Zobacz: https://lurker.land/post/yrnbShFwr
Data dodania: 1/3/2022, 2:34:56 PM
Autor: sol_ziemi

Poczytajcie o osadzie New Harmony Roberta Owena, a potem pokazujcie każdemu lewakowi, który wygłasza niedorozwinięte pomysły o rozdawnictwie, redystrybucji, o pieniądzach bez produktywnej, przydatnej społecznie pracy.


Robert Owen, działacz socjalistyczny, pionier ruchu spółdzielczego. Odrzucał własność prywatną. Uważał, że robotnicy z danego terenu powinni łączyć się w organizacje związkowe bądź spółdzielcze i w ich ramach rozdysponowywać między siebie owoce swej pracy. (Wikipedia)


"W 1799 r. angielski przemysłowiec Robert Owen (1771-1858) rozpoczął w swojej przędzalni w New Lanark (Szkocja) eksperyment polegający na skróceniu czasu pracy, podwyższeniu wynagrodzeń, likwidacji pracy dzieci, budowie mieszkań robotniczych, wprowadzeniu opieki medycznej i opieki nad dziećmi, zaopatrzenia w tańsze produkt dostępne w fabrycznym sklepie, ograniczenie spożycia alkoholu itp. udogodnień dla robotników. Wprowadzone zmiany przyniosły ogromny sukces, zwiększyły wydajność pracy, zlikwidowały kradzieże itp. Wzorcowe osiedle odwiedziło w latach 1815-1825 ponad 20.000 gości, w tym car Mikołaj I i austriaccy książęta.

Jednak w 1825 r. Owen sprzedał fabrykę, przeniósł się do USA, gdzie założył od podstaw spółdzielnię produkcyjną w New Harmony. Opierała się ona na zasadzie współwłasności i współdecydowania. W liczącej ok. 1000 mieszkańców komunie prekursorki feminizmu wprowadziły nawet prawo wyborcze dla kobiet (chyba pierwsze w historii). Kolonia przyciągała wielu entuzjastów, ale po dwóch latach kompletnie zbankrutowała, podobnie jak inne zakładane przez Owena komuny New Harmony przekształciło się z czasem w coś, co dzisiaj nazwalibyśmy centrum kultury i nauki, ale oczywiście musiało być już finansowane przez miasto." ( 😂😂😂 )

"Jeden z uczestników kolonii w New Harmony, amerykański anarchista Josiah Warren (1798-1874) stwierdził, że poniosła ona klęskę, ponieważ zasada współwłasności i współdecydowania pozbawiła uczsetników możliwości realizacji własnych celów, a więc likwidowała motywację do pracy. Warren był muzykiem, ale wzbogacił się na produkcji wynalezionej przez siebie lampy łojowej. W 1825 r. pod wpływem informacji o New Harmony próbował założyć własną komunę w Cincinnati, ale gdy kandydaci nie mogli porozumieć się co do jej zasad, Warren sprzedał fabrykę i wraz z rodziną wstąpił do komuny Owena. Swoje doświadczenia z tego okresu życia podsumował stwierdzeniem, że warunkiem dobrowolnej współpracy jest jednoznaczne określenie i respektowanie interesów indywidualnych."

😂😂😂

Źródło: historiasztuki.com.pl

#socjal #lewica #marksizm #razem #socjalizm #komunizm


Komentarze:

Data dodania: 1/3/2022, 2:34:56 PM
Autor: sol_ziemi

Poczytajcie o osadzie New Harmony Roberta Owena, a potem pokazujcie każdemu lewakowi, który wygłasza niedorozwinięte pomysły o rozdawnictwie, redystrybucji, o pieniądzach bez produktywnej, przydatnej społecznie pracy.


