Zobacz: https://lurker.land/post/zm5iMXiVS
Data dodania: 4/16/2022, 9:26:43 AM
Autor: jfe

Paweł z Tarsu

„Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.“

https://e-civitas.pl/assets/2018/06/457c5b2226/sw__ScaleWidthWzgyMF0.jpg
#żydostwo #jfe


Komentarze:

Brak komentarzy