Lurker.land - tag #arka

Dzieje Słowian i świata na tle religii – 18

Zobacz: https://lurker.land/post/gwUk7bi19
Data dodania: 4/13/2022, 11:39:06 PM
Autor: lcoyote

#religia #arka #noe #potop #slowianie
https://wolnemedia.net/dzieje-slowian-i-swiata-na-tle-religii-18/