Lurker.land - tag #biblia

Zobacz: https://lurker.land/post/oM2CI2GLN
Data dodania: 6/9/2021, 5:02:34 AM
Autor: siewca

Bóg może przywrócić do życia wszystko, co pozostawiłeś już jako martwe. Znamy historię z Ew.Marka 5 o Jairze, zrozpaczonym przełożonym synagogi, który prosił Jezusa, by uzdrowił jego córkę. Ta dwunastoletnia dziewczynka była niebezpiecznie blisko śmierci i Jair błagał Chrystusa, by poszedł do jego domu i włożył na nią ręce.

Jezus zgodził się pójść z Jairem, ale po drodze napotkał przeszkody. Kiedy Jezus zatrzymał się, by usłużyć kobiecie z krwotokiem, która dotknęła jego szaty (Mar 5:25-34), nadszedł posłaniec z tragiczną wiadomością, że córka Jaira umarła (5:35). Oczywiście serce Jaira ogarnął smutek i musiał pomyśleć, „Gdybyśmy tylko byli zdążyli na czas. Teraz jest za późno -- moja córka już odeszła!” Ale Jezus go zapewnił, „Nie bój się, tylko wierz” (5:36).

Szli w kierunku domu Jaira i kiedy zbliżali się do domu, słyszeli odgłos płaczu i zawodzenia. Rodzina i sąsiedzi Jaira głośno płakali. Zauważ kontrast w tej scenie: Bóg w ciele, stwórca wszechświata przychodzi w całej swojej mocy by dokonać tego, co niewyobrażalne. A jednak żałobnicy płaczą przed nim. Krótko mówiąc, oni świadczyli, „Bóg może pomóc wtedy, kiedy jest jeszcze nadzieja. Ale kiedy życie odejdzie, nie ma potrzeby do niego wołać; bo nawet on nie może uratować tej sytuacji.”

Ilu chrześcijan dzisiaj już nie woła do Pana, gdyż myślą, że ich problem jest beznadziejny. Jezus zganił taką niewiarę, kiedy powiedział do płaczącego tłumu w domu Jaira: „Dlaczego czynicie zamęt i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi” (5:39).

Pan mówił, „Ta sytuacja nie jest taka, jak widzicie lub myślicie. Myślicie, że wszelka nadzieja odeszła, ale ja wam powiadam, że jest jeszcze odnowienie.” Potem poszedł do pokoju dziewczynki i jednym prostym zdaniem przywrócił dziecko do życia (5:41).

Ta historia z Ew. Marka pokazuje nam, że nie ma nic zbyt „umarłego” ani zbyt odległego dla Jezusa, by przywrócić życie. On mówi, „Złóż swoją ufność we mnie, że naprawię twój problem. Dla mnie nigdy nie jest za późno.”

~ David Wilkerson

#chrzescijsnstwo #biblia #bog #jezus #slowonadzis


Zobacz: https://lurker.land/post/vKTALGwOM
Data dodania: 5/30/2021, 7:42:31 AM
Autor: borok

Mt 28

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #mocsłowa


Zobacz: https://lurker.land/post/v_oIJdzX1
Data dodania: 5/24/2021, 5:36:58 AM
Autor: sol_ziemi

Dzień dobry! Dziękujmy Jezusowi Chrystusowi za to, że uratował nas od zła i zepsucia! Łaską zbawieni jesteśmy!

1 I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, 2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. 3 Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. 4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia - łaską [bowiem] jesteście zbawieni -

List do Efezjan 2:1-5.

#biblia #cytatywiekichludzi #slowonadzis


Zobacz: https://lurker.land/post/RrwnU05Ne
Data dodania: 5/24/2021, 4:59:38 AM
Autor: siewca

"Zawsze się radujcie! Bez przystanku się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie! Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was".

1Tes.5/16-18

#slowonadzis #biblia #chrzescijanstwo


Zobacz: https://lurker.land/post/upvsoemcv
Data dodania: 5/20/2021, 5:39:50 AM
Autor: siewca

Obecnie dzieci są niszczone przez seks, narkotyki, alkohol, chciwość i przemoc w młodym wieku. Nasz system sprawiedliwości odcina Boga od naszych szkół, ale nie możemy zwalać winy na nasz zepsuty system szkolnictwa za upadek naszych dzieci - nasze całe społeczeństwo przeżywa upadek moralny.

Wszyscy rodzice powinni znać na pamięć tę obietnicę przymierza: „Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się . . . Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami” (Izajasz 44:1-4).

To słowo obietnicy dla Izraela ma znaczenie również dla nas na obecne czasy. Te słowa pociechy są dane wszystkim, którzy są wybrani (wiersz 1), co oznacza wszystkich, którzy są w Chrystusie. Boże, chwalebne i wiążące obietnice przymierza są dla sprawiedliwych. Te obietnice, to:

- Bóg da wodę, by zaspokoić pragnienie: „Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd” (w. 3).
- Bóg spowoduje, że urośniesz wysoki i mocny w Panu. „Wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami” (w. 3-4).
- Na koniec Bóg mówi, że twoje dzieci będą świadczyły, „Ja należę do Pana” (w. 5).

