Lurker.land - tag #apartheid

Powiat Cieszyński gnębi dzieci maseczkami, rodzice protestują

Zobacz: https://lurker.land/post/48Ve6QU_k
Data dodania: 6/9/2021, 9:17:57 AM
Autor: wiktor

https://www.facebook.com/powiat.cieszynski/posts/889054951683130

Jeden ze zdających posiada zaświadczenie od lekarza zwalniające z przymusu maseczkowego, jednak dyrektorka szkoły go nie uznaje i zmusza chłopaka do noszenia maski na egzaminie. Pod szkołą odbędzie się w związku z tymi pikieta.

Zasady wymyślone przez panią dyrektor:

czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową),
📍na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem,
📍zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ,
📍podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu),
📍zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
b) wychodzi do toalety
c) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
👉Wszystkie działania Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie były i są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przestrzegania reżimu sanitarnego. Janina Żagan Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego

#apartheid #maseczkizm #koronawirus #pandemia #covid1984 #covid19