Lurker.land - tag #żydostwo

Zobacz: https://lurker.land/post/nYQOIjNYS
Data dodania: 5/16/2022, 10:12:15 AM
Autor: jfe

Amerykańska kroplówka dla Izraela

W utrzymywaniu Izraela przy życiu pomagały potężne zastrzyki pieniężne z Ameryki. Gazeta Commentary podaje sumę 293 milionów dolarów, jako rozmiar pomocy Stanów Zjednoczonych dla Izraela do czerwca 1953 roku, do czego należy dodać dalsze 200 milionów dolarów w formie pożyczek banku Export-Import. Przedstawiciel programu "pomocy technicznej" prezydenta Trumana w Jerozolimie stwierdził (w październiku 1952 roku), że Izrael otrzymuje najwyższą pomoc na głowę ludności, a w sumie więcej, niż wszystkie państwa Środkowego Wschodu razem wzięte. New York Herald Tribune z 12 marca 1953 roku podaje, że "w ciągu pierwszych pięciu lat istnienia Izraela, łączna suma pomocy Stanów Zjednoczonych razem z prywatnymi dotacjami i pożyczkami sięgała ponad miliarda dolarów, co zapewniło mu byt". Do tego należy dodać wymuszony przez Stany Zjednoczone coroczny haracz z Niemiec, w wysokości 250 milionów funtów izraelskich. Przedstawiciel Syrii w ONZ stwierdził, że "od 1948 roku przepłynęło ze Stanów Zjednoczonych do Izraela 1,5 miliarda dolarów, w formie kontrybucji, dotacji, gwarancji, pożyczek" (suma to nie obejmuje płatności niemieckich i dotacji z krajów zachodnich).

Czegoś podobnego świat nigdy dotąd nie widział. Państwo, tak hojnie finansowane przez zagranicę, może sobie pozwolić na agresywne poczynania. Jedynie napływ tak wielkich sum z Zachodu, a szczególnie z Ameryki, umożliwił nowemu państwu prowadzenie awanturniczej polityki. Mając zapewnione nieograniczone zaplecze finansowe i polityczne poparcie Waszyngtonu, nowe państwo przystąpiło do realizacji swych wielkich ambicji XX wieku - pełnego przywrócenia "Nowego Prawa", ustanowionego w 621 roku p.n.e. przez Lewitów w Deuteronomy.

https://cf-bee.statiki.pl/images/popups/CFC/9788365842022.jpg
Fragment książki "Strategia Syjonu"
#żydostwo #usa #jfe


Żyd Rudolf Kestner oraz Adolf Eichmann - świetnie współpracujący ze sobą oraz ceniący się nawzajem duet, który umożliwił zagładę 400 tysięcy węgierskich Żydów

Zobacz: https://lurker.land/post/k1JWuRH_P
Data dodania: 5/6/2022, 6:07:19 PM
Autor: jfe

https://piewca.pl/2018/04/26/sprawa-kestnera-strzaly-w-alei-emanuela/
#żydostwo #iiwojnaswiatowa #ss


Polscy Żydzi szczuli i atakowali Romana Dmowskiego w czasie jego dyplomatycznej walki o wskrzeszenie niepodległej Polski.

Zobacz: https://lurker.land/post/m0NI7_EiF
Data dodania: 4/26/2022, 3:31:55 PM
Autor: jfe

http://retropress.pl/mysl-narodowa/dmowski-na-konferencji-pokojowej/
#dmowski #historia #żydostwo


Zobacz: https://lurker.land/post/ga3n5zK9N
Data dodania: 4/24/2022, 5:51:21 PM
Autor: jfe

Opis Rosji bolszewickiej okiem Louisa Ferdinanda Celine

Nędza rosyjska — doskonale się jej przyjrzałem — przecho­dzi wszelkie wyobrażenie. To nędza w stylu Dostojewskiego, nędza azjatycka, to śmierdzące piekło, to śledź wędzony, ogórek i donosicielstwo. Rosjanin to urodzony dozorca więźniów, to nieudany Chińczyk, to kat. Żyd pasuje do niego znakomicie. Wyrzutek Azji, wyrzutek Afry­ki. Obaj stworzeni po to, by żyć ze sobą w małżeństwie. To naj­lepiej dobrana — z piekła rodem — para.

