Ordo Iuris: Desakralizacja kościoła zablokowana. Działania Ordo Iuris w obronie miejsca kultu

Zobacz: https://lurker.land/post/wjOZx0dY1
Data dodania: 3/3/2021, 6:10:31 AM
Autor: xmar

Krakowski kościół Niepokalanego Poczęcia NMP był zagrożony desakralizacją. Miasto Kraków planowało korektę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która otwierałaby drogę do zmiany przeznaczenia budynku, pełniącego aktualnie funkcję kaplicy szpitalnej i siedziby duszpasterstwa tradycji łacińskiej. Instytut Ordo Iuris zgłosił uwagi do planowanej zmiany MPZP, które zostały uwzględnione. Oznacza to, że zmiana została skutecznie zablokowana. Przyszłe losy kościoła nie są jednak pewne, dlatego Instytut kontynuuje działania w celu zagwarantowania ochrony sakralnego charakteru tego miejsca.

https://www.tysol.pl/a62063-Desakralizacja-kosciola-zablokowana-Dzialania-Ordo-Iuris-w-obronie-miejsca-kultu

#polska #ordoluris #kosciolkatolicki #krakow


Komentarze:

Data dodania: 3/3/2021, 6:10:31 AM
Autor: xmar

Krakowski kościół Niepokalanego Poczęcia NMP był zagrożony desakralizacją. Miasto Kraków planowało korektę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która otwierałaby drogę do zmiany przeznaczenia budynku, pełniącego aktualnie funkcję kaplicy szpitalnej i siedziby duszpasterstwa tradycji łacińskiej. Instytut Ordo Iuris zgłosił uwagi do planowanej zmiany MPZP, które zostały uwzględnione. Oznacza to, że zmiana została skutecznie zablokowana. Przyszłe losy kościoła nie są jednak pewne, dlatego Instytut kontynuuje działania w celu zagwarantowania ochrony sakralnego charakteru tego miejsca.

https://www.tysol.pl/a62063-Desakralizacja-kosciola-zablokowana-Dzialania-Ordo-Iuris-w-obronie-miejsca-kultu

#polska #ordoluris #kosciolkatolicki #krakow