Zobacz: https://lurker.land/post/_zy7Br0r7
Data dodania: 7/18/2022, 2:01:16 PM
Autor: jarema1987

Przeczytałem poniższy fragment Pisma Św. i od razu na myśl przyszedł mi cały nowoczesny świat i nauka lub anty-nauka, która zaczyna mówić, że płci jest dużo dużo więcej (przynajmniej według naukowców związanych lub opłacanych przez ludzi promujących styl życia LGBT i pomysły z nimi związane). Jest też taki trend, że źle patrzymy na rodziny wielodzietne, mamy je za patologie a rodziców za mało odpowiedzialnych. Także i to, że teraz zwierzęta stają się dużo ważniejsze od człowieka dla niektórych ludzi i to wszystko jest bardzo promowane. (oczywiście osoba wierząca musi szanować każde stworzenie).
Jako, że szatan jest małpą Boga i chciałby wszystko co On zamyślił zrobić na odwrót, tak już dla mnie jest oczywiste od kogo się to wszystko się wywodzi.
Także bardziej niż na nowinkach nowoczesnego świat, który szybko się zmienia i jego nowinki też oraz różnej maści pseudonaukowców wole opierać się we wszystkim na Panu Bogu. I rozumowo i logicznie z niezachwianą wiarą w Boga jedynego oceniać świat i jego pomysły. Brać to co dobre a odrzucać to co złe, sprzeczne i niespójne.

Pan Bóg wszystko wyjaśnia.

Rdz 1, 26-28

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi

#wiara #nauka #przemyslenia #pismoswiete


Komentarze:

Data dodania: 7/18/2022, 2:01:16 PM
Autor: jarema1987

Przeczytałem poniższy fragment Pisma Św. i od razu na myśl przyszedł mi cały nowoczesny świat i nauka lub anty-nauka, która zaczyna mówić, że płci jest dużo dużo więcej (przynajmniej według naukowców związanych lub opłacanych przez ludzi promujących styl życia LGBT i pomysły z nimi związane). Jest też taki trend, że źle patrzymy na rodziny wielodzietne, mamy je za patologie a rodziców za mało odpowiedzialnych. Także i to, że teraz zwierzęta stają się dużo ważniejsze od człowieka dla niektórych ludzi i to wszystko jest bardzo promowane. (oczywiście osoba wierząca musi szanować każde stworzenie).
Jako, że szatan jest małpą Boga i chciałby wszystko co On zamyślił zrobić na odwrót, tak już dla mnie jest oczywiste od kogo się to wszystko się wywodzi.
Także bardziej niż na nowinkach nowoczesnego świat, który szybko się zmienia i jego nowinki też oraz różnej maści pseudonaukowców wole opierać się we wszystkim na Panu Bogu. I rozumowo i logicznie z niezachwianą wiarą w Boga jedynego oceniać świat i jego pomysły. Brać to co dobre a odrzucać to co złe, sprzeczne i niespójne.

Pan Bóg wszystko wyjaśnia.

Rdz 1, 26-28

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi

#wiara #nauka #przemyslenia #pismoswiete


Data dodania: 7/18/2022, 2:01:16 PM
Autor: jarema1987

Przeczytałem poniższy fragment Pisma Św. i od razu na myśl przyszedł mi cały nowoczesny świat i nauka lub anty-nauka, która zaczyna mówić, że płci jest dużo dużo więcej (przynajmniej według naukowców związanych lub opłacanych przez ludzi promujących styl życia LGBT i pomysły z nimi związane). Jest też taki trend, że źle patrzymy na rodziny wielodzietne, mamy je za patologie a rodziców za mało odpowiedzialnych. Także i to, że teraz zwierzęta stają się dużo ważniejsze od człowieka dla niektórych ludzi i to wszystko jest bardzo promowane. (oczywiście osoba wierząca musi szanować każde stworzenie).
Jako, że szatan jest małpą Boga i chciałby wszystko co On zamyślił zrobić na odwrót, tak już dla mnie jest oczywiste od kogo się to wszystko się wywodzi.
Także bardziej niż na nowinkach nowoczesnego świat, który szybko się zmienia i jego nowinki też oraz różnej maści pseudonaukowców wole opierać się we wszystkim na Panu Bogu. I rozumowo i logicznie z niezachwianą wiarą w Boga jedynego oceniać świat i jego pomysły. Brać to co dobre a odrzucać to co złe, sprzeczne i niespójne.

Pan Bóg wszystko wyjaśnia.

