Lurker.land - tag #antychryst

Zobacz: https://lurker.land/post/EZnro-nwN
Data dodania: 11/27/2022, 1:34:33 AM
Autor: mateusz43

Koleś dla śmieszkowania stwierdził, że jest diabłem. Kanał "detektorysty" Odyna.

14:33

https://youtu.be/8AUOqa_xqTY?t=870

Dziwne, do tej pory nie miał takich odpałów.

Proponuję zrobić z niego antychrysta.

Zobaczymy, czy będzie mu do śmiechu.

#odyn #detektorysta #youtube #youtuber #youtuberzy #yt #antychryst


Zobacz: https://lurker.land/post/wEaSdmov2
Data dodania: 10/22/2022, 7:09:33 PM
Autor: monte

Wspaniały kraj

Wrzuć sobie rasistowskie heheszki w internet - miej nalot policji, rekwirowanie sprzętu odprawę w sądzie

Pośrednicz w mordowaniu ludzi - nie miej żadnych konsekwencji

https://twitter.com/JanuszKorwin12/status/1583761584974725121

#jebacpis #polska #lewica #polityka #antychryst


Wyjaśnienie tajemnicy fatimskiej. Co nas czeka?

Zobacz: https://lurker.land/post/QaGE9vYup
Data dodania: 10/22/2022, 11:55:41 AM
Autor: jarema1987

Czy Benedykt XVI aktywował "fatimską" apokalipsę?
https://youtu.be/3aEU5fbSPWs
Część 1:
https://youtu.be/cuF0upfrk44
Część 2:
https://youtu.be/PRpKoZImDgg
Część 3:
https://youtu.be/ejvGQM4chrw
#wiara #fatima #antychryst #kościół


Opis wielkiego ucisku za Antychrysta. Zwiedzie

Zobacz: https://lurker.land/post/6sx2ik5oR
Data dodania: 10/15/2022, 10:17:39 PM
Autor: dlabeki

#antychryst #nwo #zbawiciel #wiara
https://youtu.be/5YQVZWob0qw


Przerażająca wizja rządów antychrysta na Ziemi

Zobacz: https://lurker.land/post/ZMIC4fJyV
Data dodania: 10/12/2022, 2:26:43 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=5YQVZWob0qw

