Zobacz: https://lurker.land/post/nM6RWzoxw
Data dodania: 7/6/2021, 9:32:55 AM
Autor: sol_ziemi

Światowa Organizacja Kompromitacji.

@LizardKing dziwi się, że "WHO jeszcze jest brane na poważnie. Po tylu aferach i oszustwach z przeszłości ludzie dalej biorą pod uwagę stanowisko tej podejrzanej organizacji."

Mnie też to dziwi. Ale na ludzi działa już sama dumnie brzmiąca nazwa - "Światowa Organizacja Zdrowia" i koniec... Ślepną na jakąkolwiek krytykę, bo przecież jest napisane, że jest to "Organizacja Zdrowia". "Nie umiesz czytać, ty szurze!?".

Na ludzi działa autorytet, szczegolnje w białym fartuchu, dlatego reklamy medyczne są pełne aktorów przebranych lekarzy.

"Eksperyment Milgrama – eksperyment psychologiczny zaprojektowany i przeprowadzony w pierwotnej wersji przez psychologa społecznego Stanleya Milgrama. Eksperyment badał posłuszeństwo wobec autorytetów."

"Wszyscy uczestnicy tych badań pełnili rolę „nauczyciela”, posyłając wstrząsy elektroniczne „uczniowi”, który prosił, by przestać, krzyczał, wierzgał. Tylko w jednym względzie to, co się działo było nieprawdziwe: w rzeczywistości nikt nie otrzymywał żadnych wstrząsów elektrycznych. Błagająca o litość ofiara w rzeczywistości nie była po prostu badanym, lecz wynajętym aktorem tylko udającym ból”

"Eksperyment ten, miał za zadanie ukazać jak wiele cierpienia są w stanie zadać zwyczajni ludzie niewinnej istocie, w momencie kiedy został im wydany taki rozkaz. Co ciekawsze, nie były to osoby o tendencjach sadystycznych, a zwyczajni ludzie w różnym wieku i różnym wykształceniu. Bardzo przerażającym jest to, iż prawie żadna osoba spośród badanych (badaniem było objęte 40 osób), którzy byli w roli „nauczyciela” nie wycofała się, mimo tego, że „uczeń” błagał, żeby przestać."

"Eksperyment Milgrama ukazuje, że prawdziwym winowajcą ukazanego zachowania badanych jest cechująca ludzi niezdolność do przeciwstawienia się żądaniom autorytetu oraz uleganiu im w wyniku nacisku. Milgram swoim eksperymentem pokazał efekt ślepego posłuszeństwa oraz nadużywania władzy[2].

Eksperyment przeprowadzono na Uniwersytecie Yale w latach 1961-1962."

#covID1984 #covid #who #opinia


Komentarze:

Data dodania: 7/6/2021, 9:32:55 AM
Autor: sol_ziemi

Światowa Organizacja Kompromitacji.

@LizardKing dziwi się, że "WHO jeszcze jest brane na poważnie. Po tylu aferach i oszustwach z przeszłości ludzie dalej biorą pod uwagę stanowisko tej podejrzanej organizacji."

Mnie też to dziwi. Ale na ludzi działa już sama dumnie brzmiąca nazwa - "Światowa Organizacja Zdrowia" i koniec... Ślepną na jakąkolwiek krytykę, bo przecież jest napisane, że jest to "Organizacja Zdrowia". "Nie umiesz czytać, ty szurze!?".

Na ludzi działa autorytet, szczegolnje w białym fartuchu, dlatego reklamy medyczne są pełne aktorów przebranych lekarzy.

"Eksperyment Milgrama – eksperyment psychologiczny zaprojektowany i przeprowadzony w pierwotnej wersji przez psychologa społecznego Stanleya Milgrama. Eksperyment badał posłuszeństwo wobec autorytetów."

"Wszyscy uczestnicy tych badań pełnili rolę „nauczyciela”, posyłając wstrząsy elektroniczne „uczniowi”, który prosił, by przestać, krzyczał, wierzgał. Tylko w jednym względzie to, co się działo było nieprawdziwe: w rzeczywistości nikt nie otrzymywał żadnych wstrząsów elektrycznych. Błagająca o litość ofiara w rzeczywistości nie była po prostu badanym, lecz wynajętym aktorem tylko udającym ból”

"Eksperyment ten, miał za zadanie ukazać jak wiele cierpienia są w stanie zadać zwyczajni ludzie niewinnej istocie, w momencie kiedy został im wydany taki rozkaz. Co ciekawsze, nie były to osoby o tendencjach sadystycznych, a zwyczajni ludzie w różnym wieku i różnym wykształceniu. Bardzo przerażającym jest to, iż prawie żadna osoba spośród badanych (badaniem było objęte 40 osób), którzy byli w roli „nauczyciela” nie wycofała się, mimo tego, że „uczeń” błagał, żeby przestać."

