Zobacz: https://lurker.land/post/k7Ki3CiOE
Data dodania: 12/28/2021, 1:32:10 PM
Autor: twojstarytokorniszon

Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie

#energetyka #gaz #surowce #rabini


Komentarze:

Data dodania: 12/28/2021, 1:32:10 PM
Autor: twojstarytokorniszon

Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie

#energetyka #gaz #surowce #rabini