Zobacz: https://lurker.land/post/Qmaqfp8sw
Data dodania: 2/13/2022, 2:03:01 PM
Autor: yuim

"Dla każdego chrześcijańskiego przykazania można znaleźć analogię w religijnej i filozoficznej etyce dawniejszych czasów. Nawet przykazanie miłości nieprzyjaciół... nie stanowi wyjątku. Znajduje się ono już w Starym Testamencie (Przyp. 25, 21; s. 28) i u Stoików. Nowość leży w tym, że w chrześcijaństwie wszystko urasta do najwyższego ideału" (ks. dr F. Sawicki, U źródeł chrześcijańskiej myśli, Katowice 1947, s. 11).

Można postawić pytanie, które rzuca światło na te wzniosłe pienia: co się miłuje i w imię czego?
"W oczach Jezusa wszyscy ludzie są sobie braćmi nawzajem... Wobec tych słów Bożych, znikają pomiędzy nami wszystkie różnice kastowe, plemienne, narodowe, osobowe... zniknijcie czcze znaczenia osobiste! Mamidła, złudy światowe zgińcie! Nie ma już nic więcej tylko ludzie, albo nie ma już nic, tylko dusze ludzkie. Ubogi - to dusza ludzka. Dlatego też Pan Jezus nazywa go błogosławionym... Kaleka, koślawy, pokrzywiony, brzydki - to dusza ludzka. Dzieciątko pełzające po ziemi - to dusza ludzka... W kilku słowach wynosi i wychwala pod niebiosa Chrystus Pan niewinność i szczerotę dziecięcego wieku: 'zaniechajcie dziatek... albowiem takowych jest Królestwo Niebieskie'" (ks. F. M. Besson, op. cit., s. 219).

O to chodzi właśnie: amputować wszystko, co stanowiłoby jakąś wartość dla kultury. Siła, dzielność, talent, umiejętność, poryw, wola dokonania dzieła i jego środki - to nic nie znaczy, więcej nawet - przeszkadza

Jan Stachniuk

#slowianie #katolicyzm


Komentarze:

Data dodania: 2/13/2022, 2:03:01 PM
Autor: yuim

"Dla każdego chrześcijańskiego przykazania można znaleźć analogię w religijnej i filozoficznej etyce dawniejszych czasów. Nawet przykazanie miłości nieprzyjaciół... nie stanowi wyjątku. Znajduje się ono już w Starym Testamencie (Przyp. 25, 21; s. 28) i u Stoików. Nowość leży w tym, że w chrześcijaństwie wszystko urasta do najwyższego ideału" (ks. dr F. Sawicki, U źródeł chrześcijańskiej myśli, Katowice 1947, s. 11).

Można postawić pytanie, które rzuca światło na te wzniosłe pienia: co się miłuje i w imię czego?
"W oczach Jezusa wszyscy ludzie są sobie braćmi nawzajem... Wobec tych słów Bożych, znikają pomiędzy nami wszystkie różnice kastowe, plemienne, narodowe, osobowe... zniknijcie czcze znaczenia osobiste! Mamidła, złudy światowe zgińcie! Nie ma już nic więcej tylko ludzie, albo nie ma już nic, tylko dusze ludzkie. Ubogi - to dusza ludzka. Dlatego też Pan Jezus nazywa go błogosławionym... Kaleka, koślawy, pokrzywiony, brzydki - to dusza ludzka. Dzieciątko pełzające po ziemi - to dusza ludzka... W kilku słowach wynosi i wychwala pod niebiosa Chrystus Pan niewinność i szczerotę dziecięcego wieku: 'zaniechajcie dziatek... albowiem takowych jest Królestwo Niebieskie'" (ks. F. M. Besson, op. cit., s. 219).