1. Nikt nie wie, kiedy zajaśnieje ten dzień, w którym niebo pomści wszystkie zbrodnie ziemi, w którym wyjdzie na jaw wszystko, co było ukryte przed oczyma ludzi, co działo się w największej tajemnicy. Jakiż lęk i jakie zawstydzenie ogarnie wtenczas tych, co dopuszczali się ciężkich występków i wmawiali w siebie, że nikt ich nie widzi, nikt ich nie ukarze! „Bo oto dzień przyjdzie pałający jako piec – mówi prorok – a będą wszyscy pyszni i wszyscy czyniący bezbożność słomą, i zapali je dzień, który przyjdzie” (Mt 4, 1). Cała ziemia będzie zalana ogniem, i wszystko, co na niej jest, obróci się w popiół: „Niebiosa – mówi Apostoł – z wielkim szumem przeminą, a żywioły od gorąca rozpuszczą się, a ziemia i dzieła, które na niej są, popalone będą” (2 P 3, 10). „Słońce się zaćmi, księżyc też nie da swego blasku, a gwiazdy z nieba spadać będą i moce niebios zostaną wstrząśnięte” (Mt 24, 29). Ludzie przerażeni będą biegali jakby w obłędzie, będą szukali kryjówek, ale na próżno, nigdzie nie znajdą schronienia przed potęgami przyrody, wszystko niszczącej na rozkaz Boży w dniu ostatecznej zagłady.
A potem zagrzmi głos trąby, wołając: „Wstańcie, umarli, i przyjdźcie na sąd!” I zadrży ziemia i morze, i czyściec, i piekło, i oddadzą swoich umarłych. „Powstańcie, umarli! Otwórzcie się wy groby, wy pomniki, wy trumny zamknięte, wy pyszne budowle i stare piramidy i oddajcie życiu powierzone wam zastawy!” Co to za widok przejmujący grozą! Gdziekolwiek są kości obnażone z ciała, albo już zamienione w popiół, odzywa się przeraźliwe echo tych słów: „Powstańcie, umarli!”. Wyobraźcie sobie, to powszechne zmartwychwstanie, wyobraźcie sobie jak kamienie grobowe nagle wylecą w powietrze, jak kości zaczną się poruszać i spajać, i okrywać się ciałem, i podnosić z grobów, a całą ziemię zapełnią wracający do życia umarli.
2. Ale jakaż to różnica będzie między tymi ciałami! Jedne będą jaśniały przedziwną niebiańską pięknością, drugie zaś będą budziły obrzydzenie swoją szkaradą. I znowu zagrzmi trąba, i wezwie wszystkie dusze na sąd, i każda z nich połączy się na nowo ze swoim ciałem. Dusze zbawionych uczynią to z radością, bo wszakże ciała ich były drogimi towarzyszami ich trudów, i otrzymają nagrodę za swoje prace i umartwienia. Ale dusza potępiona ujrzy ze zgrozą i największym wstrętem swego dawnego towarzysza i zawoła z wściekłością: „jak to? Ja mam połączyć się z tym ciałem? Mam połączyć się znowu z tymi oczyma, co spoglądały tak bezwstydnie na rzeczy, o jakich nie powinnam była nawet myśleć? Mam z tymi oczyma stanąć przed stolicą Boga? Mam znów wziąć te ręce, które pozwalały sobie na dotknięcia występne, a nie chciały otwierać się dla ubogich i spełniać dobrych uczynków, z tymi rękami mam stanąć przed stolicą Bożą? Mam ożywić na nowo ten język, który prowadził tak niegodziwe i gorszące rozmowy, takie miotał bluźnierstwa przeciwko niebu i pozwalał sobie na takie obelgi i oszczerstwa przeciwko bliźnim, z tym językiem mam stanąć przed stolicą Bożą? Na nowo mam przyoblec te ciało, które było towarzyszem i świadkiem moich występków, które nosi na sobie sromotne ślady wszystkich moich zmaz i mojej rozwiązłości? I z tym przeklętym ciałem mam okazać się Sędziemu?” Jakże taka nieszczęsna dusza będzie wtedy żałowała, że schlebiała temu ciału, że dostarczała mu zakazanych rozkoszy! Będzie jednak za późno, już za późno…
3. A kiedy już wszystkie dusze wejdą z powrotem w swe ciała, wtedy zabrzmi znowu trąba, wołając: „na sąd, wy wszyscy, władcy i poddani, duchowni i świeccy, młodzi i starzy!”. Wszyscy musimy z odsłoniętym obliczem stanąć przed trybunałem Chrystusa, bez żadnych obrońców i pomocników! Miejscem tego sądu będzie, według tradycji Starego Testamentu, dolina Jozafata, która znajduje się między Jerozolimą i Górą Oliwną.
