Zobacz: https://lurker.land/post/Z8a6Ikf5i
Data dodania: 6/12/2022, 5:52:15 PM
Autor: jfe

"Obroża Wedlock" z 1991 roku. Ciekawi film opowiadający o czasach przyszłych, gdzie w pewnym więziennym eksperymencie osadzeni mają nałożoną na szyi obrożę, która wybucha po przekroczeniu granicy całego zakładu. Więźniowie dobierani są w pary, oczywiście nikt nie wie, kto jest jego "obrożowym kolegą", chodzi o to, że każdy się nawzajem kontroluje, ponieważ jeśli kolega z pary spróbuje zwiać, to zarówno jemu, jak i drugiemu więźniowi wybucha głowa.
Aha, dodatkowo codziennie każdemu osadzonemu przysługują 3 godziny korzystania z prostytutek, aby ich wypłukać z testosteronu.
https://www.youtube.com/watch?v=vVYXUNphu7Q
#film #ogladajzlurkiem


Komentarze:

Data dodania: 6/12/2022, 5:52:15 PM
Autor: jfe

"Obroża Wedlock" z 1991 roku. Ciekawi film opowiadający o czasach przyszłych, gdzie w pewnym więziennym eksperymencie osadzeni mają nałożoną na szyi obrożę, która wybucha po przekroczeniu granicy całego zakładu. Więźniowie dobierani są w pary, oczywiście nikt nie wie, kto jest jego "obrożowym kolegą", chodzi o to, że każdy się nawzajem kontroluje, ponieważ jeśli kolega z pary spróbuje zwiać, to zarówno jemu, jak i drugiemu więźniowi wybucha głowa.
Aha, dodatkowo codziennie każdemu osadzonemu przysługują 3 godziny korzystania z prostytutek, aby ich wypłukać z testosteronu.
https://www.youtube.com/watch?v=vVYXUNphu7Q
#film #ogladajzlurkiem


Data dodania: 6/12/2022, 5:52:15 PM
Autor: jfe

"Obroża Wedlock" z 1991 roku. Ciekawi film opowiadający o czasach przyszłych, gdzie w pewnym więziennym eksperymencie osadzeni mają nałożoną na szyi obrożę, która wybucha po przekroczeniu granicy całego zakładu. Więźniowie dobierani są w pary, oczywiście nikt nie wie, kto jest jego "obrożowym kolegą", chodzi o to, że każdy się nawzajem kontroluje, ponieważ jeśli kolega z pary spróbuje zwiać, to zarówno jemu, jak i drugiemu więźniowi wybucha głowa.
Aha, dodatkowo codziennie każdemu osadzonemu przysługują 3 godziny korzystania z prostytutek, aby ich wypłukać z testosteronu.
https://www.youtube.com/watch?v=vVYXUNphu7Q
#film #ogladajzlurkiem


Data dodania: 6/12/2022, 5:52:15 PM
Autor: jfe

"Obroża Wedlock" z 1991 roku. Ciekawi film opowiadający o czasach przyszłych, gdzie w pewnym więziennym eksperymencie osadzeni mają nałożoną na szyi obrożę, która wybucha po przekroczeniu granicy całego zakładu. Więźniowie dobierani są w pary, oczywiście nikt nie wie, kto jest jego "obrożowym kolegą", chodzi o to, że każdy się nawzajem kontroluje, ponieważ jeśli kolega z pary spróbuje zwiać, to zarówno jemu, jak i drugiemu więźniowi wybucha głowa.
Aha, dodatkowo codziennie każdemu osadzonemu przysługują 3 godziny korzystania z prostytutek, aby ich wypłukać z testosteronu.
https://www.youtube.com/watch?v=vVYXUNphu7Q
#film #ogladajzlurkiem


Data dodania: 6/12/2022, 5:52:15 PM
Autor: jfe

"Obroża Wedlock" z 1991 roku. Ciekawi film opowiadający o czasach przyszłych, gdzie w pewnym więziennym eksperymencie osadzeni mają nałożoną na szyi obrożę, która wybucha po przekroczeniu granicy całego zakładu. Więźniowie dobierani są w pary, oczywiście nikt nie wie, kto jest jego "obrożowym kolegą", chodzi o to, że każdy się nawzajem kontroluje, ponieważ jeśli kolega z pary spróbuje zwiać, to zarówno jemu, jak i drugiemu więźniowi wybucha głowa.
Aha, dodatkowo codziennie każdemu osadzonemu przysługują 3 godziny korzystania z prostytutek, aby ich wypłukać z testosteronu.
https://www.youtube.com/watch?v=vVYXUNphu7Q
#film #ogladajzlurkiem