O to chodzi właśnie: amputować wszystko, co stanowiłoby jakąś wartość dla kultury. Siła, dzielność, talent, umiejętność, poryw, wola dokonania dzieła i jego środki - to nic nie znaczy, więcej nawet - przeszkadza

Jan Stachniuk

#slowianie #katolicyzm


Data dodania: 2/13/2022, 2:03:01 PM
Autor: yuim

"Dla każdego chrześcijańskiego przykazania można znaleźć analogię w religijnej i filozoficznej etyce dawniejszych czasów. Nawet przykazanie miłości nieprzyjaciół... nie stanowi wyjątku. Znajduje się ono już w Starym Testamencie (Przyp. 25, 21; s. 28) i u Stoików. Nowość leży w tym, że w chrześcijaństwie wszystko urasta do najwyższego ideału" (ks. dr F. Sawicki, U źródeł chrześcijańskiej myśli, Katowice 1947, s. 11).

Można postawić pytanie, które rzuca światło na te wzniosłe pienia: co się miłuje i w imię czego?
"W oczach Jezusa wszyscy ludzie są sobie braćmi nawzajem... Wobec tych słów Bożych, znikają pomiędzy nami wszystkie różnice kastowe, plemienne, narodowe, osobowe... zniknijcie czcze znaczenia osobiste! Mamidła, złudy światowe zgińcie! Nie ma już nic więcej tylko ludzie, albo nie ma już nic, tylko dusze ludzkie. Ubogi - to dusza ludzka. Dlatego też Pan Jezus nazywa go błogosławionym... Kaleka, koślawy, pokrzywiony, brzydki - to dusza ludzka. Dzieciątko pełzające po ziemi - to dusza ludzka... W kilku słowach wynosi i wychwala pod niebiosa Chrystus Pan niewinność i szczerotę dziecięcego wieku: 'zaniechajcie dziatek... albowiem takowych jest Królestwo Niebieskie'" (ks. F. M. Besson, op. cit., s. 219).

O to chodzi właśnie: amputować wszystko, co stanowiłoby jakąś wartość dla kultury. Siła, dzielność, talent, umiejętność, poryw, wola dokonania dzieła i jego środki - to nic nie znaczy, więcej nawet - przeszkadza

Jan Stachniuk

#slowianie #katolicyzm


Data dodania: 2/13/2022, 2:03:01 PM
Autor: yuim

"Dla każdego chrześcijańskiego przykazania można znaleźć analogię w religijnej i filozoficznej etyce dawniejszych czasów. Nawet przykazanie miłości nieprzyjaciół... nie stanowi wyjątku. Znajduje się ono już w Starym Testamencie (Przyp. 25, 21; s. 28) i u Stoików. Nowość leży w tym, że w chrześcijaństwie wszystko urasta do najwyższego ideału" (ks. dr F. Sawicki, U źródeł chrześcijańskiej myśli, Katowice 1947, s. 11).

Można postawić pytanie, które rzuca światło na te wzniosłe pienia: co się miłuje i w imię czego?
"W oczach Jezusa wszyscy ludzie są sobie braćmi nawzajem... Wobec tych słów Bożych, znikają pomiędzy nami wszystkie różnice kastowe, plemienne, narodowe, osobowe... zniknijcie czcze znaczenia osobiste! Mamidła, złudy światowe zgińcie! Nie ma już nic więcej tylko ludzie, albo nie ma już nic, tylko dusze ludzkie. Ubogi - to dusza ludzka. Dlatego też Pan Jezus nazywa go błogosławionym... Kaleka, koślawy, pokrzywiony, brzydki - to dusza ludzka. Dzieciątko pełzające po ziemi - to dusza ludzka... W kilku słowach wynosi i wychwala pod niebiosa Chrystus Pan niewinność i szczerotę dziecięcego wieku: 'zaniechajcie dziatek... albowiem takowych jest Królestwo Niebieskie'" (ks. F. M. Besson, op. cit., s. 219).

