dc91-47f8-add1-f2f9626f75dc

#facebook #socialmedia #wiadomosci #australia #bigtech


Amazon po cichu cenzuruje niewygodne książki, m.in. publikacje krytykujące ideologię gender.

Zobacz: https://lurker.land/post/REUPXQ6ez
Data dodania: 3/2/2021, 3:56:54 PM
Autor: poliniak_z_polin

Cały artykuł po angielsku w przypiętym komentarzu.
Amazon zwalcza książki, które zawierają nieokreśloną "mowę nienawiści". W żaden sposób jednak publicznie tego nie ogłosili. Niewygodne dzieła znikają po cichu. Zostało to niedawno zauważone dopiero po tym, jak sklep internetowy zakazał książki krytykującej ideologię gender.

„Zapewniamy naszym klientom dostęp do różnych punktów widzenia, w tym książek, które dla niektórych klientów mogą budzić zastrzeżenia.” - powiedział rzecznik Amazon w rozmowie z The Epoch Times.

W oświadczeniu tym pominięto, że firma o wartości 1,5 biliona dolarów zmieniła zasady jakiś czas po 10 sierpnia ubiegłego roku, najwyraźniej nie informując o tym swoich klientów. Wcześniej Amazon zakazał „produktów promujących, podżegających lub gloryfikujących nienawiść lub przemoc wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy”, ale wyraźnie stwierdził, że polityka nie dotyczy książek.

Rzecznik Amazon nie odpowiadał na pytania przesłane pocztą elektroniczną na temat tego, kiedy polityka cenzury została przyjęta, co stanowi „mowę nienawiści” i w jaki sposób klienci Amazona zostali poinformowani o zmianie.

„Tydzień po tym, jak usunęli moją książkę ze sklepu, Amazon nadal nie chce powiedzieć, który aspekt ich „ polityki treści ” został naruszony przez książkę (po trzech latach nienaruszania tej polityki)."-informuje autor książki krytykującej ideologię gender.

#amazon #lewactwo #lgbt #informacje #cenzura #bekazlewactwa #mowanienawisci #bigtech
https://www.theepochtimes.com/amazon-quietly-bans-books-containing-undefined-hate-speech_3716038.html


Wielki brat czuwa...

Zobacz: https://lurker.land/post/AxC9GF7Rv
Data dodania: 2/27/2021, 10:48:22 AM
Autor: bejdak

Bardzo ciekawy artykul

https://info.wiara.pl/doc/6697009.Powrot-Wielkiego-Brata

#wydarzenia #informacje #ciekawostki #zainteresowania #bigtech #totalitaryzm #orwell


BIG TECH rządzi światem? Szokujące praktyki Apple’a!

Zobacz: https://lurker.land/post/URimw-HCr
Data dodania: 2/25/2021, 7:26:44 PM
Autor: xmar

Korporacja Apple należy do tzw. grupy GAFAM, czyli pięciu wielkich firm, do której należy także Google, Amazon, Facebook, i Microsoft. Chodzi o wiodące korporacje tworzące Big Tech, odpowiedzialny za obecną rewolucję technologiczną i dokonujące się zmiany zarówno w Internecie, jak i w społeczeństwie. Na przykładzie Apple widać do czego prowadzą monopole i dlaczego nie powinno się tolerować wszechwładzy tych molochów.

https://prawy.pl/113013-big-tech-rzadzi-swiatem-szokujace-praktyki-applea/

#bigtech #polityka #swiat #apple #google #facebook


WhatsApp stawia ultimatum: akceptujesz nowy regulamin albo do widzenia

Zobacz: https://lurker.land/post/Y5GTqgCE6
Data dodania: 2/22/2021, 7:40:25 PM
Autor: xmar

Facebook nie wycofa się z aktualizacji regulaminu aplikacji WhatsApp, która w ostatnim czasie wywołała sporo kontrowersji. Użytkownicy, którzy do 15 maja nie zaakceptują zmian, stracą dostęp do najważniejszych funkcji komunikatora.
A w aktualizacji regulaminu chodzi o udostępnianie treści prywatnych rozmów Facebookowi.

https://next.gazeta.pl/next/7,151243,26814706,whatsapp-stawia-ultimatum-akceptujesz-nowy-regulamin-albo-do.html

#facebook #bigtech #whatsapp #bekazlewactwa


Amazon i Facebook pozywają władze za podatek od reklam

Zobacz: https://lurker.land/post/1DYLUOsf4
Data dodania: 2/20/2021, 4:34:41 PM
Autor: xmar

Rzecz się dzieje nie w Polsce, a w USA, ale pokazuje, że potężne prywatne firmy nie chcą bezradnie przyglądać się nakładaniu na nie zobowiązań finansowych i obostrzeń prawnych. Amazon i Facebook pozywają stan – a prawników mają skutecznych.

