Historia i teraźniejszość zamiast Wiedzy o społeczeństwie

Zobacz: https://lurker.land/post/o-eIohUq5
Data dodania: 12/29/2021, 5:38:11 AM
Autor: darj

https://samorzad.infor.pl/sektor/edukacja/rodziceiuczniowie/5357100,Historia-i-terazniejszosc.html

#edukacja #polska


Komentarze:

Data dodania: 12/29/2021, 5:38:11 AM
Autor: darj

https://samorzad.infor.pl/sektor/edukacja/rodziceiuczniowie/5357100,Historia-i-terazniejszosc.html

#edukacja #polska


Data dodania: 12/29/2021, 5:38:11 AM
Autor: darj

https://samorzad.infor.pl/sektor/edukacja/rodziceiuczniowie/5357100,Historia-i-terazniejszosc.html

#edukacja #polska