Po dwutygodniowym pobycie w Sowietach miałem już zupeł­nie zdecydowane o tym zdanie i wcale nie krępowałem się te­go głosić. Natalia usiłowała — to był jej obowiązek — nawró­cić mnie, przekonać… Z początku robiła to bardzo delikatnie, ale później napotkawszy na opór z mej strony, wpadała w gniew. I to też nic nie pomaga­ło. Powtarzałem na prawo i na lewo w Leningradzie, w rozmo­wach z Rosjanami, z turystami, że Rosja obecna jest krajem okropnym, że nawet świnie nie czułyby się dobrze w tym gno­ju. A ponieważ Natalia chciała mnie koniecznie nawrócić, więc pisałem to do wszystkich na widokówkach i wysyłałem pocztą. Tam są bardzo ciekawi… Niech wiedzą z kim mają do czynienia. Nie potrzebowałem się niczego absolutnie wyrzekać, niczego w bawełnę owijać. Myślę, jak chcę, jak mogę i głośno.

https://tesinblog.wordpress.com/2017/11/05/louis-ferdinand-celine-pogromowe-drobiazgi-cz-i-iv-bagatelles-pour-un-massacre/
#historia #rosja #żydostwo #celine


Żydowski handel ludźmi i zmuszanie kobiet do prostytucji w dwudziestoleciu międzywojennym. Przypadek Raquel Liberman, ofiary żydowskiego stręczycielstwa, skutkował wprowadzeniem w 1936 r. nowego prawa dotyczącego prostytucji w Argentynie, które zakazywało otwierania domów publicznych w miastach.

Zobacz: https://lurker.land/post/CLYK2yF5H
Data dodania: 4/23/2022, 10:16:56 AM
Autor: jfe

https://www.dwutygodnik.com/artykul/1440-zydowskie-kopciuszki-z-argentyny.html
#żydostwo #argentyna #4konserwy


Zobacz: https://lurker.land/post/n83xTNbPj
Data dodania: 4/19/2022, 8:05:01 PM
Autor: jfe

Przypominam, że w 20leciu międzywojennym na warszawskim uniwersytecie żydowscy studenci stanowili od 25 do 30% wszystkich adeptów. Ja sobie tego nawet nie potrafię wyobrazić, tego bólu i poczucia niesprawiedliwości, jakie odczuwał polski patriota, widząc w jakim kierunku zmierza nasza ojczyzna. Przecież Żydzi kształcili się tam, aby po odebraniu dyplomu iść na prawnika, lekarza, inżyniera i powoli zagarniać coraz większą przestrzeń gospodarczo-społeczną, stanowiąc przecież 3 milionową grupę obywateli.
Dopiero mając to na u wadze, można oceniać desperackie poczynania narodowców, getta ławkowe, bojkoty gospodarcze, numerus clausus czy otwarte nawoływanie przedstawicieli ONR do absolutnego wykluczenia Żydów z polskich uniwersytetów. Do tego desperackie próby przejęcia władzy przez Obóz Wielkiej Polski i Romana Dmowskiego, widzących sanacyjne nieudacznictwo i brak jakichkolwiek pomysłów na zaradzenie temu strasznemu niebezpieczeństwu.
https://www.owp.org.pl/images/stories/2018/OWP-92.jpg
#żydostwo #polska #4konserwy


Ks. dr Stanisław Trzeciak: Talmud – żydowskie bluźnierstwa przeciwko Chrystusowi i Matce Bożej

Zobacz: https://lurker.land/post/qtPd2QE0A
Data dodania: 4/18/2022, 9:13:52 AM
Autor: jfe

https://www.nacjonalista.pl/2020/12/05/ks-dr-stanislaw-trzeciak-talmud-zydowskie-bluznierstwa-przeciwko-chrystusowi-i-matce-bozej/
#żydostwo #religia #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/XKkuWo_rJ
Data dodania: 4/17/2022, 6:01:01 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski i przyczyny antysemityzmu

