O szkodliwych dla wolności aktach prawnych zdaniem działaczy stopACTA 2

Zobacz: https://lurker.land/post/TlKzKzV3h
Data dodania: 1/25/2021, 9:37:30 PM
Autor: xmar

Grzegorz Jastrzębski: w dużym pośpiechu wprowadzane są regulacje unijne, będące bublami prawnymi

https://wnet.fm/2021/01/25/grzegorz-jastrzebski-w-duzym-pospiechu-wprowadzane-sa-regulacje-unijne-ktore-sa-bublami-prawnymi/

#wnet #wolnoscslowa #acta #polska #uniaeuropejska


Komentarze:

Brak komentarzy