Rdz 1, 26-28

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi

#wiara #nauka #przemyslenia #pismoswiete


Data dodania: 7/18/2022, 2:01:16 PM
Autor: jarema1987

Przeczytałem poniższy fragment Pisma Św. i od razu na myśl przyszedł mi cały nowoczesny świat i nauka lub anty-nauka, która zaczyna mówić, że płci jest dużo dużo więcej (przynajmniej według naukowców związanych lub opłacanych przez ludzi promujących styl życia LGBT i pomysły z nimi związane). Jest też taki trend, że źle patrzymy na rodziny wielodzietne, mamy je za patologie a rodziców za mało odpowiedzialnych. Także i to, że teraz zwierzęta stają się dużo ważniejsze od człowieka dla niektórych ludzi i to wszystko jest bardzo promowane. (oczywiście osoba wierząca musi szanować każde stworzenie).
Jako, że szatan jest małpą Boga i chciałby wszystko co On zamyślił zrobić na odwrót, tak już dla mnie jest oczywiste od kogo się to wszystko się wywodzi.
Także bardziej niż na nowinkach nowoczesnego świat, który szybko się zmienia i jego nowinki też oraz różnej maści pseudonaukowców wole opierać się we wszystkim na Panu Bogu. I rozumowo i logicznie z niezachwianą wiarą w Boga jedynego oceniać świat i jego pomysły. Brać to co dobre a odrzucać to co złe, sprzeczne i niespójne.

Pan Bóg wszystko wyjaśnia.

Rdz 1, 26-28

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi

#wiara #nauka #przemyslenia #pismoswiete


Data dodania: 7/18/2022, 2:01:16 PM
Autor: jarema1987

Przeczytałem poniższy fragment Pisma Św. i od razu na myśl przyszedł mi cały nowoczesny świat i nauka lub anty-nauka, która zaczyna mówić, że płci jest dużo dużo więcej (przynajmniej według naukowców związanych lub opłacanych przez ludzi promujących styl życia LGBT i pomysły z nimi związane). Jest też taki trend, że źle patrzymy na rodziny wielodzietne, mamy je za patologie a rodziców za mało odpowiedzialnych. Także i to, że teraz zwierzęta stają się dużo ważniejsze od człowieka dla niektórych ludzi i to wszystko jest bardzo promowane. (oczywiście osoba wierząca musi szanować każde stworzenie).
Jako, że szatan jest małpą Boga i chciałby wszystko co On zamyślił zrobić na odwrót, tak już dla mnie jest oczywiste od kogo się to wszystko się wywodzi.
Także bardziej niż na nowinkach nowoczesnego świat, który szybko się zmienia i jego nowinki też oraz różnej maści pseudonaukowców wole opierać się we wszystkim na Panu Bogu. I rozumowo i logicznie z niezachwianą wiarą w Boga jedynego oceniać świat i jego pomysły. Brać to co dobre a odrzucać to co złe, sprzeczne i niespójne.

Pan Bóg wszystko wyjaśnia.

Rdz 1, 26-28

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi

#wiara #nauka #przemyslenia #pismoswiete


Data dodania: 7/18/2022, 2:01:16 PM
Autor: jarema1987

Przeczytałem poniższy fragment Pisma Św. i od razu na myśl przyszedł mi cały nowoczesny świat i nauka lub anty-nauka, która zaczyna mówić, że płci jest dużo dużo więcej (przynajmniej według naukowców związanych lub opłacanych przez ludzi promujących styl życia LGBT i pomysły z nimi związane). Jest też taki trend, że źle patrzymy na rodziny wielodzietne, mamy je za patologie a rodziców za mało odpowiedzialnych. Także i to, że teraz zwierzęta stają się dużo ważniejsze od człowieka dla niektórych ludzi i to wszystko jest bardzo promowane. (oczywiście osoba wierząca musi szanować każde stworzenie).
Jako, że szatan jest małpą Boga i chciałby wszystko co On zamyślił zrobić na odwrót, tak już dla mnie jest oczywiste od kogo się to wszystko się wywodzi.
Także bardziej niż na nowinkach nowoczesnego świat, który szybko się zmienia i jego nowinki też oraz różnej maści pseudonaukowców wole opierać się we wszystkim na Panu Bogu. I rozumowo i logicznie z niezachwianą wiarą w Boga jedynego oceniać świat i jego pomysły. Brać to co dobre a odrzucać to co złe, sprzeczne i niespójne.

Pan Bóg wszystko wyjaśnia.