Klęski, które w przeszłości spadały na Żydów, były zawsze wywołane przez jedną z trzech przyczyn. Do jednych dawał powód jawny bunt Żydów przeciw władzy, przeciw państwu lub ich atak na ludność, wśród której żyli. Tak było w Rzymie za Trajana. Inne pociągał za sobą zbytni wzrost ich potęgi i ich polityka, wyraźnie przeciwna celom państwa i panującego Kościoła. Temu zawdzięczali swe wypędzenie z Hiszpanii. Inne wreszcie sprawiał odruch mas, ich instynkty, dyktujące im odrazę do przybyszów tak obcych, tak odrębnych, tak obrażających ich uczucia, pojęcia, wierzenia; ludów, które czuły, że są przez nich nienawidzone i krzywdzone. Tu mamy źródło licznych pogromów żydowskich we wszystkich krajach najpierw Bliskiego Wschodu, a potem Europy, gdzie się formowały większe ich skupiska.
Wielkim grzechem Żydów była zawsze nie tylko fałszywa ocena położenia, w którym się znajdowali, ale również fałszywe pojęcie o sobie i brak zrozumienia tego, co ich odróżnia od wszystkich innych ludów świata.

#dmowski #żydostwo


Zobacz: https://lurker.land/post/zm5iMXiVS
Data dodania: 4/16/2022, 9:26:43 AM
Autor: jfe

Paweł z Tarsu

„Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.“

https://e-civitas.pl/assets/2018/06/457c5b2226/sw__ScaleWidthWzgyMF0.jpg
#żydostwo #jfe


Żydowskie sztuczki: Od 1578 roku druki talmudyczne są z reguły niepełne, a to z obawy przed chrześcijanami. Cokolwiek odnosi się w sensie dobrym lub złym do Jezusa należy wstawiać w to miejsce kółko. Ma to ostrzegać, rabinów i nauczycieli, że winni młodzież uczyć tych ustępów tylko ustnie.

Zobacz: https://lurker.land/post/zGqOgY4-U
Data dodania: 4/15/2022, 5:59:02 PM
Autor: jfe

http://retropress.pl/prosto-z-mostu/bluznierstwa-talmudu/
#katolicyzm #żydostwo #historia


Zobacz: https://lurker.land/post/E5AJZXuBP
Data dodania: 4/14/2022, 5:39:19 PM
Autor: jfe

To jest dopiero cyrk: żydowska gazeta broni neonazistów
Ta sama gazeta, która 24/7 tropi polskich faszystów, to jest niepojęte.
#ukraina #żydostwo #4konserwy


Zobacz: https://lurker.land/post/GFxyqCxqi
Data dodania: 4/13/2022, 9:52:39 PM
Autor: jfe

Brakuje dziś w Kościele takich bohaterów jak Wielki Inkwizytor Tomás de Torquemada. Fragment powieści "Ciemności kryją ziemie", i dialog z Izabellą Kastylijską o pozostawieniu w Hiszpanii nieochrzczonych Żydów, z zastrzeżeniem, że Torquemada faktycznie w akcie sprzeciwu wypowiedział te słowa o sprzedaniu Jezusa

Padre Torquemada, wciąż wsparty o ramię brata Diega, w milczeniu słuchał królewskich oskarżeń. Skoro wszakże Król, zmęczony swym wybuchem, umilkł, aby zaczerpnąć oddechu — czcigodny ojciec wyprostował się i postąpił krok naprzód.
 — Wybaczą Wasze Królewskie Moście — powiedział nadspodziewanie mocnym głosem — lecz nie w sprawie arcybiskupa przybyłem. Prawdą jest, co głoszą plotki, że nie ochrzczeni Żydzi mają w Królestwie pozostać?
 Królowa Izabela zarumieniła się, natomiast Król spode łba spojrzał na stojącego przed nim starca.
 — Tak — powiedział — taka jest nasza wola.
 Na to zawołał Torquemada:
 — Dobrze więc, niech się stanie wasza wola i niech się dowiedzą wszystkie chrześcijańskie kraje, jak tu, w Katolickim Królestwie, zasady wiary są szanowane. Jezus już raz jeden został sprzedany za trzydzieści srebrników. Wasze Królewskie Moście chcą sprzedać Jezusa po raz drugi za trzydzieści tysięcy dukatów.
 Król Ferdynand drgnął i szeroko rozwartymi ustami zaczerpnął oddechu.
 — Ojcze, mówisz do Królowej i Króla.
 Padre Torquemada jeszcze krok bliżej postąpił i ująwszy srebrny krzyż stojący obok na stole, podniósł go do góry.
 — Oto Jezus! weźcie go i sprzedajcie.
 Nazajutrz królewska kancelaria ogłosiła edykt, który heroldowie natychmiast poczęli odczytywać na placach miasta. Głosił zaś ów edykt, że z woli los Reyes Catolicos wszyscy nie ochrzczeni Żydzi, pod groźbą najsurowszych kar i pozostawiając całe swoje mienie, mają w ciągu trzech miesięcy opuścić na zawsze hiszpańską ziemię.