Wtedy ukaże się „Syn Człowieczy” na tronie z obłoków, „w chwale swojej i wszyscy Aniołowie z Nim”. Wyobraźmy sobie tę scenę. Z jednej strony będzie jaśniał krzyż święty w blasku promiennym. Ten krzyż to nie będzie znak krzyża ze światła na niebie, lecz prawdziwy drewniany krzyż, na którym cierpiał Syn Boży w swoim Ciele. Ten krzyż jest teraz podzielony na relikwie przechowywane i czczone w różnych kościołach na całym świecie. W dniu sądu ostatecznego, Aniołowie zbiorą wszystkie jego części w całość oraz ukażą go całej ludzkości. Jak nasze ciało zmartwychwstanie przez połączenie rozproszonego prochu, tak „zmartwychwstanie” i Krzyż św. Z drugiej strony ujrzymy Bogarodzicę, Królową niebios, ale już wtedy nie będzie Ona Matką miłosierdzia i Ucieczką grzeszników. Aniołowie oddzielą na rozkaz Sędziego dobrych od złych, „jako pasterz odłącza owce od kozłów”, i dobrzy staną po Jego prawicy, a źli po lewicy.
Jakież to wstrząsające będą rozgrywały się sceny przy tym rozłączaniu! Oto ten był wielkim panem i uchodził za bardzo czcigodnego, a teraz stanąć musi w szeregach zabójców i morderców. I jego małżonkę weźmie Anioł za rękę i pociągnie na stronę lewą. „O święty Aniele – zawoła ona – zgrzeszyłam, to prawda, ale w ukryciu i nikt nie wiedział o moim występku!” „Tak – odpowie Anioł – ale teraz wiedzą o nim wszyscy!” Po prawicy stanie ów dobry ojciec, a po lewicy jego nieposłuszny i złośliwy syn; po prawicy owa pobożna matka, po lewicy jej rozpustna córka. Grzeszni mężowie będą rozłączeni od żon, a grzeszne żony od mężów, i to na zawsze. Rozłączeni tak daleko od siebie, jak grzech oddalony jest od świętości, jak zły duch od Boga, piekło od nieba. Odrzuceni będą, jak czytamy w Objawieniu św. Jana (Ap 22, 15), „czarownicy, i niewstydliwi, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo”.
4. A jakże bolesne będzie zawstydzenie grzeszników, gdy wszystkie ich uczynki będą odsłonięte przed całym światem! Wszechmoc Boża sprawi, że te niezliczone rzesze, zebrane w dolinie Jozafata, ujrzą od razu jakby w olbrzymim zwierciadle wszystko, co każdy z ludzi kiedykolwiek zrobił, czym obraził Boga, wszystkie lubieżne spojrzenia, mowy i uczynki i zaniedbania, które dotychczas znane były tylko samemu Bogu.
Zaprawdę! Gdyby nie było innych kar za grzech, już sama ta obawa strasznego zawstydzenia w obliczu całego świata powinna by nas powstrzymywać od znieważania Stwórcy! Wtedy nie pomogą nam żadne wymówki. Na próżno będziemy się starali uniewinnić przed wszystkowiedzącym Sędzią, na próżno będziemy wołali: „O Panie, ja nie wiedziałem, co robię; byłem nierozumny, nie pouczono mnie, że trzeba było postępować inaczej!” „Kłamco! – odpowie Sędzia – Jakże wielu pouczało cię, upominało i dawało ci dobry przykład! Ile zbawiennych natchnień użyczałem Ja sam twojemu sercu! Ile razy słyszałeś w szkole i w kościele, jak masz żyć, jak czuwać nad sobą, jak się modlić o łaskę Bożą i czego unikać!” „Ach, Panie, powiesz, ja byłem słaby, ja nie mogłem”. „Nieszczęśniku! Spojrzyj tu na twoich krewnych, twoich przyjaciół i znajomych, oni byli jeszcze słabsi, jeszcze wątlejsi od ciebie, a patrz, jak są czyści, jak umieli wystrzegać się złego!”
Więc chyba wówczas zaczniemy prosić o miłosierdzie. Ale na to możemy usłyszeć tylko jedną odpowiedź: „Minął czas miłosierdzia! Przez całe swoje życie szydziłeś moich sakramentów i moich sług, znieważałeś moje kościoły, nie miałeś litości nad twoim bliźnim, nadużywałeś tylu moich dobrodziejstw, zdrowia, bogactwa, życia i wszystkich innych, i ze wszystkiego korzystałeś tylko na to, żeby Mnie obrażać, a teraz prosisz o miłosierdzie? Minął czas łaski, czas pokuty i miłosierdzia!” Więc ratujmy się wszyscy, póki jeszcze mamy czas, żeby żaden z nas nie usłyszał w owym dniu sądu takiej odpowiedzi!
5. A wreszcie nastąpi ogłoszenie wyroku, który napełni radością serca wiernych sług Bożych i pokutników, a dusze potępionych rozpaczą! Z miłosnym spojrzeniem zwróci się wszechmocny Sędzia do wybranych, wzywając ich słowami: „pójdźcie, błogosławieni Ojca mego!”. Przyciśnie ich do swojej piersi i powie do nich: „drogie moje dusze! Wyście mnie dużo kosztowały, ale teraz raduję się z wami, że was zdobyłem swoim krwawym trudem i tymi oto ranami! Wyście strzegli mojego Zakonu, cenili moją łaskę, wyrzekali się dla Mnie owych rozkoszy i zabaw, bronili mojej czci w domu i w stosunkach ze światem, a kiedyście zbłądzili, obmywaliście duszę z grzechowych plam łzami pokuty! W każdym ze swoich bliźnich widzieliście swego brata i Mnie samego, przyodziewaliście nagich, karmiliście łaknących, nawiedzaliście chorych, pocieszaliście strapionych, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnie uczyniliście. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, posiądźcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!” Na prawdę, niczym wówczas nie wydadzą się tym szczęśliwym wszystkie cierpienia i trudy, które ponosili w służbie Chrystusowej, i błogosławić będą to wszystko, co uczynili dla zbawienia swej duszy!
