Zobacz: https://lurker.land/post/WqQrBhdo4
Data dodania: 10/11/2021, 9:10:40 PM
Autor: wgs

TNĄ DRZEWA W REZERWACIE !!!

Renaturyzacja – czyli wycinanie i sadzenie drzew w rezerwacie częściowym, objętym ochroną czynną.
Celem jest zachowanie, mojego ulubionego, grądu subkontynentalnego wraz z rzadką, chronioną i zagrożoną roślinnością.

Problemów było kilka:
- Skład drzewostanu (uśredniony) Sosna 35%, Świerk 35%, Dąb, Lipa, Grab, Buk – łącznie 30%,
- Duży udział świerka, powodujący zubożenie runa i zwiększający udział gatunków kwasolubnych.
- Powodująca nadmierne ocienienie roślin światłolubnych obecność Buka.
- Spowodowany nadmiernym rozluźnieniem drzewostanu spory udział leszczyny.
- Słabe odnowienia naturalne gatunków właściwych.
- Uszkodzenia drzewostanu przez bobry.

Wieloetapowe prace polegają, w zależności od biochory w drzewostanie, na:
- Stopniowym, aż do eliminacji, usuwaniu Świerka i jego odnowień naturalnych.
- Stopniowym usuwaniu podsadzeń Buka.
- Ochronie odnowień naturalnych i sadzeniu gatunków właściwych.
- Zabezpieczeniu przed bobrami i inną zwierzyną młodego pokolenia.
- Uzupełnianiu miejsc po drzewach uszkodzonych przez bobry.
- Redukcji nadmiernego zwarcia leszczyny.
- Przerzedzaniu krzewów.
- Osłanianiu drzew przed bobrami siatką.

Finałem, w zależności od miejsca, będzie następujący skład drzewostanu:
Dąb 30-70%, Lipa 30-50%, Grab 30-50%, Klon 10%, Brzoza, Jarząb brekinia 5%. Sosna do 30% - tylko osobniki stare, które obecnie mają od 170 do 200 lat.

Za kilka pokoleń będzie na co popatrzeć
#przyroda #las


Komentarze:

Data dodania: 10/11/2021, 9:10:40 PM
Autor: wgs

TNĄ DRZEWA W REZERWACIE !!!

Renaturyzacja – czyli wycinanie i sadzenie drzew w rezerwacie częściowym, objętym ochroną czynną.
Celem jest zachowanie, mojego ulubionego, grądu subkontynentalnego wraz z rzadką, chronioną i zagrożoną roślinnością.

Problemów było kilka:
- Skład drzewostanu (uśredniony) Sosna 35%, Świerk 35%, Dąb, Lipa, Grab, Buk – łącznie 30%,
- Duży udział świerka, powodujący zubożenie runa i zwiększający udział gatunków kwasolubnych.
- Powodująca nadmierne ocienienie roślin światłolubnych obecność Buka.
- Spowodowany nadmiernym rozluźnieniem drzewostanu spory udział leszczyny.
- Słabe odnowienia naturalne gatunków właściwych.
- Uszkodzenia drzewostanu przez bobry.

Wieloetapowe prace polegają, w zależności od biochory w drzewostanie, na:
- Stopniowym, aż do eliminacji, usuwaniu Świerka i jego odnowień naturalnych.
- Stopniowym usuwaniu podsadzeń Buka.
- Ochronie odnowień naturalnych i sadzeniu gatunków właściwych.
- Zabezpieczeniu przed bobrami i inną zwierzyną młodego pokolenia.
- Uzupełnianiu miejsc po drzewach uszkodzonych przez bobry.
- Redukcji nadmiernego zwarcia leszczyny.
- Przerzedzaniu krzewów.
- Osłanianiu drzew przed bobrami siatką.

Finałem, w zależności od miejsca, będzie następujący skład drzewostanu:
Dąb 30-70%, Lipa 30-50%, Grab 30-50%, Klon 10%, Brzoza, Jarząb brekinia 5%. Sosna do 30% - tylko osobniki stare, które obecnie mają od 170 do 200 lat.