Rdz 1, 26-28

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi

#wiara #nauka #przemyslenia #pismoswiete


Data dodania: 7/18/2022, 2:01:16 PM
Autor: jarema1987

Przeczytałem poniższy fragment Pisma Św. i od razu na myśl przyszedł mi cały nowoczesny świat i nauka lub anty-nauka, która zaczyna mówić, że płci jest dużo dużo więcej (przynajmniej według naukowców związanych lub opłacanych przez ludzi promujących styl życia LGBT i pomysły z nimi związane). Jest też taki trend, że źle patrzymy na rodziny wielodzietne, mamy je za patologie a rodziców za mało odpowiedzialnych. Także i to, że teraz zwierzęta stają się dużo ważniejsze od człowieka dla niektórych ludzi i to wszystko jest bardzo promowane. (oczywiście osoba wierząca musi szanować każde stworzenie).
Jako, że szatan jest małpą Boga i chciałby wszystko co On zamyślił zrobić na odwrót, tak już dla mnie jest oczywiste od kogo się to wszystko się wywodzi.
Także bardziej niż na nowinkach nowoczesnego świat, który szybko się zmienia i jego nowinki też oraz różnej maści pseudonaukowców wole opierać się we wszystkim na Panu Bogu. I rozumowo i logicznie z niezachwianą wiarą w Boga jedynego oceniać świat i jego pomysły. Brać to co dobre a odrzucać to co złe, sprzeczne i niespójne.

Pan Bóg wszystko wyjaśnia.

Rdz 1, 26-28

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi

#wiara #nauka #przemyslenia #pismoswiete


Data dodania: 7/18/2022, 2:01:16 PM
Autor: jarema1987

Przeczytałem poniższy fragment Pisma Św. i od razu na myśl przyszedł mi cały nowoczesny świat i nauka lub anty-nauka, która zaczyna mówić, że płci jest dużo dużo więcej (przynajmniej według naukowców związanych lub opłacanych przez ludzi promujących styl życia LGBT i pomysły z nimi związane). Jest też taki trend, że źle patrzymy na rodziny wielodzietne, mamy je za patologie a rodziców za mało odpowiedzialnych. Także i to, że teraz zwierzęta stają się dużo ważniejsze od człowieka dla niektórych ludzi i to wszystko jest bardzo promowane. (oczywiście osoba wierząca musi szanować każde stworzenie).
Jako, że szatan jest małpą Boga i chciałby wszystko co On zamyślił zrobić na odwrót, tak już dla mnie jest oczywiste od kogo się to wszystko się wywodzi.
Także bardziej niż na nowinkach nowoczesnego świat, który szybko się zmienia i jego nowinki też oraz różnej maści pseudonaukowców wole opierać się we wszystkim na Panu Bogu. I rozumowo i logicznie z niezachwianą wiarą w Boga jedynego oceniać świat i jego pomysły. Brać to co dobre a odrzucać to co złe, sprzeczne i niespójne.

Pan Bóg wszystko wyjaśnia.

Rdz 1, 26-28

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi

#wiara #nauka #przemyslenia #pismoswiete


Data dodania: 7/18/2022, 2:01:16 PM
Autor: jarema1987

Przeczytałem poniższy fragment Pisma Św. i od razu na myśl przyszedł mi cały nowoczesny świat i nauka lub anty-nauka, która zaczyna mówić, że płci jest dużo dużo więcej (przynajmniej według naukowców związanych lub opłacanych przez ludzi promujących styl życia LGBT i pomysły z nimi związane). Jest też taki trend, że źle patrzymy na rodziny wielodzietne, mamy je za patologie a rodziców za mało odpowiedzialnych. Także i to, że teraz zwierzęta stają się dużo ważniejsze od człowieka dla niektórych ludzi i to wszystko jest bardzo promowane. (oczywiście osoba wierząca musi szanować każde stworzenie).
Jako, że szatan jest małpą Boga i chciałby wszystko co On zamyślił zrobić na odwrót, tak już dla mnie jest oczywiste od kogo się to wszystko się wywodzi.
Także bardziej niż na nowinkach nowoczesnego świat, który szybko się zmienia i jego nowinki też oraz różnej maści pseudonaukowców wole opierać się we wszystkim na Panu Bogu. I rozumowo i logicznie z niezachwianą wiarą w Boga jedynego oceniać świat i jego pomysły. Brać to co dobre a odrzucać to co złe, sprzeczne i niespójne.

Pan Bóg wszystko wyjaśnia.

Rdz 1, 26-28

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi

#wiara #nauka #przemyslenia #pismoswiete