Robert Owen, działacz socjalistyczny, pionier ruchu spółdzielczego. Odrzucał własność prywatną. Uważał, że robotnicy z danego terenu powinni łączyć się w organizacje związkowe bądź spółdzielcze i w ich ramach rozdysponowywać między siebie owoce swej pracy. (Wikipedia)


"W 1799 r. angielski przemysłowiec Robert Owen (1771-1858) rozpoczął w swojej przędzalni w New Lanark (Szkocja) eksperyment polegający na skróceniu czasu pracy, podwyższeniu wynagrodzeń, likwidacji pracy dzieci, budowie mieszkań robotniczych, wprowadzeniu opieki medycznej i opieki nad dziećmi, zaopatrzenia w tańsze produkt dostępne w fabrycznym sklepie, ograniczenie spożycia alkoholu itp. udogodnień dla robotników. Wprowadzone zmiany przyniosły ogromny sukces, zwiększyły wydajność pracy, zlikwidowały kradzieże itp. Wzorcowe osiedle odwiedziło w latach 1815-1825 ponad 20.000 gości, w tym car Mikołaj I i austriaccy książęta.

Jednak w 1825 r. Owen sprzedał fabrykę, przeniósł się do USA, gdzie założył od podstaw spółdzielnię produkcyjną w New Harmony. Opierała się ona na zasadzie współwłasności i współdecydowania. W liczącej ok. 1000 mieszkańców komunie prekursorki feminizmu wprowadziły nawet prawo wyborcze dla kobiet (chyba pierwsze w historii). Kolonia przyciągała wielu entuzjastów, ale po dwóch latach kompletnie zbankrutowała, podobnie jak inne zakładane przez Owena komuny New Harmony przekształciło się z czasem w coś, co dzisiaj nazwalibyśmy centrum kultury i nauki, ale oczywiście musiało być już finansowane przez miasto." ( 😂😂😂 )

"Jeden z uczestników kolonii w New Harmony, amerykański anarchista Josiah Warren (1798-1874) stwierdził, że poniosła ona klęskę, ponieważ zasada współwłasności i współdecydowania pozbawiła uczsetników możliwości realizacji własnych celów, a więc likwidowała motywację do pracy. Warren był muzykiem, ale wzbogacił się na produkcji wynalezionej przez siebie lampy łojowej. W 1825 r. pod wpływem informacji o New Harmony próbował założyć własną komunę w Cincinnati, ale gdy kandydaci nie mogli porozumieć się co do jej zasad, Warren sprzedał fabrykę i wraz z rodziną wstąpił do komuny Owena. Swoje doświadczenia z tego okresu życia podsumował stwierdzeniem, że warunkiem dobrowolnej współpracy jest jednoznaczne określenie i respektowanie interesów indywidualnych."

😂😂😂

Źródło: historiasztuki.com.pl

#socjal #lewica #marksizm #razem #socjalizm #komunizm


Data dodania: 1/3/2022, 2:34:56 PM
Autor: sol_ziemi

Poczytajcie o osadzie New Harmony Roberta Owena, a potem pokazujcie każdemu lewakowi, który wygłasza niedorozwinięte pomysły o rozdawnictwie, redystrybucji, o pieniądzach bez produktywnej, przydatnej społecznie pracy.


Robert Owen, działacz socjalistyczny, pionier ruchu spółdzielczego. Odrzucał własność prywatną. Uważał, że robotnicy z danego terenu powinni łączyć się w organizacje związkowe bądź spółdzielcze i w ich ramach rozdysponowywać między siebie owoce swej pracy. (Wikipedia)


"W 1799 r. angielski przemysłowiec Robert Owen (1771-1858) rozpoczął w swojej przędzalni w New Lanark (Szkocja) eksperyment polegający na skróceniu czasu pracy, podwyższeniu wynagrodzeń, likwidacji pracy dzieci, budowie mieszkań robotniczych, wprowadzeniu opieki medycznej i opieki nad dziećmi, zaopatrzenia w tańsze produkt dostępne w fabrycznym sklepie, ograniczenie spożycia alkoholu itp. udogodnień dla robotników. Wprowadzone zmiany przyniosły ogromny sukces, zwiększyły wydajność pracy, zlikwidowały kradzieże itp. Wzorcowe osiedle odwiedziło w latach 1815-1825 ponad 20.000 gości, w tym car Mikołaj I i austriaccy książęta.