"Eksperyment Milgrama ukazuje, że prawdziwym winowajcą ukazanego zachowania badanych jest cechująca ludzi niezdolność do przeciwstawienia się żądaniom autorytetu oraz uleganiu im w wyniku nacisku. Milgram swoim eksperymentem pokazał efekt ślepego posłuszeństwa oraz nadużywania władzy[2].

Eksperyment przeprowadzono na Uniwersytecie Yale w latach 1961-1962."

#covID1984 #covid #who #opinia


Data dodania: 7/6/2021, 9:32:55 AM
Autor: sol_ziemi

Światowa Organizacja Kompromitacji.

@LizardKing dziwi się, że "WHO jeszcze jest brane na poważnie. Po tylu aferach i oszustwach z przeszłości ludzie dalej biorą pod uwagę stanowisko tej podejrzanej organizacji."

Mnie też to dziwi. Ale na ludzi działa już sama dumnie brzmiąca nazwa - "Światowa Organizacja Zdrowia" i koniec... Ślepną na jakąkolwiek krytykę, bo przecież jest napisane, że jest to "Organizacja Zdrowia". "Nie umiesz czytać, ty szurze!?".

Na ludzi działa autorytet, szczegolnje w białym fartuchu, dlatego reklamy medyczne są pełne aktorów przebranych lekarzy.

"Eksperyment Milgrama – eksperyment psychologiczny zaprojektowany i przeprowadzony w pierwotnej wersji przez psychologa społecznego Stanleya Milgrama. Eksperyment badał posłuszeństwo wobec autorytetów."

"Wszyscy uczestnicy tych badań pełnili rolę „nauczyciela”, posyłając wstrząsy elektroniczne „uczniowi”, który prosił, by przestać, krzyczał, wierzgał. Tylko w jednym względzie to, co się działo było nieprawdziwe: w rzeczywistości nikt nie otrzymywał żadnych wstrząsów elektrycznych. Błagająca o litość ofiara w rzeczywistości nie była po prostu badanym, lecz wynajętym aktorem tylko udającym ból”

"Eksperyment ten, miał za zadanie ukazać jak wiele cierpienia są w stanie zadać zwyczajni ludzie niewinnej istocie, w momencie kiedy został im wydany taki rozkaz. Co ciekawsze, nie były to osoby o tendencjach sadystycznych, a zwyczajni ludzie w różnym wieku i różnym wykształceniu. Bardzo przerażającym jest to, iż prawie żadna osoba spośród badanych (badaniem było objęte 40 osób), którzy byli w roli „nauczyciela” nie wycofała się, mimo tego, że „uczeń” błagał, żeby przestać."

"Eksperyment Milgrama ukazuje, że prawdziwym winowajcą ukazanego zachowania badanych jest cechująca ludzi niezdolność do przeciwstawienia się żądaniom autorytetu oraz uleganiu im w wyniku nacisku. Milgram swoim eksperymentem pokazał efekt ślepego posłuszeństwa oraz nadużywania władzy[2].

Eksperyment przeprowadzono na Uniwersytecie Yale w latach 1961-1962."

#covID1984 #covid #who #opinia


Data dodania: 7/6/2021, 9:32:55 AM
Autor: sol_ziemi

Światowa Organizacja Kompromitacji.

@LizardKing dziwi się, że "WHO jeszcze jest brane na poważnie. Po tylu aferach i oszustwach z przeszłości ludzie dalej biorą pod uwagę stanowisko tej podejrzanej organizacji."

Mnie też to dziwi. Ale na ludzi działa już sama dumnie brzmiąca nazwa - "Światowa Organizacja Zdrowia" i koniec... Ślepną na jakąkolwiek krytykę, bo przecież jest napisane, że jest to "Organizacja Zdrowia". "Nie umiesz czytać, ty szurze!?".

Na ludzi działa autorytet, szczegolnje w białym fartuchu, dlatego reklamy medyczne są pełne aktorów przebranych lekarzy.