Dzisiaj rodzice potrzebują więcej mądrości i rozeznania, niż kiedykolwiek w historii. Szatan ma grzeszne pomysły i subtelne sposoby na nasze dzieci, a Bóg uczynił rodziców stróżami swoich domów!

Bóg mówi, że twoje dzieci będą świadczyć, „Należę do Pana” (44:5). To niesamowita obietnica -- ale ta obietnica nie jest dla każdego, kto tylko mówi, „Należę do Chrystusa.” One są tylko dla głodnych i pragnących rodziców, którzy codziennie piją z Bożego Słowa i modlą się regularnie, prosząc Ducha, by wylewał na nich swoją moc i obecność. Weź te obietnice dzisiaj i potem otocz twój dom i twoje dzieci modlitwą!

~ David Wilkerson.

#slowonadzis #biblia #chrzescijanstwo #duchowawojna #wychowanie #dzieci


Zobacz: https://lurker.land/post/SswVMFlIW
Data dodania: 5/16/2021, 7:22:09 PM
Autor: the_abyss_carrier

Jest wiele cytatow biblijnych, ktore do mnie przemawiaja, natomiast ten zdecydowanie oddzialuje na mnie z najwieksza moca. Nie bedzie przesada, jezeli powiem, ze to jedna z tych nici Slowa Bozego, ktora wciaz trzyma mnie na tym ziemskim skurwialym padole kurestwa i upadku zasad.

"Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat." [J; 16:33] [BT]

"In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world." [J; 16:33] [KJV]

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus.

#slowoboze #pismoswiete #nowytestament #ewangeliajana #slowonaniedziele #jezuschrystus #ewangelia #biblia


Zobacz: https://lurker.land/post/pYFksUO6Q
Data dodania: 5/16/2021, 4:22:13 PM
Autor: sol_ziemi

Na TVP3 leci teraz nabożeństwo z protestanckiego kościoła, do którego należę. Zapraszam @lsh i innych, nieuprzedzonych katolików.

#chrzescijanstwo #biblia #nabozenstwo


Zobacz: https://lurker.land/post/HUnVLeihK
Data dodania: 5/16/2021, 9:09:04 AM
Autor: borok

Mk 16

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #mocsłowa


Zobacz: https://lurker.land/post/Gkr0K6pyP
Data dodania: 5/14/2021, 6:35:44 AM
Autor: siewca

"Szatan obrócił swój gniew na kościół Jezusa Chrystusa i zarezerwował najgorszą wściekłość na wierzących, którzy przestrzegają Bożych przykazań i ufają Mu. Diabeł wie, że ta walka jest jego ostatnią szansą, gdyż zostało już niewiele czasu przed powrotem Chrystusa po jego Oblubienicę: „Gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Obj. 12:12).

Szatan stara się kusić ludzi Bożych, by zbuntowali się przeciwko Bogu tak, jak on skusił Adama i Ewę. Jak więc to odnosi się do ciebie i do mnie? Szatan nie jest zainteresowany, by zmienić nas w degeneratów. Chce tylko, byśmy zbuntowali się w jednej sprawie, a to da mu wystarczającą pozycję, by sobie tam uczynić przyczółek. Jego zwierzchności i moce są w pogotowiu, by dać mu informację o nas - one obserwują nasze czyny i słyszą nasze rozmowy. Kiedy zobaczą słabość cielesną, kierują cały swój atak na tą słabą strefę.

Paweł ostrzega, „Zewleczcie z siebie starego człowieka. . i odnówcie się w duchu umysłu waszego,. . . nie dawajcie diabłu przystępu” (Efezjan 4:22, 23, 27). Cena za zwycięskie życie nie jest błahą sprawą; to oznacza oddanie naszego życia całkowicie dla Bożego Słowa, bez ciemnych miejsc, ukrytych pożądliwości i rebelii. W Słowie Bożym jest moc -- przez nie on stworzył wszystko i dalej ono daje życie. Przez swoje Słowo Bóg strąca z tronów królów i podnosi narody, przez nie błogosławi i zbawia, osądza i niszczy.

Nie daj szatanowi ani centymetra gruntu - on tylko tyle potrzebuje, by tam założyć bazę swoich sił.

Oto kilka dziedzin, na które należy zwracać uwagę, by chronić przed nieprzyjacielem:

- Utrzymuj społeczność z innymi wierzącymi (Hbr 10:25) ;

- Nie trzymaj nieprzebaczenia do innych wierzących ( Mat. 6:14-15);

- Odrzuć wszelką gorycz i kłótliwość (Jakub 3:14-16);

„Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Hbr 10:19-20). Kiedy powódź naciera i jesteś przytłoczony, wejdź przed Boży tron, gdyż Baranek uczynił ci dostęp, przez swoją krew".