#katolicyzm #hiszpania #żydostwo


Zobacz: https://lurker.land/post/xDbUvlmWN
Data dodania: 4/11/2022, 7:14:56 PM
Autor: jfe

Roman Dmowski o żydowskich pośrednikach

Im dalej leży rynek od miejsca produkcji, tym większa jest różnica pomiędzy ceną towaru, którą pobiera wytwórca, a tą, którą płaci spożywca. Przy wymianie na wielką odległość spożywca, zwłaszcza pierwotniejszy lub różny cywilizacyjnie, nie ma pojęcia o tym, jak się towar wytwarza i co jego wyrobienie kosztuje, wytwórca zaś nie wie, jak jego spożywca wygląda, nawet kto nim jest i co płaci za towar. Panem położenia, który wie obie rzeczy jest pośrednik, który często znajduje się w tak przyjaznych dla siebie warunkach, że może jednemu i drugiemu dowolne ceny dyktować. Pośrednicy w obecnym handlu światowym stali się strefą zgarniającą największe z rozkwitu gospodarczego zyski.

Przed wojną światową na Nalewkach warszawskich wyrósł wyłącznie żydowski przemysł galanteryjny i tzw. noryberski (guziki, spinki, sprzączki, sznurowadła, grzebyki, lusterka, portmonetki, itp) obliczony na rynki rosyjskie. Czasami w jednym domu było trzydzieści fabryczek tego towaru. Otóż w tym handlu Nalewek z Rosją różnica między ceną towaru w wytwórni, a ceną sprzedażną w Rosji czasami przekraczała 1000%. Agent handlowy, Żyd, brał od właściciela takiej miniaturowej fabryczki, również Żyda, tandetne paski damski (skórzane), po 3 ruble 75 kop. za tuzin, a gdzieś tam w Saratowie sprzedawano je po 3 ruble 75 kop. za sztukę.

Toteż właściciel fabryczki był ostatnim nędzarzem, gdy dochody podrzędnego agenta, który wyrób do Rosji wywoził, mogły śmiało rywalizować z dochodami dyrektorów największych przedsiębiorstw przemysłowych.

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-672625.jpg
#dmowski #żydostwo #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/O8kDI66rT
Data dodania: 4/1/2022, 4:45:42 PM
Autor: jfe

Mord rytualny – obraz olejny Karola de Prevot (ok. 1670–1737) należący do cyklu „Martyrologium Romanum”. Przedstawia mord rytualny dokonywany przez Żydów. Jest eksponowany w katedrze sandomierskiej na jednej ze ścian bocznych wraz z objaśniającą tablicą. Został namalowany w pierwszej połowie XVIII wieku na zlecenie miejscowego proboszcza Stefana Żuchowskiego.
Na obrazie można dostrzec, jak Żydzi toczą krew niemowlęcia wrzuconego do nabitej gwoździami beczki, w głowie się nie mieści jakie bezeceńskie tortury przechodziły ofiary tego szalonego procederu.
#żydostwo #polska #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/M0UmImvnW
Data dodania: 3/31/2022, 3:14:42 PM
Autor: jfe