"Eksperyment Milgrama – eksperyment psychologiczny zaprojektowany i przeprowadzony w pierwotnej wersji przez psychologa społecznego Stanleya Milgrama. Eksperyment badał posłuszeństwo wobec autorytetów."

"Wszyscy uczestnicy tych badań pełnili rolę „nauczyciela”, posyłając wstrząsy elektroniczne „uczniowi”, który prosił, by przestać, krzyczał, wierzgał. Tylko w jednym względzie to, co się działo było nieprawdziwe: w rzeczywistości nikt nie otrzymywał żadnych wstrząsów elektrycznych. Błagająca o litość ofiara w rzeczywistości nie była po prostu badanym, lecz wynajętym aktorem tylko udającym ból”

"Eksperyment ten, miał za zadanie ukazać jak wiele cierpienia są w stanie zadać zwyczajni ludzie niewinnej istocie, w momencie kiedy został im wydany taki rozkaz. Co ciekawsze, nie były to osoby o tendencjach sadystycznych, a zwyczajni ludzie w różnym wieku i różnym wykształceniu. Bardzo przerażającym jest to, iż prawie żadna osoba spośród badanych (badaniem było objęte 40 osób), którzy byli w roli „nauczyciela” nie wycofała się, mimo tego, że „uczeń” błagał, żeby przestać."

"Eksperyment Milgrama ukazuje, że prawdziwym winowajcą ukazanego zachowania badanych jest cechująca ludzi niezdolność do przeciwstawienia się żądaniom autorytetu oraz uleganiu im w wyniku nacisku. Milgram swoim eksperymentem pokazał efekt ślepego posłuszeństwa oraz nadużywania władzy[2].

Eksperyment przeprowadzono na Uniwersytecie Yale w latach 1961-1962."

#covID1984 #covid #who #opinia


Data dodania: 7/6/2021, 9:32:55 AM
Autor: sol_ziemi

Światowa Organizacja Kompromitacji.

@LizardKing dziwi się, że "WHO jeszcze jest brane na poważnie. Po tylu aferach i oszustwach z przeszłości ludzie dalej biorą pod uwagę stanowisko tej podejrzanej organizacji."

Mnie też to dziwi. Ale na ludzi działa już sama dumnie brzmiąca nazwa - "Światowa Organizacja Zdrowia" i koniec... Ślepną na jakąkolwiek krytykę, bo przecież jest napisane, że jest to "Organizacja Zdrowia". "Nie umiesz czytać, ty szurze!?".

Na ludzi działa autorytet, szczegolnje w białym fartuchu, dlatego reklamy medyczne są pełne aktorów przebranych lekarzy.

"Eksperyment Milgrama – eksperyment psychologiczny zaprojektowany i przeprowadzony w pierwotnej wersji przez psychologa społecznego Stanleya Milgrama. Eksperyment badał posłuszeństwo wobec autorytetów."

"Wszyscy uczestnicy tych badań pełnili rolę „nauczyciela”, posyłając wstrząsy elektroniczne „uczniowi”, który prosił, by przestać, krzyczał, wierzgał. Tylko w jednym względzie to, co się działo było nieprawdziwe: w rzeczywistości nikt nie otrzymywał żadnych wstrząsów elektrycznych. Błagająca o litość ofiara w rzeczywistości nie była po prostu badanym, lecz wynajętym aktorem tylko udającym ból”

"Eksperyment ten, miał za zadanie ukazać jak wiele cierpienia są w stanie zadać zwyczajni ludzie niewinnej istocie, w momencie kiedy został im wydany taki rozkaz. Co ciekawsze, nie były to osoby o tendencjach sadystycznych, a zwyczajni ludzie w różnym wieku i różnym wykształceniu. Bardzo przerażającym jest to, iż prawie żadna osoba spośród badanych (badaniem było objęte 40 osób), którzy byli w roli „nauczyciela” nie wycofała się, mimo tego, że „uczeń” błagał, żeby przestać."

"Eksperyment Milgrama ukazuje, że prawdziwym winowajcą ukazanego zachowania badanych jest cechująca ludzi niezdolność do przeciwstawienia się żądaniom autorytetu oraz uleganiu im w wyniku nacisku. Milgram swoim eksperymentem pokazał efekt ślepego posłuszeństwa oraz nadużywania władzy[2].

Eksperyment przeprowadzono na Uniwersytecie Yale w latach 1961-1962."

#covID1984 #covid #who #opinia