6. Ale któż wypowie, jak okropna będzie boleść potępionych! Jeżeli święci, jak Hieronim, Bernard, Jan Złotousty drżeli na wspomnienie Sądu ostatecznego, to czyż my, którzy tyle razy ciężko obraziliśmy Boga, możemy czuć się całkiem bezpiecznymi i pewnymi zbawienia? Czy my nie powinniśmy przypominać sobie codziennie, a zwłaszcza w chwilach pokusy, przepowiedni Chrystusowej, że w owym dniu grozy i gniewu Pańskiego odepchnie On od siebie swoich nieprzyjaciół i powie do nich: „Precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który przygotowano dla szatana i aniołów jego! Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; czułem pragnienie, a nie daliście mi pić; byłem gościem, a nie przyjęliście mnie; nagim, a nie odzialiście mnie; chorym i więźniem, a nie odwiedziliście mnie”. Wówczas oni spytają: „Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię łaknącym lub spragnionym, lub gościem, lub w więzieniu, a nie usłużyliśmy Ci?” Wtedy On im odpowie tymi słowy: „Zaprawdę, powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego. Tak zapowiedział nam Ten, który mógł rzec o sobie: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą!” (Mt 24, 35). Daremnie będą szukali nieszczęśni jakiegoś ratunku, daremnie będą prosili swoich świętych patronów, swego Anioła Stróża, samą Matkę Najświętszą o wstawienie się za nimi. Jedną tylko usłyszą odpowiedź: „Za późno! Minął czas miłosierdzia, przyszedł czas zasłużonej kary! Trzeba wam było udawać się do nas o pomoc, dopóki mogliście odmienić swoje życie, odpokutować swoje grzechy, wynagrodzić krzywdy wyrządzone bliźnim, naprawić dane zgorszenie! Teraz musimy was przekląć, jak was przeklęła sprawiedliwość Boska!”
7. Miejmy litość nad sobą samymi i korzystajmy z tego czasu – może już bardzo krótkiego, – który nam jeszcze jest użyczony do poprawy życia! Prośmy ze serdeczną skruchą o miłosierdzie, módlmy się słowami św. Augustyna: „Tu pal, o mój Boże, tu siecz, bylebyś tylko nie kazał mi cierpieć przez całą wieczność!” Posłuchajmy głosu swojego sumienia, które nam mówi, żeśmy zasłużyli na karę, na śmierć, ale nie traćmy otuchy i nadziei przebaczenia!
Bo cóż mówi nam dziś jeszcze Bóg? Czy nas potępił i odrzucił na zawsze? Nie! On mówi przez proroka Ezechiela: „Nie chcę śmierci bezbożnego, ale żeby się nawrócił bezbożny od drogi swej, a żył!” (Ez 33, 11). Słyszymy, jak bardzo niewiele żąda od nas Bóg? Tyle tylko żąda, żebyśmy zeszli z drogi, co wiedzie na zatracenie, żebyśmy przestali odwiedzać ów dom, gdzie grzeszyliśmy i moglibyśmy znowu zgrzeszyć; żebyśmy jeszcze dziś oddalili ową osobę z którą grzesznie żyjemy, zwrócili obcą własność, pojednali się z owym nieprzyjacielem, pośpieszyli do trybunału pokuty i wyznali ze szczerą skruchą wszystkie swoje przewinienia. Nie lękajmy się, że spowiednik będzie nas gromił, zawstydzał, że nawet nam odmówi rozgrzeszenia! On raczej będzie litował się nad nami tym więcej, im cięższe są nasze zbrodnie, jeżeli tylko będzie widział, że chcemy naprawdę pojednać się z Bogiem i rozpocząć nowe życie. Nie zrażajmy się żadnymi trudnościami, prośmy Świętych Pańskich o wyjednanie nam łaski nawrócenia, polećmy się Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Matce Najświętszej, która jest naszą nadzieją, naszym żywotem i naszą pociechą! A wtedy możemy bez trwogi oczekiwać sądu i możemy mieć nadzieję, że i my wszyscy staniemy po prawicy Sędziego i usłyszymy owo, radością niebiańską darzące, wezwanie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, i posiądźcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!”