Jednak w 1825 r. Owen sprzedał fabrykę, przeniósł się do USA, gdzie założył od podstaw spółdzielnię produkcyjną w New Harmony. Opierała się ona na zasadzie współwłasności i współdecydowania. W liczącej ok. 1000 mieszkańców komunie prekursorki feminizmu wprowadziły nawet prawo wyborcze dla kobiet (chyba pierwsze w historii). Kolonia przyciągała wielu entuzjastów, ale po dwóch latach kompletnie zbankrutowała, podobnie jak inne zakładane przez Owena komuny New Harmony przekształciło się z czasem w coś, co dzisiaj nazwalibyśmy centrum kultury i nauki, ale oczywiście musiało być już finansowane przez miasto." ( 😂😂😂 )

"Jeden z uczestników kolonii w New Harmony, amerykański anarchista Josiah Warren (1798-1874) stwierdził, że poniosła ona klęskę, ponieważ zasada współwłasności i współdecydowania pozbawiła uczsetników możliwości realizacji własnych celów, a więc likwidowała motywację do pracy. Warren był muzykiem, ale wzbogacił się na produkcji wynalezionej przez siebie lampy łojowej. W 1825 r. pod wpływem informacji o New Harmony próbował założyć własną komunę w Cincinnati, ale gdy kandydaci nie mogli porozumieć się co do jej zasad, Warren sprzedał fabrykę i wraz z rodziną wstąpił do komuny Owena. Swoje doświadczenia z tego okresu życia podsumował stwierdzeniem, że warunkiem dobrowolnej współpracy jest jednoznaczne określenie i respektowanie interesów indywidualnych."

😂😂😂

Źródło: historiasztuki.com.pl

#socjal #lewica #marksizm #razem #socjalizm #komunizm


Data dodania: 1/3/2022, 2:34:56 PM
Autor: sol_ziemi

Poczytajcie o osadzie New Harmony Roberta Owena, a potem pokazujcie każdemu lewakowi, który wygłasza niedorozwinięte pomysły o rozdawnictwie, redystrybucji, o pieniądzach bez produktywnej, przydatnej społecznie pracy.


Robert Owen, działacz socjalistyczny, pionier ruchu spółdzielczego. Odrzucał własność prywatną. Uważał, że robotnicy z danego terenu powinni łączyć się w organizacje związkowe bądź spółdzielcze i w ich ramach rozdysponowywać między siebie owoce swej pracy. (Wikipedia)


"W 1799 r. angielski przemysłowiec Robert Owen (1771-1858) rozpoczął w swojej przędzalni w New Lanark (Szkocja) eksperyment polegający na skróceniu czasu pracy, podwyższeniu wynagrodzeń, likwidacji pracy dzieci, budowie mieszkań robotniczych, wprowadzeniu opieki medycznej i opieki nad dziećmi, zaopatrzenia w tańsze produkt dostępne w fabrycznym sklepie, ograniczenie spożycia alkoholu itp. udogodnień dla robotników. Wprowadzone zmiany przyniosły ogromny sukces, zwiększyły wydajność pracy, zlikwidowały kradzieże itp. Wzorcowe osiedle odwiedziło w latach 1815-1825 ponad 20.000 gości, w tym car Mikołaj I i austriaccy książęta.

Jednak w 1825 r. Owen sprzedał fabrykę, przeniósł się do USA, gdzie założył od podstaw spółdzielnię produkcyjną w New Harmony. Opierała się ona na zasadzie współwłasności i współdecydowania. W liczącej ok. 1000 mieszkańców komunie prekursorki feminizmu wprowadziły nawet prawo wyborcze dla kobiet (chyba pierwsze w historii). Kolonia przyciągała wielu entuzjastów, ale po dwóch latach kompletnie zbankrutowała, podobnie jak inne zakładane przez Owena komuny New Harmony przekształciło się z czasem w coś, co dzisiaj nazwalibyśmy centrum kultury i nauki, ale oczywiście musiało być już finansowane przez miasto." ( 😂😂😂 )