O to chodzi właśnie: amputować wszystko, co stanowiłoby jakąś wartość dla kultury. Siła, dzielność, talent, umiejętność, poryw, wola dokonania dzieła i jego środki - to nic nie znaczy, więcej nawet - przeszkadza

Jan Stachniuk

#slowianie #katolicyzm


Data dodania: 2/13/2022, 2:03:01 PM
Autor: yuim

"Dla każdego chrześcijańskiego przykazania można znaleźć analogię w religijnej i filozoficznej etyce dawniejszych czasów. Nawet przykazanie miłości nieprzyjaciół... nie stanowi wyjątku. Znajduje się ono już w Starym Testamencie (Przyp. 25, 21; s. 28) i u Stoików. Nowość leży w tym, że w chrześcijaństwie wszystko urasta do najwyższego ideału" (ks. dr F. Sawicki, U źródeł chrześcijańskiej myśli, Katowice 1947, s. 11).

Można postawić pytanie, które rzuca światło na te wzniosłe pienia: co się miłuje i w imię czego?
"W oczach Jezusa wszyscy ludzie są sobie braćmi nawzajem... Wobec tych słów Bożych, znikają pomiędzy nami wszystkie różnice kastowe, plemienne, narodowe, osobowe... zniknijcie czcze znaczenia osobiste! Mamidła, złudy światowe zgińcie! Nie ma już nic więcej tylko ludzie, albo nie ma już nic, tylko dusze ludzkie. Ubogi - to dusza ludzka. Dlatego też Pan Jezus nazywa go błogosławionym... Kaleka, koślawy, pokrzywiony, brzydki - to dusza ludzka. Dzieciątko pełzające po ziemi - to dusza ludzka... W kilku słowach wynosi i wychwala pod niebiosa Chrystus Pan niewinność i szczerotę dziecięcego wieku: 'zaniechajcie dziatek... albowiem takowych jest Królestwo Niebieskie'" (ks. F. M. Besson, op. cit., s. 219).

O to chodzi właśnie: amputować wszystko, co stanowiłoby jakąś wartość dla kultury. Siła, dzielność, talent, umiejętność, poryw, wola dokonania dzieła i jego środki - to nic nie znaczy, więcej nawet - przeszkadza

Jan Stachniuk

#slowianie #katolicyzm


Data dodania: 2/13/2022, 2:03:01 PM
Autor: yuim

"Dla każdego chrześcijańskiego przykazania można znaleźć analogię w religijnej i filozoficznej etyce dawniejszych czasów. Nawet przykazanie miłości nieprzyjaciół... nie stanowi wyjątku. Znajduje się ono już w Starym Testamencie (Przyp. 25, 21; s. 28) i u Stoików. Nowość leży w tym, że w chrześcijaństwie wszystko urasta do najwyższego ideału" (ks. dr F. Sawicki, U źródeł chrześcijańskiej myśli, Katowice 1947, s. 11).

Można postawić pytanie, które rzuca światło na te wzniosłe pienia: co się miłuje i w imię czego?
"W oczach Jezusa wszyscy ludzie są sobie braćmi nawzajem... Wobec tych słów Bożych, znikają pomiędzy nami wszystkie różnice kastowe, plemienne, narodowe, osobowe... zniknijcie czcze znaczenia osobiste! Mamidła, złudy światowe zgińcie! Nie ma już nic więcej tylko ludzie, albo nie ma już nic, tylko dusze ludzkie. Ubogi - to dusza ludzka. Dlatego też Pan Jezus nazywa go błogosławionym... Kaleka, koślawy, pokrzywiony, brzydki - to dusza ludzka. Dzieciątko pełzające po ziemi - to dusza ludzka... W kilku słowach wynosi i wychwala pod niebiosa Chrystus Pan niewinność i szczerotę dziecięcego wieku: 'zaniechajcie dziatek... albowiem takowych jest Królestwo Niebieskie'" (ks. F. M. Besson, op. cit., s. 219).

O to chodzi właśnie: amputować wszystko, co stanowiłoby jakąś wartość dla kultury. Siła, dzielność, talent, umiejętność, poryw, wola dokonania dzieła i jego środki - to nic nie znaczy, więcej nawet - przeszkadza

Jan Stachniuk

#slowianie #katolicyzm