Artykuł "Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes and microRNAs", preprint.Peter A McCullough i inni

Zobacz: https://lurker.land/post/S6i1L8cYK
Data dodania: 1/24/2022, 5:36:45 PM
Autor: 16g7

https://www.researchgate.net/publication/357994624_Innate_Immune_Suppression_by_SARS-CoV-2_mRNA_Vaccinations_The_role_of_G-quadruplexes_exosomes_and_microRNAs

[…] as we will show, the genetic modifications introduced by the vaccine
are likely the source of these differential responses. In this paper, we present the evidence that vaccination, unlike natural
infection, induces a profound impairment in type I interferon signaling, which has diverse adverse consequences to human
health. We explain the mechanism by which immune cells release into the circulation large quantities of exosomes containing
spike protein along with critical microRNAs that induce a signaling response in recipient cells at distant sites. We also identify
potential profound disturbances in regulatory control of protein synthesis and cancer surveillance. These disturbances are shown
to have a potentially direct causal link to neurodegenerative disease, myocarditis, immune thrombocytopenia, Bell’s palsy, liver
disease, impaired adaptive immunity, increased tumorigenesis, and DNA damage. We show evidence from adverse event reports
in the VAERS database supporting our hypothesis. We believe a comprehensive risk/benefit assessment of the mRNA vaccines
excludes them as positive contributors to public health, even in the context of the Covid-19 pandemic.

Po Polsku:

Jak pokażemy, modyfikacje genetyczne wprowadzone przez szczepionkę
są prawdopodobnie źródłem tych zróżnicowanych odpowiedzi. W tym artykule przedstawiamy dowody na to, że szczepienia, w przeciwieństwie do naturalnych
infekcja, indukuje głębokie upośledzenie sygnalizacji interferonu typu I, co ma różne niekorzystne konsekwencje dla człowieka
zdrowie. Wyjaśniamy mechanizm, dzięki któremu komórki odpornościowe uwalniają do krążenia duże ilości egzosomów zawierających
białko kolce wraz z krytycznymi mikroRNA, które indukują odpowiedź sygnalizacyjną w komórkach biorców w odległych miejscach. Identyfikujemy również
potencjalne głębokie zakłócenia w kontroli regulacyjnej syntezy białek i nadzorze nad rakiem. Te zakłócenia są pokazane
mieć potencjalnie bezpośredni związek przyczynowy z chorobą neurodegeneracyjną, zapaleniem mięśnia sercowego, małopłytkowością immunologiczną, porażeniem Bella, wątrobą
choroba, upośledzona odporność adaptacyjna, zwiększona nowotworzenie i uszkodzenie DNA. Pokazujemy dowody ze zgłoszeń zdarzeń niepożądanych
w bazie danych VAERS potwierdzającej naszą hipotezę. Wierzymy, że kompleksowa ocena ryzyka/korzyści szczepionek mRNA
wyklucza je jako pozytywny wkład w zdrowie publiczne, nawet w kontekście pandemii Covid-19.

Materiał nie jest naturalnie czymś,do czego by się nie przypieprzyły neuropki i inni tacy, problematyczny jest tutaj szczególnie taki Greg Nigh który zajmuje się wyklinaną "naturopatią". Artykuł głównie wykorzystuje tutaj VAERS amerykański (czyli w sumie nic nowego pod względem badaczym nie mamy),ale dość ładnie wskazuje on potencjalne mechanizmy stawiając hipotezę JAKIE MECHANIZMY mogą powodować,że "szczepionka" zabija.

I artykuł ten robi to bez tego co szczepy nazywają folią - bez dyskutowania jakichś tlenków grafenu itd. (które mogą oczywiście być i też szkodzić,ale nie na nich się tu skupiono)

#covid19 #covidoweszalenstwo #szczepionkacovid #szczepieniacovid #badanianaukowe #nieszczepimysie


Komentarze:

Data dodania: 1/24/2022, 5:36:45 PM
Autor: 16g7

https://www.researchgate.net/publication/357994624_Innate_Immune_Suppression_by_SARS-CoV-2_mRNA_Vaccinations_The_role_of_G-quadruplexes_exosomes_and_microRNAs

[…] as we will show, the genetic modifications introduced by the vaccine
are likely the source of these differential responses. In this paper, we present the evidence that vaccination, unlike natural
infection, induces a profound impairment in type I interferon signaling, which has diverse adverse consequences to human
health. We explain the mechanism by which immune cells release into the circulation large quantities of exosomes containing
spike protein along with critical microRNAs that induce a signaling response in recipient cells at distant sites. We also identify
potential profound disturbances in regulatory control of protein synthesis and cancer surveillance. These disturbances are shown
to have a potentially direct causal link to neurodegenerative disease, myocarditis, immune thrombocytopenia, Bell’s palsy, liver
disease, impaired adaptive immunity, increased tumorigenesis, and DNA damage. We show evidence from adverse event reports
in the VAERS database supporting our hypothesis. We believe a comprehensive risk/benefit assessment of the mRNA vaccines
excludes them as positive contributors to public health, even in the context of the Covid-19 pandemic.

Po Polsku:

Jak pokażemy, modyfikacje genetyczne wprowadzone przez szczepionkę
są prawdopodobnie źródłem tych zróżnicowanych odpowiedzi. W tym artykule przedstawiamy dowody na to, że szczepienia, w przeciwieństwie do naturalnych
infekcja, indukuje głębokie upośledzenie sygnalizacji interferonu typu I, co ma różne niekorzystne konsekwencje dla człowieka
zdrowie. Wyjaśniamy mechanizm, dzięki któremu komórki odpornościowe uwalniają do krążenia duże ilości egzosomów zawierających
białko kolce wraz z krytycznymi mikroRNA, które indukują odpowiedź sygnalizacyjną w komórkach biorców w odległych miejscach. Identyfikujemy również
potencjalne głębokie zakłócenia w kontroli regulacyjnej syntezy białek i nadzorze nad rakiem. Te zakłócenia są pokazane
mieć potencjalnie bezpośredni związek przyczynowy z chorobą neurodegeneracyjną, zapaleniem mięśnia sercowego, małopłytkowością immunologiczną, porażeniem Bella, wątrobą
choroba, upośledzona odporność adaptacyjna, zwiększona nowotworzenie i uszkodzenie DNA. Pokazujemy dowody ze zgłoszeń zdarzeń niepożądanych
w bazie danych VAERS potwierdzającej naszą hipotezę. Wierzymy, że kompleksowa ocena ryzyka/korzyści szczepionek mRNA
wyklucza je jako pozytywny wkład w zdrowie publiczne, nawet w kontekście pandemii Covid-19.

Materiał nie jest naturalnie czymś,do czego by się nie przypieprzyły neuropki i inni tacy, problematyczny jest tutaj szczególnie taki Greg Nigh który zajmuje się wyklinaną "naturopatią". Artykuł głównie wykorzystuje tutaj VAERS amerykański (czyli w sumie nic nowego pod względem badaczym nie mamy),ale dość ładnie wskazuje on potencjalne mechanizmy stawiając hipotezę JAKIE MECHANIZMY mogą powodować,że "szczepionka" zabija.

I artykuł ten robi to bez tego co szczepy nazywają folią - bez dyskutowania jakichś tlenków grafenu itd. (które mogą oczywiście być i też szkodzić,ale nie na nich się tu skupiono)

#covid19 #covidoweszalenstwo #szczepionkacovid #szczepieniacovid #badanianaukowe #nieszczepimysie