Zobacz: https://lurker.land/post/sTzajYPGW
Data dodania: 4/6/2021, 9:03:10 PM
Autor: jfe

Przykład plakatu propagandowego z lutego 1935 roku opublikowanego na łamach satyrycznego magazynu Kladderadatsch (Goring często przyjeżdżał do Polski na polowania, co zostało użyte w rysunku). Napis na dole brzmi:

Orły (Polska i Niemcy) są pod ochroną, do jeleni niech strzelają inni, a my zasadzimy się na wilki

Lata 1934-1938 to okres bardzo przyjaznych relacji pomiędzy Polską a Trzecią Rzeszą, która wszelkimi sposobami starała się uzyskać od nas gwarancje, że dołączymy do Państw Osi.
#jfe #plakatypropagandowe


Komentarze:

Data dodania: 4/6/2021, 9:03:10 PM
Autor: jfe

Przykład plakatu propagandowego z lutego 1935 roku opublikowanego na łamach satyrycznego magazynu Kladderadatsch (Goring często przyjeżdżał do Polski na polowania, co zostało użyte w rysunku). Napis na dole brzmi:

Orły (Polska i Niemcy) są pod ochroną, do jeleni niech strzelają inni, a my zasadzimy się na wilki

Lata 1934-1938 to okres bardzo przyjaznych relacji pomiędzy Polską a Trzecią Rzeszą, która wszelkimi sposobami starała się uzyskać od nas gwarancje, że dołączymy do Państw Osi.
#jfe #plakatypropagandowe


Data dodania: 4/6/2021, 9:03:10 PM
Autor: jfe

Przykład plakatu propagandowego z lutego 1935 roku opublikowanego na łamach satyrycznego magazynu Kladderadatsch (Goring często przyjeżdżał do Polski na polowania, co zostało użyte w rysunku). Napis na dole brzmi:

Orły (Polska i Niemcy) są pod ochroną, do jeleni niech strzelają inni, a my zasadzimy się na wilki

Lata 1934-1938 to okres bardzo przyjaznych relacji pomiędzy Polską a Trzecią Rzeszą, która wszelkimi sposobami starała się uzyskać od nas gwarancje, że dołączymy do Państw Osi.
#jfe #plakatypropagandowe


Data dodania: 4/6/2021, 9:03:10 PM
Autor: jfe

Przykład plakatu propagandowego z lutego 1935 roku opublikowanego na łamach satyrycznego magazynu Kladderadatsch (Goring często przyjeżdżał do Polski na polowania, co zostało użyte w rysunku). Napis na dole brzmi:

Orły (Polska i Niemcy) są pod ochroną, do jeleni niech strzelają inni, a my zasadzimy się na wilki

Lata 1934-1938 to okres bardzo przyjaznych relacji pomiędzy Polską a Trzecią Rzeszą, która wszelkimi sposobami starała się uzyskać od nas gwarancje, że dołączymy do Państw Osi.
#jfe #plakatypropagandowe


Data dodania: 4/6/2021, 9:03:10 PM
Autor: jfe

Przykład plakatu propagandowego z lutego 1935 roku opublikowanego na łamach satyrycznego magazynu Kladderadatsch (Goring często przyjeżdżał do Polski na polowania, co zostało użyte w rysunku). Napis na dole brzmi:

Orły (Polska i Niemcy) są pod ochroną, do jeleni niech strzelają inni, a my zasadzimy się na wilki

Lata 1934-1938 to okres bardzo przyjaznych relacji pomiędzy Polską a Trzecią Rzeszą, która wszelkimi sposobami starała się uzyskać od nas gwarancje, że dołączymy do Państw Osi.
#jfe #plakatypropagandowe


Data dodania: 4/6/2021, 9:03:10 PM
Autor: jfe

Przykład plakatu propagandowego z lutego 1935 roku opublikowanego na łamach satyrycznego magazynu Kladderadatsch (Goring często przyjeżdżał do Polski na polowania, co zostało użyte w rysunku). Napis na dole brzmi:

Orły (Polska i Niemcy) są pod ochroną, do jeleni niech strzelają inni, a my zasadzimy się na wilki

Lata 1934-1938 to okres bardzo przyjaznych relacji pomiędzy Polską a Trzecią Rzeszą, która wszelkimi sposobami starała się uzyskać od nas gwarancje, że dołączymy do Państw Osi.
#jfe #plakatypropagandowe


Data dodania: 4/6/2021, 9:03:10 PM
Autor: jfe

Przykład plakatu propagandowego z lutego 1935 roku opublikowanego na łamach satyrycznego magazynu Kladderadatsch (Goring często przyjeżdżał do Polski na polowania, co zostało użyte w rysunku). Napis na dole brzmi:

Orły (Polska i Niemcy) są pod ochroną, do jeleni niech strzelają inni, a my zasadzimy się na wilki

Lata 1934-1938 to okres bardzo przyjaznych relacji pomiędzy Polską a Trzecią Rzeszą, która wszelkimi sposobami starała się uzyskać od nas gwarancje, że dołączymy do Państw Osi.
#jfe #plakatypropagandowe


Data dodania: 4/6/2021, 9:03:10 PM
Autor: jfe

Przykład plakatu propagandowego z lutego 1935 roku opublikowanego na łamach satyrycznego magazynu Kladderadatsch (Goring często przyjeżdżał do Polski na polowania, co zostało użyte w rysunku). Napis na dole brzmi:

Orły (Polska i Niemcy) są pod ochroną, do jeleni niech strzelają inni, a my zasadzimy się na wilki

Lata 1934-1938 to okres bardzo przyjaznych relacji pomiędzy Polską a Trzecią Rzeszą, która wszelkimi sposobami starała się uzyskać od nas gwarancje, że dołączymy do Państw Osi.
#jfe #plakatypropagandowe


Data dodania: 4/6/2021, 9:03:10 PM
Autor: jfe

Przykład plakatu propagandowego z lutego 1935 roku opublikowanego na łamach satyrycznego magazynu Kladderadatsch (Goring często przyjeżdżał do Polski na polowania, co zostało użyte w rysunku). Napis na dole brzmi:

Orły (Polska i Niemcy) są pod ochroną, do jeleni niech strzelają inni, a my zasadzimy się na wilki

Lata 1934-1938 to okres bardzo przyjaznych relacji pomiędzy Polską a Trzecią Rzeszą, która wszelkimi sposobami starała się uzyskać od nas gwarancje, że dołączymy do Państw Osi.
#jfe #plakatypropagandowe