Unijny system handlu emisjami (EU ETS) a bezpieczeństwo energetyczne Polski - Leszek Sykulski

Zobacz: https://lurker.land/post/i3PeV0Vbs
Data dodania: 10/13/2021, 9:57:19 PM
Autor: alter0

https://youtu.be/AiI_givhzDY

#geopolityka #geostrategia #polska #ue #fitfor55


Komentarze:

Brak komentarzy