Zobacz: https://lurker.land/post/vKTALGwOM
Data dodania: 5/30/2021, 7:42:31 AM
Autor: borok

Mt 28

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #niedziela #Słowo #mocsłowa


Komentarze:

Brak komentarzy