STEWART SWERDLOW – ”PROJEKT MONTAUK NIE ZOSTAŁ NIGDY ZAMKNIĘTY”

Zobacz: https://lurker.land/post/tnDoOM_Ji
Data dodania: 6/10/2021, 2:09:17 PM
Autor: lcoyote

#projekt #polityka #manipulacje #usa #ludzkosc#terroryzm
https://globalna.info/2021/06/09/stewart-swerdlow-projekt-montauk-nie-zostal-nigdy-zamkniety/


Komentarze:

Brak komentarzy