Za kilka pokoleń będzie na co popatrzeć
#przyroda #las


Data dodania: 10/11/2021, 9:10:40 PM
Autor: wgs

TNĄ DRZEWA W REZERWACIE !!!

Renaturyzacja – czyli wycinanie i sadzenie drzew w rezerwacie częściowym, objętym ochroną czynną.
Celem jest zachowanie, mojego ulubionego, grądu subkontynentalnego wraz z rzadką, chronioną i zagrożoną roślinnością.

Problemów było kilka:
- Skład drzewostanu (uśredniony) Sosna 35%, Świerk 35%, Dąb, Lipa, Grab, Buk – łącznie 30%,
- Duży udział świerka, powodujący zubożenie runa i zwiększający udział gatunków kwasolubnych.
- Powodująca nadmierne ocienienie roślin światłolubnych obecność Buka.
- Spowodowany nadmiernym rozluźnieniem drzewostanu spory udział leszczyny.
- Słabe odnowienia naturalne gatunków właściwych.
- Uszkodzenia drzewostanu przez bobry.

Wieloetapowe prace polegają, w zależności od biochory w drzewostanie, na:
- Stopniowym, aż do eliminacji, usuwaniu Świerka i jego odnowień naturalnych.
- Stopniowym usuwaniu podsadzeń Buka.
- Ochronie odnowień naturalnych i sadzeniu gatunków właściwych.
- Zabezpieczeniu przed bobrami i inną zwierzyną młodego pokolenia.
- Uzupełnianiu miejsc po drzewach uszkodzonych przez bobry.
- Redukcji nadmiernego zwarcia leszczyny.
- Przerzedzaniu krzewów.
- Osłanianiu drzew przed bobrami siatką.

Finałem, w zależności od miejsca, będzie następujący skład drzewostanu:
Dąb 30-70%, Lipa 30-50%, Grab 30-50%, Klon 10%, Brzoza, Jarząb brekinia 5%. Sosna do 30% - tylko osobniki stare, które obecnie mają od 170 do 200 lat.

Za kilka pokoleń będzie na co popatrzeć
#przyroda #las


Data dodania: 10/11/2021, 9:10:40 PM
Autor: wgs

TNĄ DRZEWA W REZERWACIE !!!

Renaturyzacja – czyli wycinanie i sadzenie drzew w rezerwacie częściowym, objętym ochroną czynną.
Celem jest zachowanie, mojego ulubionego, grądu subkontynentalnego wraz z rzadką, chronioną i zagrożoną roślinnością.

Problemów było kilka:
- Skład drzewostanu (uśredniony) Sosna 35%, Świerk 35%, Dąb, Lipa, Grab, Buk – łącznie 30%,
- Duży udział świerka, powodujący zubożenie runa i zwiększający udział gatunków kwasolubnych.
- Powodująca nadmierne ocienienie roślin światłolubnych obecność Buka.
- Spowodowany nadmiernym rozluźnieniem drzewostanu spory udział leszczyny.
- Słabe odnowienia naturalne gatunków właściwych.
- Uszkodzenia drzewostanu przez bobry.

Wieloetapowe prace polegają, w zależności od biochory w drzewostanie, na:
- Stopniowym, aż do eliminacji, usuwaniu Świerka i jego odnowień naturalnych.
- Stopniowym usuwaniu podsadzeń Buka.
- Ochronie odnowień naturalnych i sadzeniu gatunków właściwych.
- Zabezpieczeniu przed bobrami i inną zwierzyną młodego pokolenia.
- Uzupełnianiu miejsc po drzewach uszkodzonych przez bobry.
- Redukcji nadmiernego zwarcia leszczyny.
- Przerzedzaniu krzewów.
- Osłanianiu drzew przed bobrami siatką.

Finałem, w zależności od miejsca, będzie następujący skład drzewostanu:
Dąb 30-70%, Lipa 30-50%, Grab 30-50%, Klon 10%, Brzoza, Jarząb brekinia 5%. Sosna do 30% - tylko osobniki stare, które obecnie mają od 170 do 200 lat.

Za kilka pokoleń będzie na co popatrzeć
#przyroda #las