Lurker.land - tag #arystoteles

Zobacz: https://lurker.land/post/x3Veu7PJz
Data dodania: 3/8/2022, 11:27:47 AM
Autor: filigranowygucio

Polski wał i TheGreatReset_wyjaśniono już przed wiekami.
#cytaty #arystoteles #ciekawostki #deepl
CYTATY FILOZOFICZNE
Zarówno oligarcha, jak i tyran nie ufają ludowi, dlatego pozbawiają go broni.

Głównym narzędziem tyrana są szpiedzy i donosiciele. Wojna jest jego ulubionym zajęciem, aby przyciągnąć uwagę ludu i uczynić się dla niego niezbędnym jako przywódca.

Rządy, które mają na względzie interes ogółu, są ustanawiane zgodnie ze ścisłymi zasadami sprawiedliwości, a więc są formami prawdziwymi; natomiast te, które mają na względzie jedynie interes rządzących, są formami wadliwymi i wypaczonymi, gdyż są despotyczne, podczas gdy państwo jest wspólnotą wolnych ludzi.

CYTATY O RZĄDZIE
W dawnych czasach demagog był także generałem, a potem demokracje zamieniły się w tyranie. Większość starożytnych tyranów była pierwotnie demagogami. Nie są nimi teraz, ale byli nimi wtedy, a powodem tego jest to, że byli generałami, a nie oratorami, gdyż oratorstwo nie było jeszcze wtedy w modzie.

Wszystkie trzy państwa - Lacedaemońskie, Kreteńskie i Kartagińskie - są do siebie bardzo podobne, a jednocześnie bardzo się od siebie różnią. Wiele z kartagińskich instytucji jest doskonałych. O wyższości ich konstytucji świadczy fakt, że zwykły lud pozostaje jej wierny; Kartagińczycy nigdy nie mieli żadnej wartej wzmianki rebelii i nigdy nie byli pod rządami tyrana.

POTRZEBA CYTATÓW
Żaden tyran nie musi się obawiać, dopóki ludzie nie zaczną czuć się pewni siebie nawzajem.

KRÓLOWIE CYTATY
Król rządzi tak, jak powinien, tyran tak, jak chce, król z korzyścią dla wszystkich, tyran tylko po to, by zadowolić nielicznych.

CYTATY O MĘŻCZYZNACH
Istnieje też wątpliwość, co ma być najwyższą władzą w państwie: - Czy tłumy? Czy bogaci? Czy dobrzy? Czy jeden najlepszy człowiek? Czy tyran?

CYTATY Z CODZIENNYCH ZADAŃ
W interesie tyrana jest także, aby jego poddani byli biedni... Ludzie są tak zajęci codziennymi obowiązkami, że nie mają czasu na spiski.
https://www.quotetab.com/aristotle-quotes-about-tyrants


Zobacz: https://lurker.land/post/NNGDacwyl
Data dodania: 1/2/2021, 4:30:21 PM
Autor: laffey

Trójkąt Retoryczny Arystotelesa: Etos, Patos i Logos

Uczeni dyskutowali o mechanice perswazji od czasów starożytnych. Perswazja obejmuje sporo aspektów kultury, a retoryka jest kluczowym narzędziem wpływającym na każdą sferę komunikacyjną społeczeństwa, od przyziemnych negocjacji po wielkie narodowe debaty. Można by stwierdzić, że każda forma komunikacji jest formą perswazji. Czy pisząc lub rozmawiając, w domu lub w pracy, z przyjaciółmi lub klientami, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spędzasz dużo czasu na próbach przekonania kogoś do czegoś. W Retoryce Arystoteles definiuje trzy główne sposoby przekonywania ludzi: etos, patos i logos.

Połączone razem pozwalają każdemu mówcy na wzmocnienie swojego przesłania i zwiększają moc przekonywania. Chociaż są to niezwykle korzystne umiejętności do opanowania w celu przekonywania ludzi, przydają się również, aby zrozumieć, w jaki sposób sam jesteś przekonywany.

Etos polega na ustaleniu swojego autorytetu do wypowiadania się na ten temat, logos jest logicznym argumentem za twoim punktem widzenia, a patos jest twoją próbą wpłynięcia na publiczność emocjonalnie

Etos to odwołanie się do autorytetu i reputacji.
Zanim będziesz w stanie przekonać publiczność, aby zaakceptowała cokolwiek, co powiesz, musi zaakceptować Ciebie.
Twoje otoczenie musi wiedzieć (lub wierzyć), że jesteś godny zaufania, masz kompetencje, aby mówić na ten temat i że mówisz w dobrej wierze.

Jeśli więc jesteś politykiem i mówisz o reformie systemu prawnego, dobrze jest być prawnikiem lub sędzią, ale jeszcze lepiej być prawnikiem lub sędzią pochodzącym z tej samej społeczności, co Twoi odbiorcy, lub stworzenie jakiegokolwiek poczucia wzajemnej identyfikacji. Pomiędzy dwoma mówcami o tych samych osiągnięciach i referencjach ludzie będą mieli skłonność do ufania temu, z którym mogą nawiązać kontakt na głębszym poziomie. Można nawet zobaczyć odwrotny etos, czyli atak na przeciwnika, który kwestionuje jego kwalifikacje i wiarygodność, a także służy do wyobcowania go z publiczności. Taki chwyt retoryczny nazywamy Ad hominem.

