Szyfrogram nr 3398. Plan Niemiec na Polskę po transformacji ustrojowej!

Zobacz: https://lurker.land/post/kGj3-z1FU
Data dodania: 6/15/2022, 10:07:01 PM
Autor: malcolm

#uszi #niemcy #polska #uszi

Niemcy miały celowo grać na podziały i chaos na scenie politycznej.
https://youtu.be/WfBvaXpCeWE


Komentarze:

Data dodania: 6/15/2022, 10:07:01 PM
Autor: malcolm

#uszi #niemcy #polska #uszi

Niemcy miały celowo grać na podziały i chaos na scenie politycznej.
https://youtu.be/WfBvaXpCeWE


Data dodania: 6/15/2022, 10:07:01 PM
Autor: malcolm

#uszi #niemcy #polska #uszi

Niemcy miały celowo grać na podziały i chaos na scenie politycznej.
https://youtu.be/WfBvaXpCeWE


Data dodania: 6/15/2022, 10:07:01 PM
Autor: malcolm

#uszi #niemcy #polska #uszi

Niemcy miały celowo grać na podziały i chaos na scenie politycznej.
https://youtu.be/WfBvaXpCeWE


Data dodania: 6/15/2022, 10:07:01 PM
Autor: malcolm

#uszi #niemcy #polska #uszi

Niemcy miały celowo grać na podziały i chaos na scenie politycznej.
https://youtu.be/WfBvaXpCeWE