#religia #katolicyzm #apokalipsa #antychryst #armagedon #religiakatolicka #trzydniciemnosci #swiatyniajerozolimska


Żydzi w Palestynie odbudowują świątynię jerozolimską - koniec świata?

Zobacz: https://lurker.land/post/D2Vp9VGo8
Data dodania: 9/28/2022, 2:36:59 PM
Autor: wiktor

https://www.youtube.com/watch?v=AfAA_W99IkA

Żydzi sprowadzili wyhodowane w USA czerwone jałówki, aby poświęcić ziemię pod odbudowę świątyni. Jednocześnie atakują przy asyście policji Palestyńczyków, aby opuścili wzgórze świątynne ze swoimi meczetami.

#antychryst #religia #izreael #żydzi #kościółkatolicki #jerozolima #świątyniajerozolimska #palestyna


Zobacz: https://lurker.land/post/JVKOxja6u
Data dodania: 8/24/2022, 5:49:36 PM
Autor: mateusz43

#antychryst #heheszki

źr. inf. spod:
"Francuski koncern energetyczny dostarcza paliwo rosyjskim myśliwcom"

https://www.wykop.pl/link/6789685/#comment-109235003


Benedykt XVI - nadchodzi dyktatura antychrysta

Zobacz: https://lurker.land/post/yUmx1Z2v6
Data dodania: 8/11/2022, 10:43:07 AM
Autor: wiktor

Papież pytany o powód ustąpienia w 2013 roku odpowiedział, że jest wiele przykrych zdarzeń w Kościele, ale to co naprawdę powinno niepokoić to nadchodząca "dyktatura antychrysta".

"Między Chrystusem, a antychrystem"

https://www.youtube.com/watch?v=yOZ7kkrTuUk

#benedyktxvi #antychryst #koniecswiata #xrobertskrzypczak


Diabelski papież Franciszek: "Jezus jest diablem, wezem"

Zobacz: https://lurker.land/post/kCP9GI3lj
Data dodania: 3/26/2022, 7:00:47 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=gz70otGeW_M&t=121s

#papiez #antychryst #kosciolkatolicki #wielkanierzadnica #religia #katolicyzm


Kościół Katolicki - Ludobójstwa, zbrodnie i zwiedzenie cz. 1

Zobacz: https://lurker.land/post/6fw_Um086
Data dodania: 3/26/2022, 5:28:54 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=77Y5782yEWA
"I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: «Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie." (Apokalipsa św. Jana 18:4-5)
#kosciolkatolicki #kosciol #biblia #wielkanierzadnica #antychryst #biblia #religia


Ostatnie wezwanie...

Zobacz: https://lurker.land/post/O8Cr4spuW
Data dodania: 11/7/2021, 9:27:20 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=qT9FoT8mi-M #religia #time #antychryst


Badania nt. genu Bożego i o królestwie antychrysta

Zobacz: https://lurker.land/post/R9D7K5CHs
Data dodania: 11/3/2021, 11:11:29 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=y_XDuzGurhk #biblia #antychryst #polityka #wiara #nauka


Wizerunek bestii

Zobacz: https://lurker.land/post/uXBJ9qAtV
Data dodania: 10/30/2021, 5:20:36 PM
Autor: szachista

https://m.youtube.com/watch?v=aITxwDbAcm8
#antychryst #kosciol #biblia #bestia


Dzieło diabła... znak bestii - to się dzieje.

Zobacz: https://lurker.land/post/Y3pZEPjvE
Data dodania: 8/24/2021, 11:19:30 PM
Autor: dlabeki

#znakbestii #dzielodiabla #antychryst
Materiał z maja ale teraz chyba nawet bardziej aktualny niż wtedy.
https://youtu.be/o78xnvlNnKg


Zobacz: https://lurker.land/post/6Y-kj1tqO
Data dodania: 5/10/2021, 7:50:03 PM
Autor: monte

Paul Harvey 1965 Ostrzeżenie dla Ameryki staje się prawdą

Musimy strzec się Antychrystów i świata

Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.~ 1 J 4,3

#wiara #chrzescijanstwo #degeneracja #antychryst #altright #montevideo #blackpill

https://streamable.com/ehqaed


Zobacz: https://lurker.land/post/jyjNXMd8z
Data dodania: 3/14/2021, 5:48:35 PM
Autor: 12358

Zadowolony z prezentu #komunizm #papież #wihajstermem #antychryst


Jak rozpoznać Antychrysta radzi Abp Fulton Sheen

Zobacz: https://lurker.land/post/rd-HBj-zd
Data dodania: 12/7/2020, 8:36:40 AM
Autor: wiktor

Żyjemy w dziwnych czasach i szczególnie teraz wiele osób interesuje się tematyką czasów ostatecznych i spodziewanym przyjściem Antychrysta.