Hozjusz z Kordoby był paladynem Kościoła i duszą Synodu w Nicei, oraz zawziętym wojownikiem w walce z żydostwem. Wyróżnił się na Synodzie w Elwirze, który pod nazwą Synodu Lliberian odbył się w latach 300-303, wywierając istotny wpływ na przyjęcie kanonów mających rozdzielenie chrześcijan i Żydów. Ponieważ w tamtym czasie szkodliwe bratanie się duchowieństwa katolickiego z Żydami było na porządku dziennym, Synod Lliberian drastycznymi środkami starał się przeciwdziałać temu niepokojącemu zjawisku:

Kanon L 950: "Jeśli ksiądz lub jeden z wiernych zasiada do stołu z Żydami, to w celu poprawy zostaje wykluczony z komunii (wspólnoty)
Kanon XLIX (49): "Okazało się dobre, by dokładnie upominać nauczycieli, że nie powinni otrzymanych od Boga darów poddawać błogosławieństwu Żydów, żeby nasza dystrybucja błogosławieństwa nie stała się słaba lub bezwartościowa. Jeśli ktoś jest na tyle zarozumiały, aby to robić po zakazie, powinien być wykluczony z Kościoła".
Kanon XVI (16): "Zakazuje się, między innymi, Żydom, i podobnym im heretykom, zawierania związków małżeńskich z katoliczkami. Żeby nie było wspólnoty (komunii) między wierzącymi i niewierzącymi".

Fragment książki "Spisek przeciwko kościołowi"
#jfe #żydostwo #chrzescijanstwo


Zobacz: https://lurker.land/post/Uf5DwXCee
Data dodania: 3/30/2022, 12:52:13 PM
Autor: jfe

Profesor Wolniewicz

Podstawianie Polski polega na dążeniu, by winę za zagładę Żydów europejskich przesuwać w świadomości społecznej stopniowo z Niemców na Polaków - jako rzekomych tej zagłady współsprawców i współwinowajców. Na pytanie "kto winien" odpowiedź historycznie prawdziwa brzmi oczywiście: Niemcy. Odpowiedź politycznie poprawna brzmi inaczej: "naziści i Polacy" Podstawienie idzie drogą społecznej tresury. Odruchowo zagłada Żydów ma przestać kojarzyć się ludziom z Niemcami, a zacząć kojarzyć z Polakami. Dlatego dba się, by gdziekolwiek mowa o zagładzie Żydów, dać też wzmiankę o Polsce, m.in stąd uporczywie powtarzana formuła "polskie obozy śmierci", tłumaczona potem kłamliwie, jako "skrót myślowy"

Propagandowe podstawianie Polski daje efekty. Oto przykład, drobny a wymowny. Znany dziennik hiszpański "El Pais" pisze o nas w marcu 2007 roku:
"Mimo, że w Polsce już prawie nie ma Żydów, Polacy są wciąż największymi antysemitami w Europie. Ich niechęć wywodzi się z chrześcijaństwa. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Polska odegrała kluczową rolę w nikczemnych działaniach, które doprowadziły do wymordowania 2/3 całej ludności żydowskiej w Europie"

Zauważmy, że z pola widzenia znikli tu już nie tylko Niemcy, lecz nawet "naziści". Zostaliśmy tylko my, Polacy, "najwięksi antysemici w Europie". Wypowiedź ta nie jest pojedynczym wybrykiem: jest małą cząstką wielkiej operacji wycelowanej prosto w nas. Komuś potrzeba czarnej owcy - i ta owcą mamy być my. Kulminacją podstawiania Polski była jak dotąd sprawa Jedwabnego, ale to nie koniec. Światowy rozgłos, jaki jej nadano, wskazuje, że operacja weszła w nową fazę - zaostrzoną. Muszę tu rzec coś o sobie. Mnie samemu dopiero ten paszkwil Grossa uświadomił, co się święci. Nie tyle nawet on sam, bo to propagandowy śmieć, ile frenetyczny zachwyt, jaki wzbudził wśród Żydów, także polskich. "Mamy wreszcie tych Polaków pod sztychem - i już się nam nie wymkną!". Taki duch wionął z tej wrzawy: paskudny.

