Zobacz: https://lurker.land/post/T645K6Lcg
Data dodania: 12/20/2022, 4:57:13 PM
Autor: puech

#wojsko #wojna #nwo
Szarpanki o poborze do wojska
https://yewtu.be/watch?v=YfLiblfpdg4


Komentarze:

Data dodania: 12/20/2022, 4:57:13 PM
Autor: puech

#wojsko #wojna #nwo
Szarpanki o poborze do wojska
https://yewtu.be/watch?v=YfLiblfpdg4