Jak Mussolini sztukę dotował. Polityka oswajania włoskich elit z faszyzmem zakończyła się pełnym sukcesem.

Zobacz: https://lurker.land/post/saNpBxTMD
Data dodania: 8/14/2021, 1:32:56 PM
Autor: jfe

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1662780,1,jak-mussolini-sztuke-dotowal.read
Wbrew powszechnej wiedzy potocznej, faszystowski reżim nie ingerował w sztuki plastyczne. Co więcej, totalitarne państwo włoskie nie stworzyło jedynie obowiązującej artystycznej estetyki, jak bombastyczny klasycyzm w hitlerowskich Niemczech czy sowiecki realizm socjalistyczny. I choć reżim wyrażał swoje preferencje, pod żadnym pozorem ich artystom nie narzucał.

Mussolini, najpewniej za radą najwybitniejszych umysłów faszyzmu, filozofa Giovanniego Gentile i Giuseppego Bottai (obaj byli m.in. ministrami edukacji), rozpoczął flirt z ludźmi sztuki i intelektualistami, którym z faszyzmem nie było po drodze. Starał się ich raczej obłaskawiać i w ten sposób przeciągnąć na swoją stronę lub przynajmniej odwieść od krytyki.
#jfe #duce #włochy


Komentarze:

Brak komentarzy