Małpia ospa w 27 krajach poza Afryką. Najczęściej wśród homoseksualistów. A w Polsce?

Zobacz: https://lurker.land/post/hcnNRROve
Data dodania: 6/5/2022, 6:25:04 PM
Autor: malcolm

#pandemia #homoseksualizm #lgbt #malpiaospa
Większość zgłoszonych do tej pory przypadków zachorowań w krajach poza Afryką dotyczyła mężczyzn utrzymujących kontakty homoseksualne. Może to mieć związek ze sposobami przenoszenia choroby, które ułatwiają takie praktyki.

Pomiędzy 29 maja i 2 czerwca odnotowano wzrost liczby infekcji w skali całego świata (w państwach poza Afryką) z 257 do 780, a zatem aż o 203 proc.

WHO podaje stan na 2 czerwca. Najwięcej zakażeń wirusem małpiej ospy zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (207), Hiszpanii (156), Portugalii (138), Kanadzie (58) i Niemczech (57).
W Polsce brak przypadków.

https://nczas.com/2022/06/05/malpia-ospa-w-27-krajach-poza-afryka-najczesciej-wsrod-homoseksualistow-a-w-polsce/


Komentarze:

Data dodania: 6/5/2022, 6:25:04 PM
Autor: malcolm

#pandemia #homoseksualizm #lgbt #malpiaospa
Większość zgłoszonych do tej pory przypadków zachorowań w krajach poza Afryką dotyczyła mężczyzn utrzymujących kontakty homoseksualne. Może to mieć związek ze sposobami przenoszenia choroby, które ułatwiają takie praktyki.

Pomiędzy 29 maja i 2 czerwca odnotowano wzrost liczby infekcji w skali całego świata (w państwach poza Afryką) z 257 do 780, a zatem aż o 203 proc.

WHO podaje stan na 2 czerwca. Najwięcej zakażeń wirusem małpiej ospy zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (207), Hiszpanii (156), Portugalii (138), Kanadzie (58) i Niemczech (57).
W Polsce brak przypadków.

https://nczas.com/2022/06/05/malpia-ospa-w-27-krajach-poza-afryka-najczesciej-wsrod-homoseksualistow-a-w-polsce/


Data dodania: 6/5/2022, 6:25:04 PM
Autor: malcolm

#pandemia #homoseksualizm #lgbt #malpiaospa
Większość zgłoszonych do tej pory przypadków zachorowań w krajach poza Afryką dotyczyła mężczyzn utrzymujących kontakty homoseksualne. Może to mieć związek ze sposobami przenoszenia choroby, które ułatwiają takie praktyki.

Pomiędzy 29 maja i 2 czerwca odnotowano wzrost liczby infekcji w skali całego świata (w państwach poza Afryką) z 257 do 780, a zatem aż o 203 proc.

WHO podaje stan na 2 czerwca. Najwięcej zakażeń wirusem małpiej ospy zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (207), Hiszpanii (156), Portugalii (138), Kanadzie (58) i Niemczech (57).
W Polsce brak przypadków.

https://nczas.com/2022/06/05/malpia-ospa-w-27-krajach-poza-afryka-najczesciej-wsrod-homoseksualistow-a-w-polsce/


Data dodania: 6/5/2022, 6:25:04 PM
Autor: malcolm

#pandemia #homoseksualizm #lgbt #malpiaospa
Większość zgłoszonych do tej pory przypadków zachorowań w krajach poza Afryką dotyczyła mężczyzn utrzymujących kontakty homoseksualne. Może to mieć związek ze sposobami przenoszenia choroby, które ułatwiają takie praktyki.

Pomiędzy 29 maja i 2 czerwca odnotowano wzrost liczby infekcji w skali całego świata (w państwach poza Afryką) z 257 do 780, a zatem aż o 203 proc.

WHO podaje stan na 2 czerwca. Najwięcej zakażeń wirusem małpiej ospy zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (207), Hiszpanii (156), Portugalii (138), Kanadzie (58) i Niemczech (57).
W Polsce brak przypadków.

https://nczas.com/2022/06/05/malpia-ospa-w-27-krajach-poza-afryka-najczesciej-wsrod-homoseksualistow-a-w-polsce/


Data dodania: 6/5/2022, 6:25:04 PM
Autor: malcolm

#pandemia #homoseksualizm #lgbt #malpiaospa
Większość zgłoszonych do tej pory przypadków zachorowań w krajach poza Afryką dotyczyła mężczyzn utrzymujących kontakty homoseksualne. Może to mieć związek ze sposobami przenoszenia choroby, które ułatwiają takie praktyki.

Pomiędzy 29 maja i 2 czerwca odnotowano wzrost liczby infekcji w skali całego świata (w państwach poza Afryką) z 257 do 780, a zatem aż o 203 proc.

WHO podaje stan na 2 czerwca. Najwięcej zakażeń wirusem małpiej ospy zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (207), Hiszpanii (156), Portugalii (138), Kanadzie (58) i Niemczech (57).
W Polsce brak przypadków.

https://nczas.com/2022/06/05/malpia-ospa-w-27-krajach-poza-afryka-najczesciej-wsrod-homoseksualistow-a-w-polsce/