Zobacz: https://lurker.land/post/cinlDw7oM
Data dodania: 5/11/2022, 8:36:45 AM
Autor: pszczelarz

Parafrazując:

"Dla światowego systemu żywienia oraz walki z drożyzną i głodem ogromnym problemem jest to, że prawie 25 milinów ton zboża utknęło na Ukrainie i nie da się go wyeksportować z powodu blokad i braku infrastruktury oraz utraty dostępu do transportu morskiego…

Bardzo pomogłoby światu, gdyby umożliwić eksport tych ogromnych ilości zboża."

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/

#glod #zboze #ukraina #wojna


Komentarze:

Data dodania: 5/11/2022, 8:36:45 AM
Autor: pszczelarz

Parafrazując:

"Dla światowego systemu żywienia oraz walki z drożyzną i głodem ogromnym problemem jest to, że prawie 25 milinów ton zboża utknęło na Ukrainie i nie da się go wyeksportować z powodu blokad i braku infrastruktury oraz utraty dostępu do transportu morskiego…

Bardzo pomogłoby światu, gdyby umożliwić eksport tych ogromnych ilości zboża."

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/

#glod #zboze #ukraina #wojna


Data dodania: 5/11/2022, 8:36:45 AM
Autor: pszczelarz

Parafrazując:

"Dla światowego systemu żywienia oraz walki z drożyzną i głodem ogromnym problemem jest to, że prawie 25 milinów ton zboża utknęło na Ukrainie i nie da się go wyeksportować z powodu blokad i braku infrastruktury oraz utraty dostępu do transportu morskiego…

Bardzo pomogłoby światu, gdyby umożliwić eksport tych ogromnych ilości zboża."

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/

#glod #zboze #ukraina #wojna


Data dodania: 5/11/2022, 8:36:45 AM
Autor: pszczelarz

Parafrazując:

"Dla światowego systemu żywienia oraz walki z drożyzną i głodem ogromnym problemem jest to, że prawie 25 milinów ton zboża utknęło na Ukrainie i nie da się go wyeksportować z powodu blokad i braku infrastruktury oraz utraty dostępu do transportu morskiego…

Bardzo pomogłoby światu, gdyby umożliwić eksport tych ogromnych ilości zboża."

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/

#glod #zboze #ukraina #wojna


Data dodania: 5/11/2022, 8:36:45 AM
Autor: pszczelarz

Parafrazując:

"Dla światowego systemu żywienia oraz walki z drożyzną i głodem ogromnym problemem jest to, że prawie 25 milinów ton zboża utknęło na Ukrainie i nie da się go wyeksportować z powodu blokad i braku infrastruktury oraz utraty dostępu do transportu morskiego…

Bardzo pomogłoby światu, gdyby umożliwić eksport tych ogromnych ilości zboża."

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/

#glod #zboze #ukraina #wojna


Data dodania: 5/11/2022, 8:36:45 AM
Autor: pszczelarz

Parafrazując:

"Dla światowego systemu żywienia oraz walki z drożyzną i głodem ogromnym problemem jest to, że prawie 25 milinów ton zboża utknęło na Ukrainie i nie da się go wyeksportować z powodu blokad i braku infrastruktury oraz utraty dostępu do transportu morskiego…

Bardzo pomogłoby światu, gdyby umożliwić eksport tych ogromnych ilości zboża."

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/

#glod #zboze #ukraina #wojna


Data dodania: 5/11/2022, 8:36:45 AM
Autor: pszczelarz

Parafrazując:

"Dla światowego systemu żywienia oraz walki z drożyzną i głodem ogromnym problemem jest to, że prawie 25 milinów ton zboża utknęło na Ukrainie i nie da się go wyeksportować z powodu blokad i braku infrastruktury oraz utraty dostępu do transportu morskiego…

Bardzo pomogłoby światu, gdyby umożliwić eksport tych ogromnych ilości zboża."

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/

#glod #zboze #ukraina #wojna


Data dodania: 5/11/2022, 8:36:45 AM
Autor: pszczelarz

Parafrazując:

"Dla światowego systemu żywienia oraz walki z drożyzną i głodem ogromnym problemem jest to, że prawie 25 milinów ton zboża utknęło na Ukrainie i nie da się go wyeksportować z powodu blokad i braku infrastruktury oraz utraty dostępu do transportu morskiego…

Bardzo pomogłoby światu, gdyby umożliwić eksport tych ogromnych ilości zboża."

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/

#glod #zboze #ukraina #wojna


Data dodania: 5/11/2022, 8:36:45 AM
Autor: pszczelarz

Parafrazując:

"Dla światowego systemu żywienia oraz walki z drożyzną i głodem ogromnym problemem jest to, że prawie 25 milinów ton zboża utknęło na Ukrainie i nie da się go wyeksportować z powodu blokad i braku infrastruktury oraz utraty dostępu do transportu morskiego…

Bardzo pomogłoby światu, gdyby umożliwić eksport tych ogromnych ilości zboża."

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/

#glod #zboze #ukraina #wojna