Lurker.land - tag #afisz

Zobacz: https://lurker.land/post/wuYzxAjNi
Data dodania: 12/12/2020, 1:17:15 AM
Autor: pajonk_strachu

Lewatywowa "tolerancja" czyli "sztuka" dla garbatych umysłowo.
Napotkane dziś na jednym ze słupów ogłoszeniowych na Warszawce.

#lewakiprostakipostempaki #wiara #Polska #warszawa #ogloszenie #afisz