Abp Sheen już w 1947 roku w audycji radiowej "Katolicka godzina" przewidział jak może wyglądać nasza teraźniejszość. Sądząc po jego wizji, to antychryst już tu jest i działa, choć może jeszcze nie pokazał swojej twarzy, a jedynie możemy obserwować jego współpracowników.

Jak tłumaczy Abp Sheen, antychryst nie tylko nie będzie "pierwszym czerwonym" z Fausta (lub tym znanym z Krowy i Kurczaka), ale będzie wręcz niezwykle podobny do Jezusa! Sprawi to, że wiele osób wierzących nabierze się na jego humanizm. Nie będzie otwarcie walczył z religią bo to często przynosi odwrotny skutek. Raczej będzie starał się przechwycić ludzi wierzących.

Antychryst będzie humanistą głoszącym miłość do ludzkości, potrzebę rozwiązywania problemów tego świata i będzie rozmywał pojęcie grzechu przy pomocy współczesnej psychologii. Co jakiś czas słyszymy o "pustym piekle" i o tym, że "wszyscy ludzie są dziećmi bożymi".

będzie wynajdywał dowody psychologiczne na to, że nie istnieje wina, a jedynie wyparta seksualność; każe ludziom umierać ze wstydu, gdy inni zarzucą im nietolerancję i brak liberalizmu; on sam będzie tak liberalny, że tolerancję zrówna z obojętnością wobec prawa i niesprawiedliwości, wobec błędu i prawdy

Jakże często dziś usprawiedliwia się oprawców i przestępców wskazując na ich trudne położenie, które ich takimi ukształtowało? Jak często wszystkich straszy się nietolerancją?


będzie wspierał rozwody pod pretekstem tego, że nowy partner jest „niezbędny do życia”; będzie pomnażał miłość do miłości, pomniejszając jednocześnie miłość do osoby; będzie powoływać się na religię, aby unicestwić religię; będzie nawet mówić o Chrystusie i nazywać Go największym spośród ludzi; będzie głosić, iż jego misja polega na tym, aby wyzwolić ludzi z kajdan zabobonu i faszyzmu – nie definiując nigdy tych pojęć

Rozwody są dziś czymś tak powszechnym i naturalnym, że nie ma filmu czy serialu, w którym nie pokazywano by rozbitych rodzin, rodzin patchworkowych i podobnych. Nawet w Kościele rozdaje się na prawo i lewa zaświadczenia o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, aby ludzie mogli ponownie stanąć przed ołtarzem.

Będzie wymyślał zabawy dla dzieci i będzie decydował, kto może, a kto nie może pobierać się i rozwodzić, kto może urodzić dziecko, a kto nie. Uprzejmymi gestami będzie wyciągać ze swych kieszeni tabliczki czekolady dla dzieciątek i butelki z mlekiem dla Hotentotów.

Czy już nie obserwujemy tego? Kontrola urodzeń, leki, których skutkiem ubocznym będzie bezpłodność i organizowanie spotkań dla najmłodszych, na których odbiera się dzieciom niewinność w imię postępu i walki z uprzedzeniami.

https://abpsheen.pl/2014/06/22/jak-rozpoznac-antychrysta/

#abpsheen #antychryst #religia #katolicyzm #katolicy


Niewidzialna Wojna. Siódme objawienie fatimskie.

Zobacz: https://lurker.land/post/IV3dw5-IZ
Data dodania: 11/27/2020, 5:39:14 PM
Autor: dlabeki

#masoneria #fatima #nwo #antychryst


Obudź się Polsko

Zobacz: https://lurker.land/post/fkYuG72lc
Data dodania: 10/31/2020, 10:23:52 AM
Autor: paker

#wiara#antychryst#wojna#Polska#świat


Wielki ucisk nadchodzi

Zobacz: https://lurker.land/post/6GXmtO0v4
Data dodania: 8/14/2020, 8:51:42 AM
Autor: paker

