Z Wołynia do komory gazowej. Przejmujące wspomnienia Wiesławy Farbiszewskiej, która cudem uniknęła śmierci

Zobacz: https://lurker.land/post/i6_PlCfDr
Data dodania: 2/4/2022, 8:11:48 PM
Autor: malcolm

#wolyn #rzeżwołyńska #banderowcy #upa #polakozerstwo #ludobojstwo

W roku 1943 pani Wiesława Farbiszewska (z domu Mickiewiczów) z wołyńskich Załawiszczy miała 15 lat. Wtedy to na jej oczach zaczął rozgrywać się dramat, który jej i całej polskiej ludności zgotowali ukraińscy ludobójcy zwani banderowcami. – Nikomu przed wojną do głowy nie przychodziło, że trzeba będzie ukrywać się przed sąsiadami – wspomina świadek rzezi wołyńskiej.

https://wprawo.pl/z-wolynia-do-komory-gazowej-przejmujace-wspomnienia-p-wieslawy-farbiszewskiej-ktora-cudem-uniknela-smierci-wideo/


Komentarze:

Brak komentarzy