Lurker.land - tag #kraj

Zobacz: https://lurker.land/post/iLADZrGcp
Data dodania: 3/13/2022, 10:54:04 PM
Autor: clistwood

Bez wątpienia takich głosów będzie się pojawiało coraz więcej. To jest też propaganda, która ma przede wszystkim na celu osłabienie poparcia Polski i Polaków dla Ukrainy, bo im słabsze to poparcie, tym większą siłę może mieć Rosja. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że wszystkie tego rodzaju głosy są głosami co najmniej korzystnymi dla Władimira Putina, a w dużym stopniu także przez niego inspirowanymi. Jeżeli słyszymy tezy, że ta pomoc nie powinna mieć miejsca, powinna przyjąć mniejszą skalę albo że Ukraina powinna jak najszybciej poddać się Putinowi, oddać mu część swojego terytorium, bo to uspokoi sytuację (a niestety takie głosy są, także w polskich mediach głównego nurtu), to są głosy wprost służące machinie wojennej Putina. Nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że będziemy mieć tych głosów jeszcze bardzo dużo i trzeba być niezwykle czujnym, bo tego rodzaju czasem twarda, czasem miękka propaganda będzie na pewno przez Rosję używana.

#trolling #Ukraina #rosja #inwazja #kraj


Zobacz: https://lurker.land/post/gnBEcC5b0
Data dodania: 10/31/2020, 1:36:12 PM
Autor: rzyt

#polityka #dykta #kraj #paskitvp #grafikakomputerowa #gimp #grafika

"Gęstwina propagandy"


Rzecznik Praw Obywatelskich: Kwarantanna jest niezgodna z konstytucją. Zakaz przemieszczania się też

Zobacz: https://lurker.land/post/IoeHWZujm
Data dodania: 4/6/2020, 9:45:27 AM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #kraj #koronawirus #kwarantanna

A wszystko dlatego, że niezgodna z konstytucją jest też specustawa koronawirusowa. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, wyjaśnił to w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich: Kwarantanna jest niezgodna z konstytucją. Zakaz przemieszczania się też

Adam Bodnar wyjaśnił w liście, że prawo polskie ma stosowne regulacje obowiązujące podczas szczególnych zagrożeń. Jeżeli zwykłe środki konstytucyjne nie wystarczają, można wprowadzić odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Dla każdego z nich istnieje już specjalna ustawa.

“Po to mamy ustawy o stanach nadzwyczajnych, by w sytuacji kryzysu posługiwać się nimi” – pisze RPO. – “One dają władzom jasne podstawy do działań”. Zdaniem rzecznika w obecnej sytuacji powinien, i to już dawno, zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej.

Jednak nie dość, że rząd zignorował istniejące już akty prawne wprowadzając kolejny, czyli specustawę koronawirusową – to jej postanowień też nie przestrzega. Bo zgodnie z zapisami tej ustawy ograniczenia takie jak zakaz przemieszczania się czy kwarantanna może wprowadzić wyłącznie Rada Ministrów, a nie jeden minister zdrowia.

“Specustawa dała mu tylko prawo do czasowego ograniczania sposobu przemieszczania się, sposobu – a nie przemieszczania się w ogóle” – czytamy w liście. – “Ten sam problem dotyczy kwarantanny, w tym kwarantanny dla powracających z zagranicy. Umieszczenie człowieka w izolacji na 14 dni jest ograniczeniem jego wolności, a tu konstytucja mówi jasno: wolność można ograniczyć, ale na podstawie ustawy. A specustawa dała prawo do zarządzania kwarantanny – ale całej Radzie Ministrów, a nie jednemu ministrowi”

Ta sama zasada dotyczy decyzji o ograniczaniu praktyk religijnych. To również można wprowadzić wyłącznie na podstawie ustawy – ale specustawa mówi tylko o zakazie organizowania zgromadzeń, a to nie jest to samo co wolność uzewnętrzniania religii. “Żaden organ władzy wykonawczej, w tym minister zdrowia, nie ma prawa regulowania granic wolności uzewnętrzniania religii” – napisał Adam Bodnar. – “W taki sposób, bez ustawowej podstawy, władze ograniczyły trzy ważne wolności obywateli – wolność (art. 30 konstytucji), wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej (art. 52 konstytucji) oraz wolność sumienia i wyznania (art. 53 konstytucji). Konstytucja zaś mówi tu jasno: to zbyt ważne prawa, by decydował o nich minister”.

Wynika z tego, że – skoro przyjęte przepisy są niezgodne z prawem – nie obowiązują także kary i mandaty wydane na ich podstawie, Każdy ukarany może iść z tą argumentacją do sądu i wygra w przedbiegach. Mało tego – może również wystąpić do państwa o odszkodowanie za wyrządzone mu szkody, skoro nałożona kara była niezgodna z prawem.

Rzecznik podkreślił, że nie kwestionuje zasadności wprowadzenia zakazów i ograniczeń, ponieważ są one jak najbardziej słuszne. Chodzi mu tylko o to, że zostały wprowadzone z naruszeniem prawa. A prawa powinni przestrzegać nie tylko obywatele, lecz i rządzący.