#apokalipsa#swiat#polityka#antychryst#wirus


Zobacz: https://lurker.land/post/DSKHQWhJd
Data dodania: 6/1/2020, 11:52:45 PM
Autor: pajonk_strachu

Z moich obserwacji wynika że to już są "ten" czas, początek czasu wielkiego ucisku, który zgotują normalnym ludziom głupi, otumanieni propagandą lewicową, pokurwieńcy genetyczni. Można śmiało powiedzieć że są opętani i nie będzie to wcale przesadne określenie. Bo jak inaczej określić zachowanie "ludzi" w ostatnich dniach? Opętani proletariusze rządni podpalenia świata w imię walki przeciw "rasizmowi". Świat zaczyna płonąć, co dziennie dochodzą nowe ogniska zapalne, dziś np. na Białorusi zaczęły się zadymy żeby obalić Łukaszenkę. U nasz w Polsce Kaczyzm rozkrada już nawet nie pod osłoną nocy a w biały dzień to co jeszcze można spieniężyć, coraz bardziej absurdalne prawa ograniczające swobody Polaków są ustanawiane. Milicja dostaje coraz więcej przyzwoleń na bezprawne działania, urzędasy-przejadasy-pasożyty dostają. przyzwolenie na robienie bezkarnych wałków np. Szumlewski i jego familja są świetnym przykładem jak ta maszyna działa Ilu jest takich szumiących po cichaczu, "malutkich" urzędasów-złodziej, którzy kręcą małe lody na boku? Ehhh, co za czasy… .

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." – Albert Pike

Żeby wybrnąć z tego bagna jakie uszykował "globalny rząd cieni" potrzeba jest WIELU, WIELU Ludzi DOBREJ WOLI.

To ciągle to samo stare zło próbuje kolejny raz zniewolić świat na swoją #komusza modłę – odebrać ludziom Wolną Wolę.

#teoriespiskowewpraktyce #iiiwojnaswiatowa #antychryst #orwell #1984 #chipowanieludzi #znakbestii #666


Skrajnie lewicowi aktywiści niszczą krzyż na mont saint-loup.

Zobacz: https://lurker.land/post/JQdN7oxIZ
Data dodania: 5/22/2020, 1:21:52 PM
Autor: monte

🇨🇵 🏳️‍🌈 SKRAJNIE LEWICOWI AKTYWIŚCI NISZCZĄ OGROMNY KRZYŻ NA MONT SAINT-LOUP

✝️ Pic Saint Loup to specjalna góra, symbol południa Francji, na szczycie której stoi ogromny katolicki krzyż.

♀️ Kilka dni temu działacze „feministyczni” przecięli krzyż i zakryli to miejsce tagami antykatolickimi i LGBT.

🙄 Zauważysz niezwykłą odwagę skrajnej lewicy, która atakuje krzyże na szczytach gór, nie dotykając nigdy półksiężyców w sercu miast. Sekularny podział.

📌Ten atak miał miejsce w szerszym kontekście ataków antychrześcijańskich we Francji, z setkami ataków każdego roku, jak wyjaśniliśmy w tej infografice(zamieszczam w komentarzu)

📎 Źródło: France 3 (MSM)

#chrzescijanstwo #katolicyzm #bekazlewactwa #zlo #antychryst #europa #francja


Izraelski minister zdrowia twierdzi, że do połowy kwietnia Mesjasz...

Zobacz: https://lurker.land/post/GX9lbDEJC
Data dodania: 4/6/2020, 1:32:34 AM
Autor: pajonk_strachu

Kilka dni temu Yaakov Litzman (Jacob Litzman), izraelski ministrem zdrowia w czwartym rządzie Binjamina Netanjahu , udzielił wywiadu, w którym omówił środki podjęte w celu zwalczania pandemonii. Zapytany, czy Izrael pozostanie zamknięty do 16 kwietnia br., kiedy obchodzona jest Pascha, minister odpowiedział dość nieoczekiwanie. Polityk jest pewien, że do tego czasu nadejdzie Mesjasz, który uratuje Izrael, ponieważ Pascha to czas odkupienia. [Prawdziwym Mesjaszem jest Jezus Chrystus, który 2000 lat temu przyszedł na ziemię, nauczał ludzi, umarł za nas na Krzyżu i zmartwychwstał. Każdy inny jest oszustem. – admin]

#polityka #zydzi #bekazzydow ? #mesjasz #kronawirus #2020 #minister #antychryst