Zobacz: https://lurker.land/post/ePfsz2yu6
Data dodania: 7/31/2021, 12:15:06 PM
Autor: felix_felicis

#kartkazkalendarza
31 lipca 1853 roku, podczas nocnej operacji we lwowskim szpitalu na Łyczakowie po raz pierwszy publicznie zastosowano lampę naftową projektu Ignacego Łukasiewicza. Lampę, w której nafta mogła się bezpiecznie palić wykonał blacharz lwowski Adam Bratkowski.
Datę 31 lipca 1853 roku uważa się za datę powstania polskiego przemysłu naftowego, a także pierwszą na świecie „transakcję naftową”- tego dnia szpital zakupił od Mikolascha, Łukasiewicza i Zeha 500 kilogramów nafty.

#historia #polska #technika #nauka


Komentarze:

Brak komentarzy