Etos może być trudny do zdobycia i utrzymania, czasami może zająć lata, aby zbudować silną, wiarygodną reputację, którą można stracić w ciągu kilku minut.

Więc etos to m.in.:
•Twój autorytet, kompetencja, kwalifikacje.
•Pewność siebie i charyzma.
•Wiarygodność.

Odpowiednim przykładem Etosu jest postać Thomasa Shelby z serialu "Peaky Blinders"

Patos polega na odwołaniu się do emocji odbiorców - aby poczuli to, co chcesz, aby poczuli, wywołując określone reakcje emocjonalne. Patos po grecku oznacza „cierpienie” lub „doświadczenie”.
Możesz odwoływać się do ludzkich emocji na wiele sposobów. Możesz skłonić ich do wzruszenia, możesz żartować, możesz okazać oburzenie. Nawet najbardziej pozornie obiektywne style pisania będą zawierały element patosu. Na przykład podręcznik naukowy, budzący podziw i zdumienie pięknem i złożonością wszechświata. Nie słuchaj ludzi, którzy twierdzą, że wszystkie emocjonalne argumenty są naprawdę żałosne. Patos to uprawniona forma perswazji.

Patos można osiągnąć za pomocą żywego i znaczącego języka, emocjonalnego tonu głosu, przerw i emocjonalnych metafor lub historii. Większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, kiedy próbujemy dotknąć ich emocji i musimy to robić ostrożnie i odpowiedzialnie. Ogólnie rzecz biorąc, patos jest najbardziej skuteczny, gdy jest używany we wstępie i na zakończenie. Na początku chcesz przyciągnąć uwagę, a na końcu wzmocnić poprzednie słowa, a emocje są przydatnym narzędziem do tych celów.

Jest bardziej prawdopodobne, że ludzie będą się przejmować tym, co masz do powiedzenia, jeśli również będziesz się tym przejmować. Okazywanie pasji i emocji może mieć ogromny wpływ na sposób myślenia odbiorców.

Więc patos to m.in.:
•Wydźwięk wypowiedzi (tonacja, emocje, tempo).
•Żywy i barwny język.
•Aforyzmy i słowa motywacyjne.

Aragorn przy pomocy etos i patos podnosi morale swoich ludzi.
https://youtu.be/OA8wkz0uGLE

Logos, czyli odwołanie się do logiki odnosi się do przekonywania odbiorców za pomocą logiki i rozumu. Skuteczne argumenty powinny obejmować obiektywne fakty, dane i inne dodatkowe szczegóły, aby potwierdzić Twoje zdanie / stanowiska. Logos oznacza uzasadnienie twojego punktu widzenia poprzez opowiadanie historii, logiczne argumenty, fakty, udokumentowane dowody, dane historyczne i dosłowne analogie. Używając logos do przekonywania, musisz upewnić się, że znalazłeś fakty, historie i informacje, które „mają znaczenie” dla odbiorców i że przedstawisz je w sposób, który ma sens (dla nich).

Idealny logos jak sam Arystoteles definiuje to sposób, w jaki przedstawiasz argumenty w logicznym porządku, który musi wydawać się tak prosty i racjonalny, że żadna inna alternatywa nie może być wymyślona przez twoich odbiorców. Idealnie byłoby, gdyby te kroki następowały po sobie tak naturalnie, aby słuchacze doszli do logicznego wniosku tuż przed tym, jak sam to ogłosisz, dając im poczucie, że wynika to z ich własnego toku myślowego - co jest intelektualnie satysfakcjonujące.

Brzmi to jak trudne zadanie, ale tak nie jest. Twoim celem powinno być, aby przekaz był logiczny i zrozumiały. Unikaj żargonu technicznego i staraj się trzymac prostego języka jeśli to możliwe. Nie chowaj się za skomplikowanymi słowami i terminologią. Bądź jak najbardziej sprecyzowany i konkretny, używając przykładów i porównań z faktami, które ludzie już znają. Nakreśl każdy krok i powiązania w swoim rozumowaniu.

Więc logos to m.in.:
•Odnoszenie się do badań, statystyk, faktów.
•Używanie metafor, analogii, porównań.
•Logiczna struktura wypowiedzi.

Wypowiedzi Jordana Petersona to znakomity przykład Logos.
https://youtu.be/fMfOvcTRXg8

Więcej podobnych treści znajdziesz pod #frgtn
https://www.lurker.pl/post/gNAV-viYU - Jak odróżnić umysł otwarty od zamkniętego?
https://www.lurker.pl/post/p94g4aPFZ - Cztery rodzaje Konformizmu
https://www.lurker.pl/post/2VqtZUhIt - Dlaczego taniec jest ważny w życiu społecznym?
https://www.lurker.pl/p/a46Rz0D8f – Przekleństwo wiedzy
https://www.lurker.pl/p/zkK-A8Nx4 – Efekt obramowania
https://www.lurker.pl/p/dq3mDMWV0 - Luka w empatii
https://www.lurker.pl/post/9324Wjm9g - Efekt potwierdzenia
https://www.lurker.pl/post/Hz7h8BGwO - Prawo trywialności Parkinsona
https://www.lurker.pl/post/gZb-g32DA - Więcej niż chciałbyś wiedzieć: naiwny realizm
https://www.lurker.pl/post/wQyPH15Lk - Hormeza, czyli "co Cię nie zabije, to Cię wzmocni"
#retoryka #arystoteles #spoleczenstwo