Sędzia Sądu Najwyższego USA: Powinniśmy ponownie rozważyć orzeczenia ws. prawa do antykoncepcji i związków jednopłciowych

Zobacz: https://lurker.land/post/VA_HPCHe3
Data dodania: 6/26/2022, 2:04:17 PM
Autor: jacman

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/s%C4%99dzia-s%C4%85du-najwy%C5%BCszego-usa-powinni%C5%9Bmy-ponownie-rozwa%C5%BCy%C4%87-orzeczenia-ws-prawa-do-antykoncepcji-i-zwi%C4%85zk%C3%B3w-jednop%C5%82ciowych/ar-AAYPRw9

#usa #prawo


Komentarze:

Brak komentarzy