Bezobjawowy katolik dialektyczny Hołownia ocenia sumienia biskupów

Zobacz: https://lurker.land/post/xENnuebwl
Data dodania: 4/19/2021, 3:32:43 PM
Autor: malcolm

#polityka #holownia #hołownia #polska2050 #antykatolicyzm
Okazuje się także, że dla szefa Polski 2050 cel uświęca środki. W dodatku argumentuje „religijnie” zwalczając V przykazaniem, V przykazanie: „Wszyscy znajdujemy się w sytuacji bez wyboru, która uzasadnia przyjęcie każdej dostępnej szczepionki, bo to jest kwestia szacunku dla piątego przykazania, szacunku dla siebie i dla ludzi, których dzięki temu mogę oszczędzić i powinno się zachęcać na wszystkie możliwe sposoby do przyjmowania szczepień”.

https://nczas.com/2021/04/19/bezobjawowy-katolik-dialektyczny-holownia-ocenia-sumienia-biskupow/


Komentarze:

Brak komentarzy