Ocena ochrony przed ponownym zakażeniem SARS-CoV-2 wśród 4 milionów osób poddanych badaniu PCR w Danii w 2020 r.: populacyjne badanie obserwacyjne. Po przechorowaniu civida masz 1% szansy na powtórkę. (Czy warto się szczepić dla tego 1%?)

Zobacz: https://lurker.land/post/YTbQ11LUu
Data dodania: 3/28/2021, 5:10:13 PM
Autor: yfu

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00575-4/fulltext

#thelancet #medycyna #badania #ststystyka #covid19 #pandemia #czaspatriotow #praktycznyspisek


Komentarze:

Brak komentarzy