Zobacz: https://lurker.land/post/yrj6CYTuB
Data dodania: 5/31/2021, 3:14:15 PM
Autor: sol_ziemi

Kolejny dokument regulujący prawo odnośnie szczepionek.

Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie

Jedna z konwencji Rady Europy, zawarta 4 kwietnia 1997 r. w hiszpańskim mieście Oviedo. Konwencja jest podstawowym dokumentem na kontynencie europejskim regulującym trudne sprawy z pogranicza medycyny, etyki i prawa. Polska podpisała konwencję, ale czeka jeszcze na ratyfikację.

Konwencja reguluje kwestie:

- wyrażania zgody na ingerencję we własne zdrowie;
- ochronę życia prywatnego i prawa do informacji w zakresie ochrony zdrowia;
- genotypu (genomu) ludzkiego;
- badań naukowych z wykorzystaniem ludzi;
- transplantacji.

Konwencja wymaga, aby każda interwencja medyczna w stan zdrowia osoby była poprzedzona wyrażeniem przez nią zgody.

(…)
Przeprowadzanie eksperymentów naukowych na ludziach jest dopuszczalne, o ile zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:

– brak jest metody o porównywalnej skuteczności,

– ryzyko dla osób poddanych badaniom jest proporcjonalne do potencjalnych korzyści wynikających z tych badań,

– projekt badań został zatwierdzony przez właściwą instytucję (również pod względem etycznym)

– każda osoba poddawana badaniom jest informowana o swoich prawach,

– każda osoba poddawana badaniom wyrazi na nie zgodę, którą dodatkowo można swobodnie wycofać.

Obowiązek spełnienia wszystkich warunków jest wymagany od ośrodka który prowadzi badania naukowe na ludziach.

Więcej w źródle:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_prawach_cz%C5%82owieka_i_biomedycynie

#szczepionki #covid1984 #medycyna #prawo #etyka


Komentarze:

Brak komentarzy