Zobacz: https://lurker.land/post/VSpO2apVV
Data dodania: 9/20/2021, 4:29:31 PM
Autor: jfe

Adolf Hitler o pojęciu "honoru narodowego"

Narodowy honor nie ma nic wspólnego z obowiązkiem prowadzenia głupiej i nierealnej polityki zagranicznej. Wynikiem złej polityki zagranicznej może być utrata wolności Narodu, a w konsekwencji niewolnictwo. W ucisku nadal można zachować pewien stopień narodowej godności i honoru, ale wtedy nie jest to kwestią wykrzykiwania narodowych fraz, ale wyrazem znoszenia przez Naród swojego losu w stosowny sposób. Nie pozwólmy nikomu na gadki o narodowym honorze w dzisiejszych Niemczech (książka pisana w 1929 roku). Niech nikt nie próbuje przyciągnąć uwagi, jak gdyby swym retorycznym szczekaniem chciał obronić honor ojczyzny. Nie, nie może tego zrobić, ponieważ honor narodowy przepadł. Nie istnieje w żadnej mierze, ponieważ przegraliśmy wojnę, ponieważ Francuzi zajęli Alzację i Lotaryngię, ponieważ Polacy ukradli Górny Śląsk, ponieważ Włosi wzięli Południowy Tyrol. Nie ma już narodowego honoru, gdyż Naród niemiecki, w najtrudniejszym czasie swojej walki o przetrwanie, ujawnił brak charakteru.

Co było większą hańbą dla naszego Narodu: okupacja obszarów Niemiec przez wroga czy tchórzostwo, z jakim nasze przywództwo poddało Rzeszę Niemiecką organizacji złodziei, dezerterów, czarnorynkowych spekulantów i pismaków? Nie pozwólmy nikomu szczebiotać teraz o honorze Niemiec tak długo, jak kłaniają się oni rządom hańby. Nie mają prawa prowadzić polityki zagranicznej w imię narodowego honoru, gdyż cechuje ich najbardziej antynarodowa bezwstydność, jaka kiedykolwiek dotknęła Niemcy.

Sczerze przyznam, że mógłbym skłonić się do ugody z jakimś byłym wrogiem, ale moja nienawiść do zdrajców naszego własnego Narodu pozostających w naszych szeregach - jest i pozostanie nieprzejednana. Tak, ciosy, które zadał nam wróg są bolesne i głęboko dla nas upokarzające, ale krzywda wyrządzona przez ludzi listopadowej zbrodni to prawdziwie haniebny, najpodlejszy występek wszystkich czasów. Pomagam odbudowywać niemiecki honor, stając się doprowadzić do sytuacji, w której pewnego dnia te indywidua będą musiały zostać ukarane.

Fuhrer w tym fragmencie książki "Zweites Buch" rzuca gromami w kierunku polityków weimarskich, którzy najpierw podpisali traktat pokojowy kończący I WŚ, a potem "bezwstydnie" zabrali się za budowanie powojennym Niemiec, chociaż zdaniem wielu weteranów wojennych okryli się piętnem hańby i zdrady.
https://s.ciekawostkihistoryczne.pl/uploads/2017/01/Hitler.jpg
#jfe #fuhrer


Komentarze:

Brak komentarzy