Zobacz: https://lurker.land/post/f8yfa7KYK
Data dodania: 5/5/2022, 11:41:18 PM
Autor: malcolm

#azov #Ajdar #Tornado
Wszyscy mówią o zbrodniach na cywilach batalionu Azov a co z innymi jak Ajdar czy Tornado ?


Komentarze:

Data dodania: 5/5/2022, 11:41:18 PM
Autor: malcolm

#azov #Ajdar #Tornado
Wszyscy mówią o zbrodniach na cywilach batalionu Azov a co z innymi jak Ajdar czy Tornado ?


Data dodania: 5/5/2022, 11:41:18 PM
Autor: malcolm

#azov #Ajdar #Tornado
Wszyscy mówią o zbrodniach na cywilach batalionu Azov a co z innymi jak Ajdar czy Tornado ?


Data dodania: 5/5/2022, 11:41:18 PM
Autor: malcolm

#azov #Ajdar #Tornado
Wszyscy mówią o zbrodniach na cywilach batalionu Azov a co z innymi jak Ajdar czy Tornado ?


Data dodania: 5/5/2022, 11:41:18 PM
Autor: malcolm

#azov #Ajdar #Tornado
Wszyscy mówią o zbrodniach na cywilach batalionu Azov a co z innymi jak Ajdar czy Tornado ?


Data dodania: 5/5/2022, 11:41:18 PM
Autor: malcolm

#azov #Ajdar #Tornado
Wszyscy mówią o zbrodniach na cywilach batalionu Azov a co z innymi jak Ajdar czy Tornado ?