Zobacz: https://lurker.land/post/svLxm6Vx9
Data dodania: 1/9/2022, 10:47:03 AM
Autor: sol_ziemi

Apel.

O ile tylko możecie i nic poważnego nie soi na przeszkodzie, to zachęcam do tego, abyście dzisiaj poszli do kościoła. Toczy się walka duchowa i walka na poziomie świadomości. Od nas zależy, czy zwyciężymy, a ZAPEWNIAM, że bez kościoła nie mamy szans.

(24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, (25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.

List do Hebrajczyków 10:24,25.

.

#apel #kosciol #wiara #walkaduchowa


Komentarze:

Data dodania: 1/9/2022, 10:47:03 AM
Autor: sol_ziemi

Apel.

O ile tylko możecie i nic poważnego nie soi na przeszkodzie, to zachęcam do tego, abyście dzisiaj poszli do kościoła. Toczy się walka duchowa i walka na poziomie świadomości. Od nas zależy, czy zwyciężymy, a ZAPEWNIAM, że bez kościoła nie mamy szans.

(24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, (25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.

List do Hebrajczyków 10:24,25.

.

#apel #kosciol #wiara #walkaduchowa


Data dodania: 1/9/2022, 10:47:03 AM
Autor: sol_ziemi

Apel.

O ile tylko możecie i nic poważnego nie soi na przeszkodzie, to zachęcam do tego, abyście dzisiaj poszli do kościoła. Toczy się walka duchowa i walka na poziomie świadomości. Od nas zależy, czy zwyciężymy, a ZAPEWNIAM, że bez kościoła nie mamy szans.

(24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, (25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.

List do Hebrajczyków 10:24,25.

.

#apel #kosciol #wiara #walkaduchowa


Data dodania: 1/9/2022, 10:47:03 AM
Autor: sol_ziemi

Apel.

O ile tylko możecie i nic poważnego nie soi na przeszkodzie, to zachęcam do tego, abyście dzisiaj poszli do kościoła. Toczy się walka duchowa i walka na poziomie świadomości. Od nas zależy, czy zwyciężymy, a ZAPEWNIAM, że bez kościoła nie mamy szans.

(24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, (25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.

List do Hebrajczyków 10:24,25.

.

#apel #kosciol #wiara #walkaduchowa


Data dodania: 1/9/2022, 10:47:03 AM
Autor: sol_ziemi

Apel.

O ile tylko możecie i nic poważnego nie soi na przeszkodzie, to zachęcam do tego, abyście dzisiaj poszli do kościoła. Toczy się walka duchowa i walka na poziomie świadomości. Od nas zależy, czy zwyciężymy, a ZAPEWNIAM, że bez kościoła nie mamy szans.

(24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, (25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.

List do Hebrajczyków 10:24,25.

.

#apel #kosciol #wiara #walkaduchowa