Zobacz: https://lurker.land/post/ZB9e_4Bxb
Data dodania: 1/7/2022, 5:18:38 PM
Autor: dyrygent

#ciekawostki #matematyka #edukacja
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1479311939679375361/pu/vid/320x568/kAj8FkXnmNwxBa0i.mp4?tag=12


Komentarze:

Data dodania: 1/7/2022, 5:18:38 PM
Autor: dyrygent

#ciekawostki #matematyka #edukacja
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1479311939679375361/pu/vid/320x568/kAj8FkXnmNwxBa0i.mp4?tag=12


Data dodania: 1/7/2022, 5:18:38 PM
Autor: dyrygent

#ciekawostki #matematyka #edukacja
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1479311939679375361/pu/vid/320x568/kAj8FkXnmNwxBa0i.mp4?tag=12


Data dodania: 1/7/2022, 5:18:38 PM
Autor: dyrygent

#ciekawostki #matematyka #edukacja
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1479311939679375361/pu/vid/320x568/kAj8FkXnmNwxBa0i.mp4?tag=12