Lurker.land - tag #babel

ZWOJE Z WIEŻY BABEL – CO NA TEMAT KOSMOSU WIEDZIAŁA PRZEDRESETOWA CYWILIZACJA ?

Zobacz: https://lurker.land/post/kWcs4rTgh
Data dodania: 1/19/2022, 2:29:05 PM
Autor: lcoyote

#babel #wielkireset #wiedzaukryta #cywilizacja #polityka #kosmos
https://globalna.info/2022/01/19/zwoje-z-wiezy-babel-co-na-temat-kosmosu-wiedziala-przedresetowa-cywilizacja/