Przez wiele lat byłem skłonny odnosić się do niemiłych nam poczynań żydowskich ze zrozumieniem dla powagi ich dziejów i ich cierpienia. Dziś jestem znacznie mniej. Jedwabne coś w nas Polakach zmieniło, ale inaczej niż myślano.

https://telewizjarepublika.pl/imgcache/786x400/c/uploads/news/11_102.png
#wolniewicz #żydostwo #jfe


OMIJAĆ SZEROKIM ŁUKIEM lubimyczytac.pl

Zobacz: https://lurker.land/post/Gfp8JPlEe
Data dodania: 2/23/2022, 4:37:23 PM
Autor: b3loza

Jebane żydowstwo blokuje dodawanie komentarzy, blokuje nawet możliwość założenia konta - udało mi się po zmarnowaniu godziny (do banku jest łatwiej się zalogować) w końcu zarejestrować, ale już komentarz o żydostwie - link do autentycznego filmu - blokują!

Poniżej link:

https://archive.org/details/globalistic-jews - dyskusja miała miejsce w I. Goethego w Berlinie

Polecam usiąść zanim zaczniecie oglądać.
#żydzi #żydostwo #żymianie #eskimosi


Żydowska Gwardia Wolności na pasku Gestapo. Na początku 1943 roku grupa żydowskich agentów naganiaczy stworzyła pułapkę: odszukiwała zamożnych Żydów i w zamian za pieniądze oferowała im paszporty. Stawką było co najmniej 20 złotych dolarów od głowy. Co za dziwne plemię!

Zobacz: https://lurker.land/post/WETIHGYLL
Data dodania: 2/17/2022, 11:08:32 AM
Autor: jfe

http://isakowicz.pl/zydzi-mordowali-zydow/
#żydostwo #żydzi #iiwojnaswiatowa #jfe


Peter Raina: Mord rytualny? Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego. Ponad 64 lat temu w Warszawie miało miejsce wydarzenie, które wywołało wielkie zaskoczenie i oburzenie społeczeństwa pol­skiego

Zobacz: https://lurker.land/post/E_YXYb15w
Data dodania: 2/17/2022, 8:44:33 AM
Autor: jfe

https://www.nacjonalista.pl/2021/10/06/peter-raina-mord-rytualny-sprawa-zabojstwa-bohdana-piaseckiego/
#żydostwo #jfe #4konserwy


Jednym z punktów tworzenia Judeopolonii był plan celowej mieszaniny demograficznej tak, aby naród polski stał się narodem półsemickim. Skutkiem tego miał być upadek katolicyzmu, gdyż „asymilacja Żydów w Polsce jest to stworzenie nowej rasy, stworzenie nowego człowieka i nowego Boga”.

Zobacz: https://lurker.land/post/G2sfx76Fn
Data dodania: 2/13/2022, 12:12:50 PM
Autor: jfe

https://www.czasbochenski.pl/portal/historia-dla-ciebie/judeopolonia-zydzi-przeciwko-niepodleglosci-polski/15103/
#żydostwo #polska #4konserwy


Zobacz: https://lurker.land/post/9RlVSIcKQ
Data dodania: 2/11/2022, 8:39:55 PM
Autor: jfe

Przypomnę w tym miejscu czytelnikom, że w książce „Trwałe ślady” opisałem zdarzenie z miejscowości Mikody. To miejscowość 16 km od Siedlec. Nadmieniłem, jak to przechowywany był w młynie Żyd Hirszek, który był żywiony i chroniony i ukrywany przed Niemcami przez całą wojnę przez polskiego młynarza. Pan Tadeusz teraz potwierdził ten fakt, że po wojnie Żyd Hirszek przyjechał jako ubowiec i zastrzelił osobiście osiem osób – całą rodzinę. Ocalał tylko jeden człowiek, który ukrył się w piecu. Nazywał się Piotrowski.

Potwierdził też pan Tadeusz fakt odbicia przez polską partyzantkę pięciu młodych Żydów, prowadzonych na śmierć do Janowa. Potwierdził, że odmówili oni oficerowi polskiemu, późniejszemu generałowi, Wacławowi Czyżewskiemu wstąpienie do polskiej partyzantki w Lubelskim, że tuż po wojnie przyjechali i wybili dwie polskie rodziny, które ich ukrywały. Dwie rodziny z dziećmi.

