Persona Deformata (Jak szatan się do Ciebie dobiera?)

Zobacz: https://lurker.land/post/c25zngNDH
Data dodania: 3/21/2021, 8:58:36 PM
Autor: dlabeki

#szatan #katolicyzm
https://youtu.be/4s1-XXTyBEY


Komentarze:

Brak komentarzy