Zobacz: https://lurker.land/post/RqwnVb3Ha
Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Komentarze:

Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek


Data dodania: 11/16/2022, 10:32:58 PM
Autor: next

Miasto Kraków ma wręczyć nagrodę, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Oksanie Zabużko.
Ta w przeszłości wypowiadała się co najmniej dwuznacznie o rzezi Wołynia i gloryfikowała Szuchewycza.
Wręczenie 22 XI na Open Eyes Economy Summit.

Wawel upadł po raz wtóry.

https://kresy.pl/wydarzenia/krakow-wreczy-literacka-nagrode-ukrainskiej-pisarce-odwolujacej-sie-do-szuchewycza/
#polityka #literatura #upa &upadek