Porozumienie trzech gigantów – Amazona, Google i Facebooka – wraz z Amerykańską Izbą Handlu i innymi podmiotami, pozywa stan Maryland za pierwszy w USA innowacyjny podatek od reklam cyfrowych. Tak jest, podobnych do tego, jaki planuje rząd polski jako tzw. składkę. Z tym, że rząd polski chce opodatkować zarówno media cyfrowe jak i tradycyjne, a Maryland dorzucił nowe zobowiązania tylko za jedną grupę nośników

https://cybermedium.pl/2021/02/20/amazon-i-facebook-pozywaja-wladze-za-podatek-od-reklam/

#usa #podatki #bigtech


PRZEŁAMANIE: Polska podejmuje masowe działania przeciwko Big Tech, ukarze ich grzywną w wysokości 13 milionów dolarów za ocenzurowany post. (Ciekawe jak to wyegzekwuje?)

Zobacz: https://lurker.land/post/XE4lDqo8m
Data dodania: 2/19/2021, 5:35:51 PM
Autor: yfu

https://trendingpolitics.com/breaking-poland-takes-massive-action-against-big-tech-will-fine-them-13-million-a-censored-post/

#grzywna #bigtech #it #cenzura #wolnoscslowa #polska #praktycznyspisek #czaspatriotow


Skandaliczna decyzja Facebooka w Australii. Rząd grozi konsekwencjami

Zobacz: https://lurker.land/post/PR5xittwR
Data dodania: 2/19/2021, 10:08:37 AM
Autor: xmar

Na 3 dni przed akcją szczepień Mark Zuckerberg wyłączył zasoby informacyjne australijskich władz i służb medycznych.

„Odcięcie podstawowych usług informacyjnych, zdrowotnych i ratunkowych było równie aroganckie, co rozczarowujące”, oświadczył premier Australii Scott Morrison, cytowany przez Reutera.

Jak dodał: „Działania Facebooka potwierdzają tylko obawy, że firmy Big Tech uważają się za ważniejsze niż rządy i krajowe przepisy nie powinny ich obowiązywać”.

https://cai24.pl/swiat/25697/skandaliczna-decyzja-facebooka-w-australii-rzad-grozi-konsekwencjami/

#facebook #bigtech #polityka #lewactwo


Find.com to ma być nowa jakość w internecie i konkurencja dla cenzury Big Tech

Zobacz: https://lurker.land/post/c2cIK20Zd
Data dodania: 2/13/2021, 10:40:34 AM
Autor: michwsek

Find.com to nowa platforma, która ma rzucić wyzwanie Google, Facebookowi, You Tube’owi i Twiterrowi. Ma łączyć funkcje wszystkich tych usług należących do gigantów internetowych. Prace nad przedsięwzięciem technologicznym, mającym chronić wolność słowa i prywatność, trwają od dekady.

#bigtech #socialmedia #mediaspolecznosciowe #wyszukiwarka #google #cenzura

https://www.pch24.pl/find-com-to-ma-byc-nowa-jakosc-w-internecie-i-konkurencja-dla-cenzury-big-tech,81987,i.html


Dyrektor finansowy Twittera twierdzi, że popularny serwis społecznościowy nie przywróci konta Donalda Trumpa, nawet jeśli ponownie zostanie on prezydentem.

Zobacz: https://lurker.land/post/EqDtUjJN0
Data dodania: 2/10/2021, 11:36:09 PM
Autor: poliniak_z_polin

https://gab.com/a/posts/105708374102057633
#bekazlewactwa #cenzura #zamordyzm #twitter #bigtech #lewactwo #trump #usa


Twitter zablokował Salon24. „Konto nie istnieje”

Zobacz: https://lurker.land/post/zAQOenXwF
Data dodania: 2/10/2021, 8:00:50 AM
Autor: xmar

Administracja portalu społecznościowego Twitter usunęła ze swojego serwisu konto portalu Salon24. Poinformowała o tym jego właścicielka Bogna Janke.

https://medianarodowe.com/2021/02/10/twitter-zablokowal-salon24-konto-nie-istnieje/

#cenzura #bigtech #polska


Zobacz: https://lurker.land/post/DOOrO9oiq
Data dodania: 2/6/2021, 8:15:17 PM
Autor: rogerthat101

W 2019 roku Facebook wydał 23,4 mln $ na ochronę Marka Zuckerberga. W przeliczeniu to 87 mln zł.
Dla porównania budżet Służby Ochrony Państwa (jakieś 2500 funkcjonariuszy?) na 2021 rok to 329 mln zł
https://www.youtube.com/watch?v=kfJKIDDo7d8
#bigtech #zuckerburg #miliarderzy