~ David Wilkerson

#chrzescijanstwo #biblia #slowonadzis


Zobacz: https://lurker.land/post/o7Oc5xI8Q
Data dodania: 5/9/2021, 6:46:00 AM
Autor: borok

J 15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #Słowo #niedziela


Nie wierz w siebie, zaufaj Bogu

Zobacz: https://lurker.land/post/iyyu5t0sH
Data dodania: 5/7/2021, 10:59:11 PM
Autor: heikumkeikum

https://www.youtube.com/watch?v=BSlIvhsFq2A

#Biblia #katolicyzm #wiara


Zobacz: https://lurker.land/post/e0HYssJng
Data dodania: 5/3/2021, 2:39:24 PM
Autor: borok

Pwt 28

Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. 2 Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. 3 Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. 4 Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. 5 Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. 6 Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. 7 Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. 8 Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. 9 Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami. 10 Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały. 11 Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. 12 Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. 13 Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. 14 Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #Słowo


Zobacz: https://lurker.land/post/jY1dd5LeI
Data dodania: 5/2/2021, 7:54:36 AM
Autor: siewca

Cytat na niedzielę, jakże pokrzepiający w dobie stresów, obaw i niepokojów z wiązanych z wszystkim, co dzieje się wokoło koronawirusa…

List do Rzymian, rozdział 8:

"(31) Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (32) On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (33) Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. (34) Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. (35) Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? (36) Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. (37) Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. (38) Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, (39) ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym".

#biblia #wiara #chrzescijanstwo #cytatnadzis #niedziela


Zobacz: https://lurker.land/post/8VfrTzbwx
Data dodania: 5/2/2021, 7:02:31 AM
Autor: borok

1 J3

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #mocsłowa


Zobacz: https://lurker.land/post/OpLEZVJLl
Data dodania: 4/30/2021, 8:22:56 PM
Autor: borok

J 14

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #Słowo #mocslowa #Ewangelia


Animowane historie biblije - cz1 Stworzenie

Zobacz: https://lurker.land/post/9IdLMSVfK
Data dodania: 4/27/2021, 11:54:39 AM
Autor: heikumkeikum

https://www.youtube.com/watch?v=Wz9mIBlzVx8

#biblia #sztuka #animacja #katolicyzm #religia #genesis


Zobacz: https://lurker.land/post/KicRyYv12
Data dodania: 4/25/2021, 10:18:19 AM
Autor: borok

1 J 3

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo


Zobacz: https://lurker.land/post/KxllkpfoJ
Data dodania: 4/25/2021, 10:06:16 AM
Autor: borok

Ps 118

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, †
niż pokładać ufność w człowieku. *
Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo


Zobacz: https://lurker.land/post/ipRFBgU4v
Data dodania: 4/24/2021, 9:20:53 PM
Autor: borok

Ps 116

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #Słowo


Zobacz: https://lurker.land/post/ONFIgop6x
Data dodania: 4/24/2021, 8:41:40 PM
Autor: borok

Dz 9

Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. «Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!» I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana.

Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: «Przyjdź do nas niezwłocznie».

Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: «Tabito, wstań!» A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą.

Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #Słowo


Bardzo katolicki kult maryjny, którego w Biblii nie ma

Zobacz: https://lurker.land/post/VF6iPmeJO
Data dodania: 4/24/2021, 1:28:55 PM
Autor: gruby

https://www.youtube.com/watch?v=2bYhs-TzhyE
Błędne rozumowanie Piotra Pawlukiewicza
#biblia #maryja


Zobacz: https://lurker.land/post/74NqIgE9t
Data dodania: 4/24/2021, 7:50:25 AM
Autor: siewca

Ewangelia Jana 3:12,13:

(12) Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? (13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy.

#biblia #cytaty #slowonadzis #solascriptura


Kara śmierci nie jest sprzeczna z Biblią

Zobacz: https://lurker.land/post/kHCX515aV
Data dodania: 4/23/2021, 11:01:26 AM
Autor: omenksgw

#Biblia Wielu konserwatywnych katolików zarzuca papieżowi, że jest heretykiem. Czy słusznie? Franciszek decydując się na te zmiany stwierdził, że w świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna. Co to oznacza? To oznacza, że obecny papież wprost oznajmił, że Kościół Katolicki od początku istnienia akceptując czy tolerując karę śmierci sprzeciwiał się Ewangelii. https://obywatelenieba.pl/2018/08/08/czy-kara-smierci-jest-sprzeczna-z-ewangelia/


Elizeusz i "mali chłopcy" rozszarpani przez niedźwiedzie

Zobacz: https://lurker.land/post/eXtKFu1gZ
Data dodania: 4/18/2021, 2:40:52 PM
Autor: lsh

https://youtu.be/aJS__owRRDg?t=1184

#wiara #religia #katolicyzm #biblia


Czy Biblia to opis ingerencji starożytnych kosmitów na przestrzeni dziejów?

Zobacz: https://lurker.land/post/Dniw4vQNF
Data dodania: 4/13/2021, 1:50:14 PM
Autor: gpspox

https://prawy.pl/113659-czy-biblia-to-opis-ingerencji-starozytnych-kosmitow-na-przestrzeni-dziejow/ #kultura #biblia #kosmici