Albin Siwak
https://www.salon24.pl/u/konfederat1000/845819,zagiew-zydzi-jako-zdrajcy-mordercy-i-szmalcownicy
#żydostwo #siwak #iiwojnaswiatowa #jfe


Zobacz: https://lurker.land/post/WlEEm36m1
Data dodania: 2/8/2022, 6:25:16 PM
Autor: jfe

W obronie chrześcijaństwa, 5 marca 1233 roku papież Grzegorz IX opublikował słynną bullę "Sufficere Debuerat", z której pochodzi następujący fragment:

"Powinno usatysfakcjonować niewiernych Żydów, że pobożność chrześcijańska przyjęła ich ponownie wyłącznie z dobrej woli. Ci, którzy prześladowali wiarę katolicką i negowali imię Pana…oni nie dziękują za koncesje, zapominają o czynach dobrej woli, za tę dobroć odpłacają bezbożnością, i w zamian za koncesje gardzą nami…Jak nakazano na soborze w Toledo, i potwierdzono na soborze powszechnym, nie udziela się preferencji bluźniercom Boga, bo to całkowity absurd, żeby tacy mieli władzę nad chrześcijanami.
Niemniej jednak powierza się im urzędy publiczne, które wykorzystują do krzywdzenia chrześcijan. Ponadto w swoich domach mają niańki i kobiety służące, gdzie oddają się niesamowitym rzeczom, przez co ci, którzy o tym wiedzą, doznają odrazy i horroru. Chociaż na wspomnianym soborze powszechnym postanowiono, że Żydzi obu płci zawsze i wszędzie powinni się odróżniać od innych sposobem ubierania, to niemniej w Niemczech zamieszanie staje się nawet większe, gdyż nie odróżniają się ubraniem. Ponieważ jest to odrażające, że to, co zrodziło się z wody i chrztu, jest znieważane przez praktyki niewierzących i ich działalność, a religia chrześcijańska atakowana jest siłą fałszu, nakazujemy wszystkim braciom w biskupstwie absolutnie stłumić wspomniane i podobne bluźnierstwo Żydów w waszych diecezjach, kościołach i społecznościach, żeby nie ośmielili się podnieść głów spod wiecznego niewolnictwa, by obrzucać obelgami naszego Zbawiciela.
Ponadto poprzez większą stanowczość powinni unikać możliwości dyskutowania z chrześcijanami o swoich praktykach, żeby tego rodzaju dyskusja nie dawała ignorantowi chrześcijańskiemu żadnej okazji do odejścia od wiary na skutek błędu, który, mam nadzieję, nie będzie miał miejsca. W tym celu powinniście, jeśli to konieczne, zwrócić się do stosownego prawa o wsparcie"

Fragment książki "Spisek przeciwko Kościołowi"
#katolicyzm #jfe #żydostwo


Pedofilia: brudny sekret Talmudu – Ted Pike

Zobacz: https://lurker.land/post/fe7XMtd8D
Data dodania: 2/6/2022, 12:15:51 PM
Autor: jfe

https://www.bibula.com/?p=32335
#żydostwo #jfe #4konserwy


Publicysta "Der Spiegel": "Ślady niemieckiej nienawiści do Żydów widoczne są po prawej i lewej stronie sceny politycznej, w środowiskach muzułmańskich, wśród wyznawców teorii spiskowych, a także w codziennej powszechnej nienawiści do Żydów wśród społeczeństwa"

Zobacz: https://lurker.land/post/KHHYDTFlx
Data dodania: 2/6/2022, 11:35:47 AM
Autor: jfe

https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8349610,antysemityzm-izrael-niemcy.html
#niemcy #jfe #żydostwo


"Każdy Żyd warszawski, każda kobieta i dziecko mogą przytoczyć tysiące faktów nieludzkiego okrucieństwa i wściekłości policji żydowskiej"

Zobacz: https://lurker.land/post/zBCm6NLWQ
Data dodania: 2/3/2022, 6:52:44 PM
Autor: jfe

https://naszeblogi.pl/49423-zydowscy-szmalcownicy-i-nie-tylko
#żydostwo #jfe #iiwojnaswiatowa