Zobacz: https://lurker.land/post/qVVeKVtx1
Data dodania: 7/6/2021, 12:18:25 PM
Autor: jfe

Przemowienie Benito Mussoliniego z 1922 roku w Neapolu

"Jak już powiedziałem, dyskusja – abstrakcyjna lub konkretna – na temat pozytywów i negatywów monarchii jako instytucji jest absolutnie absurdalna. Wszyscy ludzie, we wszystkich epokach, mieli własne reżimy. Nie ma żadnej wątpliwości, że jedność Włoch opiera się mocno na Dynastii Sabaudzkiej. Nie ma również wątpliwości, że włoska monarchia, z powodu swojego pochodzenia, rozwoju i historii, nie może stanąć wbrew nowym siłom narodowym. Nie manifestowała ona swojego sprzeciwu przy okazji ustępstw Konstytucji, ani wtedy gdy lud włoski – który, nawet gdy jest mniejszością, jest mniejszością zdeterminowaną i inteligentną – poprosił i otrzymał udział swojego kraju w wojnie. Czy ma więc powód, aby sprzeciwiać się dziś, gdy faszyzm nie ma zamiaru atakować reżimu, ale raczej chce go uwolnić go od tych nadstruktur, które usunęły w cień Jego historyczną pozycję i które ograniczyły ekspansję naszego ducha narodowego? Nasi wrogowie na próżno próbują utrzymać przy życiu te rzekome nieporozumienia [między faszyzmem a monarchią – T.P.].

Faszyzm i demokracja

Parlament, Panowie, i wszystkie te akcesoria demokracji nie mają nic wspólnego z monarchią. Nie mamy zamiaru zabierać ludowi ani Parlamentu, ani żadnej innej zabawki. Powiedzieliśmy „zabawki” ponieważ większość ludzi myśli o nich w ten sposób. Jeśli tak nie jest to czy możecie mi powiedzieć, dlaczego spośród jedenastu milionów osób posiadających prawo głosu, sześć milionów nie kłopocze się ich oddawaniem? Może się jednak zdarzyć, że jeśli jutro zabierzecie im ich „zabawkę” poczują się dotknięci. Ale nie będziemy jej zabierać. Poza wszystkim innym, również nasza mentalność i nasze metody odróżniają nas od demokratów. Demokraci myślą, że zasady są niezmienne wtedy, gdy można je zastosować w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

Nie wierzymy w to, że historia się powtarza, że podąża daną ścieżką; że po demokracji musi przyjść super-demokracja. Nawet jeśli demokracja miała swoją użyteczność i służyła narodowi w dziewiętnastym wieku, może się okazać, że jakaś inna forma polityczna będzie najlepsza dla dobra narodu w wieku dwudziestym. Tak więc strach przed naszą antydemokratyczną polityką nie może mieć wpływu na podjęcie decyzji w sprawie ciągłości [instytucji demokratycznych – T.P.] o której teraz mówię."
https://xportal.pl/?p=7581
#duce #jfe #historia


Komentarze:

Data dodania: 7/6/2021, 12:18:25 PM
Autor: jfe

Przemowienie Benito Mussoliniego z 1922 roku w Neapolu

"Jak już powiedziałem, dyskusja – abstrakcyjna lub konkretna – na temat pozytywów i negatywów monarchii jako instytucji jest absolutnie absurdalna. Wszyscy ludzie, we wszystkich epokach, mieli własne reżimy. Nie ma żadnej wątpliwości, że jedność Włoch opiera się mocno na Dynastii Sabaudzkiej. Nie ma również wątpliwości, że włoska monarchia, z powodu swojego pochodzenia, rozwoju i historii, nie może stanąć wbrew nowym siłom narodowym. Nie manifestowała ona swojego sprzeciwu przy okazji ustępstw Konstytucji, ani wtedy gdy lud włoski – który, nawet gdy jest mniejszością, jest mniejszością zdeterminowaną i inteligentną – poprosił i otrzymał udział swojego kraju w wojnie. Czy ma więc powód, aby sprzeciwiać się dziś, gdy faszyzm nie ma zamiaru atakować reżimu, ale raczej chce go uwolnić go od tych nadstruktur, które usunęły w cień Jego historyczną pozycję i które ograniczyły ekspansję naszego ducha narodowego? Nasi wrogowie na próżno próbują utrzymać przy życiu te rzekome nieporozumienia [między faszyzmem a monarchią – T.P.].

Faszyzm i demokracja

Parlament, Panowie, i wszystkie te akcesoria demokracji nie mają nic wspólnego z monarchią. Nie mamy zamiaru zabierać ludowi ani Parlamentu, ani żadnej innej zabawki. Powiedzieliśmy „zabawki” ponieważ większość ludzi myśli o nich w ten sposób. Jeśli tak nie jest to czy możecie mi powiedzieć, dlaczego spośród jedenastu milionów osób posiadających prawo głosu, sześć milionów nie kłopocze się ich oddawaniem? Może się jednak zdarzyć, że jeśli jutro zabierzecie im ich „zabawkę” poczują się dotknięci. Ale nie będziemy jej zabierać. Poza wszystkim innym, również nasza mentalność i nasze metody odróżniają nas od demokratów. Demokraci myślą, że zasady są niezmienne wtedy, gdy można je zastosować w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

Nie wierzymy w to, że historia się powtarza, że podąża daną ścieżką; że po demokracji musi przyjść super-demokracja. Nawet jeśli demokracja miała swoją użyteczność i służyła narodowi w dziewiętnastym wieku, może się okazać, że jakaś inna forma polityczna będzie najlepsza dla dobra narodu w wieku dwudziestym. Tak więc strach przed naszą antydemokratyczną polityką nie może mieć wpływu na podjęcie decyzji w sprawie ciągłości [instytucji demokratycznych – T.P.] o której teraz mówię."
https://xportal.pl/?p=7581
#duce #jfe #historia