"Jeden z uczestników kolonii w New Harmony, amerykański anarchista Josiah Warren (1798-1874) stwierdził, że poniosła ona klęskę, ponieważ zasada współwłasności i współdecydowania pozbawiła uczsetników możliwości realizacji własnych celów, a więc likwidowała motywację do pracy. Warren był muzykiem, ale wzbogacił się na produkcji wynalezionej przez siebie lampy łojowej. W 1825 r. pod wpływem informacji o New Harmony próbował założyć własną komunę w Cincinnati, ale gdy kandydaci nie mogli porozumieć się co do jej zasad, Warren sprzedał fabrykę i wraz z rodziną wstąpił do komuny Owena. Swoje doświadczenia z tego okresu życia podsumował stwierdzeniem, że warunkiem dobrowolnej współpracy jest jednoznaczne określenie i respektowanie interesów indywidualnych."

😂😂😂

Źródło: historiasztuki.com.pl

#socjal #lewica #marksizm #razem #socjalizm #komunizm


Data dodania: 1/3/2022, 2:34:56 PM
Autor: sol_ziemi

Poczytajcie o osadzie New Harmony Roberta Owena, a potem pokazujcie każdemu lewakowi, który wygłasza niedorozwinięte pomysły o rozdawnictwie, redystrybucji, o pieniądzach bez produktywnej, przydatnej społecznie pracy.


Robert Owen, działacz socjalistyczny, pionier ruchu spółdzielczego. Odrzucał własność prywatną. Uważał, że robotnicy z danego terenu powinni łączyć się w organizacje związkowe bądź spółdzielcze i w ich ramach rozdysponowywać między siebie owoce swej pracy. (Wikipedia)


"W 1799 r. angielski przemysłowiec Robert Owen (1771-1858) rozpoczął w swojej przędzalni w New Lanark (Szkocja) eksperyment polegający na skróceniu czasu pracy, podwyższeniu wynagrodzeń, likwidacji pracy dzieci, budowie mieszkań robotniczych, wprowadzeniu opieki medycznej i opieki nad dziećmi, zaopatrzenia w tańsze produkt dostępne w fabrycznym sklepie, ograniczenie spożycia alkoholu itp. udogodnień dla robotników. Wprowadzone zmiany przyniosły ogromny sukces, zwiększyły wydajność pracy, zlikwidowały kradzieże itp. Wzorcowe osiedle odwiedziło w latach 1815-1825 ponad 20.000 gości, w tym car Mikołaj I i austriaccy książęta.

Jednak w 1825 r. Owen sprzedał fabrykę, przeniósł się do USA, gdzie założył od podstaw spółdzielnię produkcyjną w New Harmony. Opierała się ona na zasadzie współwłasności i współdecydowania. W liczącej ok. 1000 mieszkańców komunie prekursorki feminizmu wprowadziły nawet prawo wyborcze dla kobiet (chyba pierwsze w historii). Kolonia przyciągała wielu entuzjastów, ale po dwóch latach kompletnie zbankrutowała, podobnie jak inne zakładane przez Owena komuny New Harmony przekształciło się z czasem w coś, co dzisiaj nazwalibyśmy centrum kultury i nauki, ale oczywiście musiało być już finansowane przez miasto." ( 😂😂😂 )

"Jeden z uczestników kolonii w New Harmony, amerykański anarchista Josiah Warren (1798-1874) stwierdził, że poniosła ona klęskę, ponieważ zasada współwłasności i współdecydowania pozbawiła uczsetników możliwości realizacji własnych celów, a więc likwidowała motywację do pracy. Warren był muzykiem, ale wzbogacił się na produkcji wynalezionej przez siebie lampy łojowej. W 1825 r. pod wpływem informacji o New Harmony próbował założyć własną komunę w Cincinnati, ale gdy kandydaci nie mogli porozumieć się co do jej zasad, Warren sprzedał fabrykę i wraz z rodziną wstąpił do komuny Owena. Swoje doświadczenia z tego okresu życia podsumował stwierdzeniem, że warunkiem dobrowolnej współpracy jest jednoznaczne określenie i respektowanie interesów indywidualnych."

😂😂😂

Źródło: historiasztuki.com.pl

#socjal #lewica #marksizm #razem #socjalizm #komunizm